Міністерство економіки України

Головна / Діяльність / Умови праці / Трудові відносини в умовах воєнного стану
Меню

Роз’яснення щодо оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану

Міністерство економіки України та Національне агентство України з питань державної служби у зв’язку з введенням воєнного стану Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2102, затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102, повідомляють.

1. Щодо оплати праці під час виконання роботи у штатному режимі або дистанційно.
Під час воєнного стану працівники можуть виконувати завдання у штатному режимі або за межами робочого приміщення, адміністративної будівлі (дистанційно). Порядок і підстави дистанційної роботи передбачено законодавством про працю та законодавством з питань державної служби. 
Згідно зі статтею 602 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України) дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповноваженого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Норма також визначає, що дистанційна робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу без обов’язкового укладення трудового договору про дистанційну роботу в письмовій формі.
Відповідно до пункту 9 Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом НАДС від 03 березня 2016 року № 50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 457/28587, за ініціативою державного  службовця і згодою його безпосереднього керівника та керівника самостійного структурного підрозділу (за  наявності) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі державного органу.  Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв’язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником та керівником самостійного структурного підрозділу (за наявності). 
Таким  чином,  законодавством  визначено  достатньо  гнучкий  спосіб виконання  завдань  за  межами  робочого  місця  (адмінбудівлі),  при  цьому основною умовою є своєчасне виконання завдань за посадою. 
У згаданих випадках оплата праці здійснюється в повному обсязі відповідно до законодавства.

2.  Щодо оплати праці на час простою.
Звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи  державної влади, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.
Відповідно  до  частини  третьої  статті  5  Закону  України  «Про  державну службу»  дія  норм  законодавства  про  працю  поширюється  на  державних службовців у частині відносин, не врегульованих цим Законом.
Так відповідно до статті 34 КЗпП України у разі відсутності організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, оголошується простій щодо  окремих  працівників  або  структурних  підрозділів.  В  такому  випадку відповідно до статті 113 КЗпП України, з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 року № 221 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ  та  організацій,  що  фінансуються  або  дотуються  з  бюджету,  в  умовах воєнного стану» керівник державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства,  установи  або  організації,  що  фінансується  або  дотується з бюджету, до припинення чи скасування воєнного стану в Україні в межах фонду заробітної  плати,  передбаченого  у  кошторисі,  може  самостійно  визначати розмір  оплати  часу  простою  працівників,  але  не  нижче  від  двох  третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу). 
Принагідно  інформуємо,  відповідно  до  звернення  Президента  України від 01 березня 2022 року Урядом України прийнято постанову Кабінету Міністрів України  від  04  березня  2022  року  №  199  «Питання  надання  у  2022  році застрахованим особам одноразової матеріальної допомоги у зв’язку із втратою частини  заробітної  плати  (доходу),  робота  (економічна  діяльність)  яких тимчасово зупинена внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні», якою погоджено виплату у розмірі 6500 грн для тих, хто втратив роботу (можливість працювати).

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json