Міністерство економіки України

Головна / Діяльність / Діяльність України у Світовій організації торгівлі / Центр обробки запитів членів СОТ та нотифікування / Підготовка повідомлень відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі
Меню

Підготовка повідомлень відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі

Україна, як член СОТ, має зобов’язання дотримуватись загального режиму прозорості стосовно нормативно-правових актів, що можуть мати вплив на торгівлю товарами та послугами.

Режим прозорості забезпечується через систему повідомлень – кожен член СОТ інформує через Секретаріат СОТ інших членів організації про зміни у своєму законодавстві за формами повідомлень (нотифікацій), що визначені рішеннями відповідних органів СОТ.

Усі повідомлення, що подаються членами СОТ, оприлюднюються на офіційному сайті організації – https://www.wto.org.

З метою врегулювання питань, пов’язаних з виконанням положень угод СОТ щодо забезпечення прозорості, та підтримки належного рівня обміну інформацією з органами і членами СОТ Мінекономіки ініційовано прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2023 № 1180 “Про затвердження Порядку подання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі”.

Постанова спрямована на забезпечення виконання Закону України “Про ратифікацію Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі”, статей 171821 і 22 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”, статей 25 і 26 Закону України “Про ветеринарну медицину”, статей 19 і 20 Закону України “Про карантин рослин”, статей 15 і 18 Закону України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” у частині, що стосується інформування членів СОТ про розроблення, прийняття та застосування заходів торговельної політики України, що можуть мати істотний вплив на торгівлю товарами та послугами інших членів СОТ.

Постановою затверджується Порядок подання інформації для підготовки повідомлень, відповідей та запитів відповідно до вимог угод Світової організації торгівлі, який визначає процедуру подання центральними органами виконавчої влади інформації для підготовки повідомлень України, передбачених угодами СОТ у строки та за формами, що визначені рішеннями органів СОТ, процедуру підготовки відповідей на обґрунтовані запити від членів СОТ щодо поданих Україною відомостей про заходи торговельної політики та підготовки обґрунтованих запитів до членів СОТ.

Центральні органи виконавчої влади у випадках, зазначених у пунктах 7-19  вказаного Порядку, подають Мінекономіки інформацію згідно з формами нерегулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітетів СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів; технічних бар’єрів в торгівлі; ліцензування імпорту; сільського господарства; спрощення процедур торгівлі; Ради СОТ з питань торгівлі послугами, а також регулярних повідомлень, що визначені рішеннями Комітетів СОТ з питань сільського господарства; субсидій та компенсаційних заходів; ліцензування імпорту; Робочої групи СОТ з питань державних торговельних підприємств.

Форми нерегулярних та регулярних повідомлень (українською мовою), що визначені рішеннями відповідних органів СОТ, наведено нижче.

Форми нерегулярних повідомлень

Комітет СОТ з питань санітарних і фітосанітарних заходів:

СФЗ_розроблення заходів

СФЗ_прийняття надзвичайних заходів

СФЗ_доповнення про затвердження заходів

Комітет СОТ з питань технічних бар’єрів у торгівлі

ТБТ_розроблення технічних регламентів, процедур оцінки відповідності

ТБТ_доповнення про затвердження заходів

Комітет СОТ з питань ліцензування імпорту

Статті 1, 5, 8 Угоди про процедури ліцензування імпорту_встановлення_зміна процедур ліцензування

Комітету СОТ з питань сільського господарства

СГ_доступ до ринку_тарифні квоти_Таблиця МА:1

СГ_встановлення обмежень заборон на експорт сільськогосподарської продукції_Таблиця ER:1

СГ_внутрішня підтримка_ нові або змінені заходи_Таблиця DS:2

Комітет СОТ з питань спрощення процедур торгівлі

УСПТ_застосування_зміна заходів

Рада СОТ з питань торгівлі послугами

ГАТС_застосування заходів

Рада СОТ з питань торговельних аспектів прав інтелектуальної власності

Стаття 63.2 ТРІПС_прийняття законів та правил, що пов’язані з охопленням, набуттям, дотриманням прав інтелектуальної власності та запобіганням зловживанню ними

Форми регулярних повідомлень

Комітету СОТ з питань сільського господарства

СГ_внутрішня підтримка_Таблиця DS:1

СГ_ експортна конкуренція_загальний обсяг експорту_Таблиця ES:2

СГ_доступ до ринку_тарифні квоти_Таблиця МА:2

СГ_продовольча допомога_Таблиця NF:1

Комітет СОТ з питань субсидій та компенсаційних заходів

Стаття 25 Угоди про субсидії та захисні заходи_заходи державної підтримки галузей промисловості

Комітет СОТ з питань ліцензування імпорту

Стаття 7.3 Угоди про процедури ліцензування імпорту_відповіді на Анкету про процедури ліцензування імпорту

Робоча група СОТ з питань державних торговельних підприємств

Стаття XVII ГАТТ 1994 року_торговельні підприємства

З вимогами до повідомлень, подання яких передбачено багатосторонніми торговельними угодами СОТ, формату повідомлень та строків їх подання можна ознайомитися за посиланням (Technical Cooperation Handbook on Notification Requirements, revised 30 June 2022).

Роз’яснення та додаткову інформацію з питань підготовки інформації для повідомлень, відповідей на обґрунтовані запити від членів СОТ щодо поданих Україною відомостей про заходи торговельної політики та підготовки обґрунтованих запитів до членів СОТ можна отримати у відділі нотифікацій і обробки запитів  тел.: 596-68-39; e-mail: [email protected] 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json