Міністерство економіки України

Меню

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки (далі – Прогноз) було схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Прогноз розроблено Міністерством економіки України за участі зацікавлених центральних органів виконавчої влади.

Метою розроблення документу є формування уявлення щодо розвитку економіки до 2024 року на основі аналізу результатів розвитку економіки у 2020 році, впливу пандемії COVID-19 у 2020-2021 роках, врахування реалізації основних положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 471, Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534, Національної економічної стратегії на період до 2030 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, інших програмних та прогнозних документів та обмежень, які накладатимуть зовнішні та внутрішні умови функціонування економіки.

Прогноз розроблений за базовим сценарієм на 2022-2024 роки, до якого закладено подальше поступове прискорення економічного зростання, яке вже очікується за підсумком 2021 року після значних втрат, що були у 2020 році внаслідок пандемії COVID-19 у світі.

Також, Прогноз містить оцінку альтернативного сценарїю розвитку для України, який сформовано з врахуванням більш песимістичного розвитку подій із поширенням та мутацією вірусу, що ускладнюватиме постпандемічне відновлення економіки. Прогноз також містить оцінку впливу ряду ризиків та викликів, які супроводжують вітчизняну економіку впродовж тривалого періоду.

За базовим сценарієм прогнозується:

Показник

2022 рік

2023 рік

2024 рік
(прогноз)

Валовий внутрішній продукт:

     

номінальний, млрд. гривень

5 368,7 5 993,9 6 651

відсотків до попереднього року

103,8 104,7 105

Індекс споживчих цін:

     

грудень до грудня попереднього року, відсотків

106,2 105,3 105

Рівень безробіття населення у віці 15—70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

8,5 8 7,8

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

-8 595 -10 623 -12 096

Цей документ став базою для підготовки Бюджетної декларації на 2022-2024 роки (схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022—2024 роки»). Крім того, трирічний прогноз дозволяє сформувати середньострокові орієнтири для бізнесу та інвесторів. Також прогнозні макропоказники будуть основою під час підготовки проєкту Державного бюджету України на 2022 рік. 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json