Міністерство економіки України

Головна / Діяльність / Інтелектуальна власність / Виробники та розповсюджувачі програмного забезпечення
Меню

Виробники та розповсюджувачі програмного забезпечення

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

  1. Здійснити пошук виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення
  2. Що таке Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення?
  3. Як подати заяву?
  4. Подання заявки та одержання свідоцтва
  5. Інформація для виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення на матеріальних носіях
  6. Нормативно-правові акти

 

1. Здійснити пошук виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення

2. Що таке Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення?

На виконання завдань, передбачених Концепцією легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2002 року №247-р (із внесеними змінами) утворено Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення (далі – Реєстр).

З метою створення інформаційно-довідкової бази з питань виробництва та розповсюдження програмного забезпечення, забезпечення ідентифікації та обліку виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, створення прозорого і цивілізованого конкурентного середовища у сфері виробництва та розповсюдження програмного забезпечення, створення умов для розвитку інфраструктури та механізмів функціонування вітчизняної індустрії програмного забезпечення Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України видано наказ від 22.03.2012 року № 332 «Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 за № 558/20871. До нього додаються бланки заяви про внесення відомостей до Реєстру, рішення про внесення відомостей до Реєстру та свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру.

3. Як подати заяву?

Внесення відомостей до Реєстру відбувається на добровільних засадах на підставі поданої заяви про внесення відомостей до Реєстру. За результатами розгляду заяви Мінекономіки приймається рішення про внесення відомостей до Реєстру та видається свідоцтво про внесення відомостей до Реєстру.

Для занесення відомостей до Реєстру заявник (суб’єкт господарювання, який здійснює виробництво програмного забезпечення на території України та/або який здійснює розповсюдження програмного забезпечення на території України) або його представник за довіреністю надсилає поштовим відправленням (вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008) документи до Мінекономіки (департамент розвитку сфери інтелектуальної власності та інноваційної політики) за визначеним переліком. Детальніше в «Подання заявки  та одержання свідоцтва». Заява про внесення відомостей до Реєстру та додані до неї документи розглядаються у місячний термін з дня їх надходження до Мінекономіки.

Оплата за внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення не передбачена.

4. Подання заявки та одержання свідоцтва

Внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення здійснюється відповідно до Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 22.03.2012 № 332, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2012 за № 558/20871.
Документи, що потрібні для внесення відомостей до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення:

1. Заява (за встановленою формою).

2. Копія договору про передачу (відчуження) майнових прав суб’єктів авторського права або договорів про передачу прав на використання програмного забезпечення шляхом його виробництва та розповсюдження його примірників, починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення передаються на територію України, або починаючи з договору, за яким майнові права суб’єктів авторського права або права на використання програмного забезпечення, у разі виникнення цих прав на території України, передаються від первинних суб’єктів зазначених прав;

копії документів, якими підтверджується наявність у суб’єкта господарювання авторського права на програмне забезпечення;

копії документів, у яких зазначаються дозволені способи використання програмного забезпечення.
До документів, складених іноземною мовою, додаються їх переклади українською мовою, посвідчені в установленому порядку.

3. Перелік програмного забезпечення (в окремому файлі «.doc» на електронному носієві та на паперовому носієві).

Заява та копії документів засвідчуються: від юридичних осіб – підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою, від фізичних осіб-підприємців – особистим підписом заявника та печаткою за наявності.

Заява та додані до неї документи розглядаються в місячний строк з дня надходження документів до Мінекономіки.

Документи, необхідні для внесення відомостей до Реєстру, подаються заявником у паперовій папці або в файлі.

5. Інформація для виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення на матеріальних носіях

Відповідно до статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» (далі – Закон) до переліку об’єктів авторського права відносяться, зокрема комп'ютерні програми.

Згідно зі статтею 1 Закону комп'ютерна програма - це набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату (це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному кодах). Відповідно до частини 2 статті 8 Закону та з урахуванням статті 18 Закону комп'ютерні програми охороняються як літературні твори.

Така охорона поширюється на комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження. При створенні та використанні комп’ютерної програми, а також документації до неї, а також елементів графічного інтерфейсу, фонових звуків та інших елементів комп’ютерної програми, які є об’єктами авторського права або суміжних прав, не повинні порушуватися майнові та немайнові права суб’єктів авторського права, які передбачені статтями 14 - 15 Закону, і майнові та немайнові права суб’єктів суміжних прав (статті 38 – 42 Закону).

6. Нормативно-правові акти

Закони України

Про авторське право і суміжні права

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням

Відомчі нормативно-правові акти

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.03.2012 року №332 "Про затвердження Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення"

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json