Меню

Обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Рибальство й аквакультура є одними з найважливіших джерел продовольства, харчування, доходів та забезпечують засоби до існування для мільйонів людей в усьому світі.

Разом з тим, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 2017 році 34,2% рибних запасів оцінювалися як такі, що знаходяться на біологічно нестабільному рівні (переловлюються), а 65,8% становили запаси, що експлуатуються на максимальному рівні.

Водночас, певні субсидії в галузі рибальства, вимірювані в десятках мільярдів доларів щорічно, значно спотворюють ситуацію на світовому ринку риби та морепродуктів і призводять до перелову, перевиробництва і виснаження рибних ресурсів.

НАМІРИ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ

25 вересня 2015 року держави-члени Організації Об’єднаних Націй прийняли Порядок денний у галузі сталого розвитку до 2030 року та Цілі сталого розвитку (далі – ЦСР), які складаються з 17 масштабних цілей, що включають 169 цільових показників, якими протягом наступних років будуть керуватися уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство.

Низка ЦСР безпосередньо стосуються рибальства й аквакультури та сталого розвитку цього сектору, зокрема:

ЦСР 14.4 передбачено "до 2020 року забезпечити ефективне регулювання вилову і покласти край перелову, незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибному промислу і згубній рибопромисловій практиці…"

ЦСР 14.6 передбачено "до 2020 року заборонити деякі форми субсидій для рибного промислу, що сприяють створенню надмірних потужностей і перелову, скасувати субсидії, що сприяють незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибному промислу, й утримуватися від запровадження нових таких субсидій, визнаючи, що належне та ефективне застосування спеціального і диференційного режиму щодо країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн має бути невід’ємною частиною переговорів з питання субсидування рибного промислу, які проводяться в рамках Світової організації торгівлі".

Керуючись зазначеними цілями, члени СОТ у 2016 році вирішили прискорити переговорний процес з метою прийняття угоди щодо обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства.

ПЕРЕГОВОРИ У СОТ

Переговори в рамках СОТ з цього питання були започатковані у 2001 році на 4-ій Конференції міністрів у м. Доха, Держава Катар, з метою "роз’яснити та вдосконалити" чинні дисципліни СОТ щодо субсидій у галузі рибальства. (Декларація міністрів 2001, розділ щодо субсидій у галузі рибальства).

Сторони розвинули цю домовленість під час Конференції міністрів у Гонконзі у 2005 році. Зокрема, вони заявили про необхідність "посилення дисципліни субсидування в галузі рибальства, зокрема шляхом заборони певних форм субсидій, які сприяють надлишковій потужності і надмірному вилову риби [...]. Належний та ефективний спеціальний та диференційний режим для країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн повинен бути невід'ємною частиною переговорів, беручи до уваги важливість цього сектора для пріоритетів розвитку, скорочення рівня бідності, та вирішення проблем рівня життя і продовольчої безпеки". (Параграф 9 Додатку D Декларації міністрів 2005).

Довгий час переговори щодо обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства вважалися проблематичними в рамках СОТ, ураховуючи складність визначення форм субсидій, які призводять до надлишкових рибальських потужностей і перелову, а також адаптації спеціального та диференційного режиму в такий спосіб, щоб він відображав пріоритети розвитку та забезпечення стійкості рибальства в довгостроковій перспективі.

Робота з пошуку прийнятного рішення щодо обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства активізувалася наприкінці 2016 року.

Результатом переговорів членів СОТ стало прийняття на 11-ій Конференції міністрів, яка проходила 10 - 13 грудня 2017 року у м. Буенос-Айрес, Аргентинська Республіка, Міністерського рішення щодо субсидій у галузі рибальства (WT/MIN(17)/64 англійською та українською мовами). У цьому документі відзначено, що члени погоджуються продовжувати конструктивні переговори з метою прийняття угоди про всебічні та ефективні дисципліни, що забороняють певні форми субсидій у галузі рибальства, які сприяють надмірним потужностям і перелову, та скасовують субсидії, які сприяють незаконному, непідзвітному та нерегульованому (ННН) рибальству.

24 листопада 2021 року було розповсюджено проєкт угоди з рибальських субсидій (WT/MIN(21)/W/5) та пояснювальну записку до нього (WT/MIN(21)/W/5/Add.1). Проєкт угоди заснований на колективних зусиллях членів СОТ, які інтенсивно працювали над попередніми версіями тексту.

Члени СОТ проводили обговорення на основі зазначеного проєкту наприкінці 2021 року – першому півріччі 2022 року з метою пошуку консенсусу. Здебільшого обговорювалися положення статті 5 (субсидії, які сприяють перелову та надмірним потужностям), 1.2 (паливні субсидії), 11.3 (територіальність).

Напередодні 12-ї Конференції міністрів голова Переговорної групи розповсюдив оновлений проєкт угоди з рибальських субсидій (WT/MIN(22)/W/20), який відображав прогрес, досягнутий на переговорах, та текстові формулювання, запропоновані головою, які, на його думку, сприяли б наближенню позицій членів. Було також розповсюджено пояснювальну записку до проєкту (WT/MIN(22)/W/20/Add.1).

УГОДА СОТ ПРО СУБСИДІЇ У ГАЛУЗІ РИБАЛЬСТВА

Під час 12-ї Конференції міністрів СОТ, яка відбулась 12 – 17.06.2022, члени СОТ ухвалили Угоду про субсидії у галузі рибальства (WT/MIN(22)/33 – WT/L/1144).

Угодою забороняється:

  • надання субсидій суднам та операторам суден, які були задіяні у незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибальстві (ННН рибальстві) та діяльності на підтримку такого рибальства;
  • субсидування вилову рибних запасів, що перебувають у виснаженому стані;
  • субсидування промислу за межами юрисдикції прибережної держави та зон відповідальності міжнародних організацій з управління рибальством.

Крім того значно розширюються зобов'язання членів з подання нотифікацій щодо програм субсидування рибальської галузі (стаття 8).

Відповідно до статті 7 створюється добровільний фонд фінансування імплементації положень угоди, за допомогою якого члени, що розвиваються, та найменш розвинені члени зможуть отримувати допомогу для виконання зобов'язань за угодою.

Члени домовилися вести подальші переговори на основі документів WT/MIN(21)/W/5 та WT/MIN(22)/W/20 з метою розробки правил щодо субсидій, які сприяють перелову та надмірним потужностям, а також положень спеціального і диференційного режиму.

Відповідно до статті 12, якщо домовленості з вказаних питань не буде досягнуто протягом чотирьох років з моменту набуття чинності Угодою, або якщо інше не ухвалить Генеральна рада, дія цієї Угоди негайно припиняється.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Переговори у СОТ щодо рибальських субсидій

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json