Міністерство економіки України

Головна / Діяльність / Інноваційна діяльність / Керівництва Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Національні стандарти з управління інноваціями
Меню

Керівництва Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Національні стандарти з управління інноваціями

Керівництво Осло 2018

Рекомендації щодо збору, звітності та використання даних про інновації

Керівництво Фраскаті 2015

Рекомендації щодо збору та звітування даних про дослідження та експериментальні розробки

 

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ З УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ПРИЙНЯТІ

методом підтвердження (мовою оригіналу)

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ,

гармонізовані з міжнародними та ЄВРОПЕЙСЬКими СТАНДАРТами

Ці національні стандарти добровільні для застосування

 

ДСТУ EN ISO 56000:2022 (EN ISO 56000:2021, IDT; ISO 56000:2020, IDT)

Управління інноваціями. Загальні принципи і словник

Цей національний стандарт містить словник та принципи управління інноваціями. 

Цей національний стандарт можуть застосовувати:

a) організації, що впроваджують систему управління інноваціями або здійснюють оцінку управління інноваціями;

б) організації, які потребують вдосконалення своєї здатності ефективного управління інноваційною діяльністю;

в) користувачі, клієнти та інші заінтересовані сторони (постачальники, партнери, фінансові організації, інвестори, університети, органи державної влади тощо), які прагнуть довіри до інноваційних можливостей організації;

г) організації та заінтересовані сторони, які прагнуть покращити комунікацію через спільне розуміння термінології, яка використовується в управлінні інноваціями;

д) організатори процесу навчання, оцінки або консультування щодо управління інноваціями та систем управління інноваціями;

е) розробники систем управління інноваціями та відповідних стандартів.

Цей національний стандарт призначений для застосування:

a) усіма видами організацій, незалежно від типу, сектору, рівня зрілості чи розміру;

б) до усіх типів інновацій (продукт, послуга, процес, модель, метод тощо, починаючи від поступового до радикального);

в) до усіх типів підходів (внутрішні та відкриті інновації, інноваційна діяльність, орієнтована на користувача, ринок, технологію, дизайн тощо).

 

ДСТУ EN ISO 56002:2022 (EN ISO 56002:2021, IDT; ISO 56002:2019, IDT)

Управління інноваціями. Інноваційна адміністративна система. Керівництво

Цей національний стандарт містить інструкції щодо створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи управління інноваціями.

Цей національний стандарт не описує детальну діяльність всередині організації, а надає вказівки на загальному рівні. Він не встановлює жодних вимог, конкретних інструментів чи методів інноваційної діяльності.

 

ДСТУ EN ISO 56003:2022 (EN ISO 56003:2021, IDT; ISO 56003:2019, IDT)

Управління інноваціями. Інструменти та методи для інноваційної співпраці. Керівництво

Цей національний стандарт містить рекомендації щодо інноваційного партнерства, описує структуру інноваційного партнерства і приклади відповідних інструментів для прийняття рішення щодо:

вступу в інноваційне партнерство;

визначення, оцінювання та обрання партнерів;

узгодження уявлення про цінність і проблеми партнерства;

управління взаємодією партнерів.

Рекомендації, надані в цьому національному стандарті, актуальні для будь-якого типу партнерства та співпраці і призначені для застосування в будь-яких організаціях, незалежно від їх типу, розміру, продукту/послуги, що надаються.

Інноваційні партнерства починаються з аналізу прогалин, ідентифікації та залучення потенційних партнерів з інновацій та управління їх взаємодією.

Суть інноваційного партнерства полягає в тому, щоб усі заінтересовані сторони отримували взаємну вигоду від спільної роботи в контексті можливостей для інновацій.

Цей національний стандарт не застосовується до організацій, які шукають інновації шляхом злиття або поглинання.

 

ДСТУ CEN ISO/TR 56004:2022 (CEN ISO/TR 56004:2020, IDT; ISO/TR 56004:2019, IDT)

Оцінка управління інноваціями. Керівництво

Цей національний стандарт допоможе користувачеві зрозуміти, чому корисно проводити оцінку управління інноваціями, що оцінювати, як проводити оцінку управління інноваціями, і яким чином максимізувати отримані переваги.

 

ДСТУ EN ISO 56005:2022 (EN ISO 56005:2021, IDT; ISO 56005:2020, IDT)

Управління інноваціями. Інструменти і методи для інтелектуального управління власністю. Керівництво

Ефективне управління інтелектуальною власністю є ключовим для підтримки інноваційного процесу, має важливе значення для зростання та захисту організацій, а також є двигуном їх конкурентоспроможності.

В цьому національному стандарті пропонуються рекомендації щодо підтримки ролі інтелектуальної власності в управлінні інноваціями. Він спрямований на вирішення таких питань щодо управління інтелектуальною власністю:

створення стратегії інтелектуальної власності для підтримки інновацій в організації;

налагодження системного управління інтелектуальною власністю в інноваційних процесах;

застосування узгоджених інструментів і методів інтелектуальної власності для підтримки ефективного управління інтелектуальною власністю.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json