Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

13
Серпня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
3 4 5 6 7 8 9
31 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Мінекономрозвитку від 05.10.2016 № 1685 "Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації", зареєстрованого у Мін’юсті 27.10.2016 за № 1405/29532
01.10.2019 | 10:35 | Департамент технічного регулювання

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Мінекономрозвитку від 05.10.2016 № 1685 "Про затвердження Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації", зареєстрований  у Мін’юсті 27.10.2016 за № 1405/29532 (далі – Наказ).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цілі прийняття акта

Цілями прийняття Наказу є:

встановлення єдиних вимог щодо визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації, для національного органу стандартизації, який надає послуги з національної стандартизації, які фінансуються відповідно до Закону України "Про стандартизацію" (далі – Закон), та центральних органів виконавчої влади, які є замовниками виконання робіт з національної стандартизації за рахунок коштів державного бюджету;

ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, передбачених на виконання робіт з національної стандартизації;

приведення Методики до вимог Закону та національних стандартів, якими встановлено види та етапи робіт у сфері стандартизації.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.01.18 по 01.01.2019.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося за такими показниками:

кількість національних НД, розроблених за кошти державного бюджету;

кількість національних НД, розроблених за кошти суб’єктів господарювання;

середня вартість розроблення одного проекту національного НД;

кількість звернень заінтересованих осіб щодо необхідності приведення Методики у новій редакції у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

Відстеження результативності акту здійснювалося за результатами аналізу статистичних даних, зібраних національним органом стандартизації.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

Показники результативності

2017 рік

2018 рік

Кількість національних НД, розроблених за кошти державного бюджету

571

832

Кількість національних НД, розроблених за кошти суб’єктів господарювання

67

126

Середня вартість розроблення одного проекту національного НД, тис. грн.

38,0

47,2

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Наказу

0

0

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У період виконання заходів з відстеження кількість національних НД, розроблених за кошти державного бюджету, порівняно з попереднім роком  зросла майже на 46 відсотків, а кількість національних НД, розроблених за кошти суб’єктів господарювання, зросла на 88 відсотків.

Такі показники свідчать про високий ступінь ефективності Наказу.

Разом з тим, у період відстеження зросла середня вартість розроблення одного проекту національного НД на 24 відсотки, що пояснюється зростанням середньої заробітної плати, а також проявом загальних інфляційних процесів в Україні.

Також, у період виконання заходів з відстеження звернень від заінтересованих осіб щодо необхідності приведення Наказу у відповідність з принципами державної регуляторної політики не надходило.

Ураховуючи значення показника результативності наказу щодо кількісті розроблених національних НД та відсутності звернень заінтересованих сторін стосовно необхідності внесення змін до Методики визначення трудомісткості та вартості робіт з національної стандартизації, цей регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує змін чи доповнень.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json