Міністерство економіки України

Меню

Як можна надати коментарі через відділ нотифікацій та обробки запитів

Наступні рекомендації щодо формату представлення коментарів мають на меті полегшити українським виробникам і експортерам підготовку коментарів стосовно повідомлень про заплановані зміни у технічному регулюванні, процедурах оцінки відповідності, застосуванні санітарних та фіто санітарних заходів тощо, які надходять від членів Світової організації торгівлі.

В цілому, коментарі можуть представлятися у довільному форматі, однак рекомендується обов‘язково включати наступну інформацію.

Кореспондент (ким представляється коментар)

 

Назва підприємства

 

Адреса підприємства:

 

Контактна особа з питань коментарю:

 

Дата подачі коментарю:

 

Посилання на повідомлення, яке є предметом коментарю (тема, номер, дата):

 

Суть коментарю

 

Підстава для подачі коментарю повинна бути чітко визначена. Наприклад, проект технічного регулювання не посилається на існуючий міжнародний стандарт, який досягає такої ж цілі, що й запропоноване регулювання.

 

Рекомендується головну увагу приділяти технічним аспектам запропонованого регулювання, стосовно якого підприємство може мати проблеми.

 

Обґрунтування коментарю

 

Доцільно привести факти на підтримку коментарю.

Подавати коментарі слід щонайменше за 10 робочих днів до вказаної у повідомленні країни кінцевої дати на адресу відділу:

Відділ нотифікацій та обробки запитів

01008, м. Київ, Грушевського, 12/2

тел.: 596-68-39

e-mail: [email protected]

Також відділ має доступ до офіційних повідомлень (нотифікацій) країн СОТ щодо фактичних та запланованих змін у їхніх торговельних режимах, а також у нормативно-правовому регулюванні у таких сферах як митні процедури, ліцензування імпорту, антидемпінгове регулювання, застосування захисних заходів, торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, торгівля послугами.

Запити щодо інформації у зазначених сферах можуть представлятися за подібним форматом.

Із запитами та будь-якими додатковими зауваженнями з питань представлення коментарів, будь ласка, звертайтесь за зазначеними поштовою та електронною адресами.

Контактні особи:

Кунатенко Віталій Іванович, заступник директора департаменту торговельних угод та розвитку експорту – начальник управління співробітництва з СОТ, тел. 596-67-40

Вірченко Наталія Валентинівна, начальник відділу нотифікацій та обробки запитів департаменту торговельних угод та розвитку експорту, тел. 596-68-39

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json