Міністерство економіки України

Меню

Інформація щодо участі в роботі Комітету СОТ з питань застосування санітарних та фітосанітарних заходів (3-5 листопада 2021 року)

03-05 листопада 2021 року відбулось чергове офіційне засідання Комітету з питань санітарних та фітосанітарних заходів (далі – Комітет).

Під час засідання було обговорено 44 торговельних занепокоєння, з яких 7 занепокоєнь були внесені на розгляд Комітету вперше. Обговорення стосувалось таких питань як обмеження імпорту, застосування процедур ухвалення імпорту продукції тваринного та рослинного походження, заходів по застосуванню пестицидів та встановлення максимально допустимих рівнів їх залишків у/на харчовій продукції. Водночас найбільша кількість виголошених занепокоєнь стосувалась невиправданих затримок у процедурах ухвалення, безпечності харчової продукції та здійснення  дозвільних процедур. Учасники засідання також обговорили проблемні питання, пов’язані з COVID-19, а також можливі заходи щодо мінімізації їх впливу на торгівлю.

У рамках розгляду торговельних занепокоєнь українська сторона втретє порушила занепокоєння до Китайського Тайбею щодо відсутності прогресу у здійсненні оцінки фітосанітарного ризику стосовно імпорту свіжих овочів та фруктів з України.

На засіданні було обговорено проект Декларації з питань СФЗ до 12-ї Конференції міністрів СОТ (G/SPS/GEN/1758/Rev.8) та документ про нові можливості й виклики у міжнародній торгівлі харчовими продуктами, тваринами та рослинами, поданий у розвиток зазначеної Декларації (G/SPS/GEN/1960). Співавтори проекту Декларації надали додаткові обґрунтування щодо доцільності прийняття Декларації та реалізації робочої програми, передбаченої нею, а також представили на розгляд членів СОТ довідковий документ “Нові можливості та нові виклики у міжнародній торгівлі харчовими продуктами, тваринами та рослинами”, у якому висвітлено глобальні тенденції, наведено додаткові дані та роз’яснення з важливих питань, передбачених Декларацією.

На зазначеному засіданні Комітету Україна приєдналась до вищезазначеної Декларації з питань СФЗ до 12-ї Конференції міністрів СОТ та висловила готовність до спільної роботи з іншими членами СОТ щодо подальшої імплементації документу після його прийняття.

У рамках роботи Комітету було проведено тематичну сесію, присвячену процедурам моніторингу процесу міжнародної гармонізації, на якій були розглянуті питання, що стосуються міжнародних стандартів та моніторингу гармонізації,  регіональних ініціатив (регіональне/транскордонне співробітництво та регіональні органи, що здійснюють гармонізацію СФЗ), національних ініціатив (досвід членів СОТ щодо гармонізації СФЗ з міжнародними стандартами та шляхи вирішення проблем, що виникають при здійснені гармонізації СФЗ). Міжнародні організації з питань стандартів (ISSB, OIRSA) та окремі члени СОТ представили свої ініціативи щодо моніторингу та використання міжнародних стандартів.

Комітет продовжив мандат Робочої групи з процедур ухвалення ще на один рік після завершення третього етапу роботи (завершився 1 листопада 2021 року), протягом якого діяльність Робочої групи була спрямована на посилення впровадження відповідних процедур з метою сприяння міжнародній торгівлі та забезпечення належного рівня санітарного та фітосанітарного захисту країни-імпортера. Україна є членом зазначеної Робочої групи, до якої входять ще 24 країни та одна організація-спостерігач – Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Фондом з розвитку стандартів і торгівлі (STDF) було презентовано практичний посібник для підтримки використання належної регуляторної практики (GRP), який містить покрокові інструкції щодо GRP, приклади їх використання та посилання на інформаційні ресурси.

Проведення наступного засідання Комітету планується 23-25 березня 2022 року.

Комітет СОТ з питань санітарних та фітосанітарних заходів (СФЗ) – орган в системі СОТ, підзвітний Раді з торгівлі товарами. Головне завдання: здійснення нагляду за виконанням Угоди СОТ про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, надання членам СОТ можливості проводити консультації з питань, пов’язаних із виконанням зобов’язань у СОТ, а також подавати запити щодо політики членів СОТ у сфері санітарних та фітосанітарних заходів.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json