Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

13
Серпня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
3 4 5 6 7 8 9
31 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про базове відстеження результативності постанов Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 383 “Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” та від 29 серпня 2018 р. № 688 “Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”
29.05.2020 | 16:16 | Департамент технічного регулювання та метрології

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2018 р. № 383 “Про внесення змін у додатки 3 і 4 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні” та від 29 серпня 2018 р. № 688 “Про внесення змін у додаток 3 до Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні”(далі - Постанови).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями розроблення Постанов є:

 забезпечення приведення вимог Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні у відповідність із Директивою 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 р. про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, на основі якої він був розроблений.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 30 березня 2020 р. по 30 травня 2020 р.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанов здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанов і надання роз’яснень щодо їх положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Розмір додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і цільових фондів, пов’язаних з дією Постанов – не передбачено.

Дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання, які виготовляють, вводять в обіг і надають на ринку електричне та електронне обладнання; органи виконавчої влади, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за обігом на ринку України такого обладнання.

Протягом 2018 – 2020 років звернення від суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо надання роз’яснень щодо положень Постанов не надходили.

Рівень поінформованості щодо положень регуляторних актів достатньо високий. Постанови офіційно опубліковані в Офіційному віснику України від 01 червня 2018 р. № 42, стор. 162, стаття 1509 та від 14 вересня 2018 р. № 70, стор. 71, стаття 2376; в Урядовому кур'єрі від 22.05.2018 №95 та від 04.09.2018 №164; оприлюднені на офіційному веб-сайті Верховної Ради України за посиланнями: (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/383-2018-%D0%BF та https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2018-%D0%BF ).

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного протягом 2018 – 2020 років, можна зробити висновок, що регуляторні акти мають високий ступінь досягнення визначених цілей.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json