Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

11
Липня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про базове відстеження результативності наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 11.01.2018 № 17 "Про затвердження Порядку розроблення національних класифікаторів", зареєстрованого у Мін’юсті 31.01.2018 за № 124/31576
14.02.2019 | 09:00 | Департамент технічного регулювання

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Мінекономрозвитку від 11.01.2018 № 17 "Про затвердження Порядку розроблення національних класифікаторів", зареєстрований у Мін’юсті 31.01.2018 за № 124/31576 (далі – Наказ; Порядок).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цілі прийняття акта

Ціллю прийняття Наказу є встановлення єдиних процедур до розроблення національних класифікаторів та змін до них, у тому числі гармонізованих з міжнародними або європейськими класифікаторами, скасування національних класифікаторів, принципів побудови, правил оформлення та подання на затвердження до Мінекономрозвитку.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 01.02.18 по 01.02.2019.

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Базове відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалося за такими показниками:

кількість національних класифікаторів, розроблених за кошти суб’єктів господарювання;

кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності приведення Порядку у відповідність з принципами державної регуляторної політики.

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень Порядку.

Відстеження результативності акту здійснювалося за результатами аналізу статистичних даних, зібраних Мінекономрозвитку.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності 2018 рік

Кількість національних класифікаторів, розроблених за кошти суб’єктів господарювання

2

(1. Проект НК 004 "Український класифікатор нормативних документів", розроблений ДП "НДІ "СИСТЕМА".

2. Проект НК 024 "Класифікатор медичних виробів", розроблений ДУО "Політехмед")

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності приведення Порядку у відповідність з принципами державної регуляторної політики

0

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень Порядку

Високий Порядок розміщено на сайтах:

Верховної Ради України;

Мінекономрозвитку

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

У період виконання заходів з відстеження звернень від заінтересованих осіб щодо необхідності приведення Наказу у відповідність з принципами державної регуляторної політики не надходили.

Ураховуючи значення показника результативності Наказу щодо кількісті звернень заінтересованих сторін стосовно необхідності внесення змін до Порядку, регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує змін чи доповнень.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json