Міністерство економіки України

Меню

Опрацювання запитів і нотифікацій СОТ

Україна, як член СОТ, має зобов’язання дотримуватись загального режиму прозорості стосовно нормативно-правових актів, що можуть мати вплив на режим торгівлі. Ці зобов’язання, так само як і функції національного пункту обробки запитів  і нотифікацій, покладено на відділ нотифікацій і обробки запитів департаменту торговельних угод та розвитку експорту.

Режим прозорості забезпечується через систему нотифікацій – кожен член СОТ повідомляє через Секретаріат СОТ інших членів організації про зміни у своєму законодавстві через затверджену форму інформування – нотифікацію (повідомлення). Усі повідомлення, надіслані членами СОТ, оприлюднюються на офіційному сайті організації – https://www.wto.org.

Крім цього, відділ сприяє ефективній співпраці та оперативному обміну інформацією і документами з Секретаріатом СОТ і членами СОТ, а також координує діяльність органів державної влади з питань підготовки нотифікацій та відповідей на запити щодо чинних норм, запровадження нових правил у сферах, пов‘язаних з торгівлею. Такими сферами згідно із основними угодами СОТ є технічні регламенти, процедури оцінки відповідності, санітарні та фітосанітарні заходи, митні процедури, процедури ліцензування імпорту, антидемпінгове регулювання, застосування захисних заходів, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності тощо.

Діяльність відділу, насамперед, має на меті:

  • забезпечити активну участь України у системі нотифікації;
  • сприяти інтеграції українських підприємств у світову економіку шляхом моніторингу заходів інших країн СОТ.

Участь України в системі нотифікацій має практичну цінність, оскільки відкриває для українських підприємств доступ до інформації щодо майбутніх змін у торговельних режимах інших країн. Система нотифікацій надає країнам СОТ можливість висловити коментарі щодо проектів законів чи інших нормативних актів інших членів СОТ, перш, ніж вони будуть ухвалені, або започаткувати обговорення з повноважними органами відповідних країн можливості внесення до них  змін.

Очевидно, що конкурентоспроможність експортерів товарів і послуг в значній мірі залежить від володіння ad hoc (оперативною) інформацією щодо законодавчого  регулювання на ринках партнерів.

Задля сприяння українським експортерам в отриманні цієї інформації, відділ регулярно повідомляє про нотифікації щодо санітарних, фітосанітарних заходів, технічних норм і регламентів, які подаються торговими партнерами України, та стосуються важливих для українського експорту товарів (див. підрубрику «Інформація за повідомленнями з країн-членів СОТ»).

З метою сприяння підприємствам у представленні коментарів до проектів нормативно-правових, наданих країнами СОТ, розроблено відповідні рекомендації щодо формату представлення коментарів (див. підрубрику «Як можна надати коментарі через відділ нотифікацій і обробки запитів»).

Додаткову інформацію з питань нотифікацій та представлення коментарів можна отримати у відділі нотифікацій і обробки запитів за адресою/телефоном:

01008, м. Київ, Грушевського, 12/2

тел. / факс: 596-68-39

e-mail: [email protected]

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json