Міністерство економіки України

Меню

Загальна інформація та “перша хвиля” переговорів

Рибальство й аквакультура є одними з найважливіших джерел продовольства, харчування, доходів та забезпечують засоби до існування для мільйонів людей в усьому світі.

Разом з тим, за даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 2017 році 34,2% рибних запасів оцінювалися як такі, що знаходяться на біологічно нестабільному рівні (переловлюються), а 65,8% становили запаси, що експлуатуються на максимальному рівні.

Водночас, певні субсидії в галузі рибальства, вимірювані в десятках мільярдів доларів щорічно, значно спотворюють ситуацію на світовому ринку риби та морепродуктів і призводять до перелову, перевиробництва і виснаження рибних ресурсів.

НАМІРИ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ

25 вересня 2015 року держави-члени Організації Об’єднаних Націй прийняли Порядок денний у галузі сталого розвитку до 2030 року та Цілі сталого розвитку (далі – ЦСР), які складаються з 17 масштабних цілей, що включають 169 цільових показників, якими протягом наступних років будуть керуватися уряди, міжнародні організації та громадянське суспільство.

Низка ЦСР безпосередньо стосуються рибальства й аквакультури та сталого розвитку цього сектору, зокрема:

ЦСР 14.4 передбачено "до 2020 року забезпечити ефективне регулювання вилову і покласти край перелову, незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибному промислу і згубній рибопромисловій практиці…"

ЦСР 14.6 передбачено "до 2020 року заборонити деякі форми субсидій для рибного промислу, що сприяють створенню надмірних потужностей і перелову, скасувати субсидії, що сприяють незаконному, непідзвітному та нерегульованому рибному промислу, й утримуватися від запровадження нових таких субсидій, визнаючи, що належне та ефективне застосування спеціального і диференційного режиму щодо країн, що розвиваються, та найменш розвинених країн має бути невід’ємною частиною переговорів з питання субсидування рибного промислу, які проводяться в рамках Світової організації торгівлі".

Керуючись зазначеними цілями, члени СОТ у 2016 році вирішили прискорити переговорний процес з метою прийняття угоди щодо обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства.

РЕТРОСПЕКТИВА ПЕРЕГОВОРІВ У СОТ

Переговори в рамках СОТ з цього питання були започатковані у 2001 році на
4-ій Конференції міністрів у м. Доха, держава Катар, з метою "роз’яснити та вдосконалити" чинні дисципліни СОТ щодо субсидій у галузі рибальства. (Декларація міністрів 2001, розділ щодо субсидій у галузі рибальства).

Сторони розвинули цю домовленість під час Конференції міністрів у Гонконзі у 2005 році. Зокрема, вони заявили про необхідність "посилення дисципліни субсидування в галузі рибальства, зокрема шляхом заборони певних форм субсидій, які сприяють надлишковій потужності і надмірному вилову риби [...]. Належний та ефективний спеціальний та диференційний режим для країн, що розвиваються, і найменш розвинених країн повинен бути невід'ємною частиною переговорів, беручи до уваги важливість цього сектора для пріоритетів розвитку, скорочення рівня бідності, та вирішення проблем рівня життя і продовольчої безпеки". (Параграф 9 Додатку D Декларації міністрів 2005).

Довгий час переговори щодо обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства вважалися проблематичними в рамках СОТ, ураховуючи складність визначення форм субсидій, які призводять до надлишкових рибальських потужностей і перелову, а також адаптації спеціального та диференційного режиму в такий спосіб, щоб він відображав пріоритети розвитку та забезпечення стійкості рибальства в довгостроковій перспективі.

Робота з пошуку прийнятного рішення щодо обмеження (скасування) субсидій у галузі рибальства активізувалася наприкінці 2016 року.

Результатом переговорів членів СОТ стало прийняття на 11-ій Конференції міністрів, яка проходила 10 - 13 грудня 2017 року у м. Буенос-Айрес, Аргентинська Республіка, Міністерського рішення щодо субсидій у галузі рибальства (WT/MIN(17)/64 англійською та українською мовами). У цьому документі відзначено, що члени погоджуються продовжувати конструктивні переговори з метою прийняття угоди про всебічні та ефективні дисципліни, що забороняють певні форми субсидій у галузі рибальства, які сприяють надмірним потужностям і перелову, та скасовують субсидії, які сприяють незаконному, непідзвітному та нерегульованому (ННН) рибальству.

24 листопада 2021 року було розповсюджено проєкт угоди з рибальських субсидій (WT/MIN(21)/W/5) та пояснювальну записку до нього (WT/MIN(21)/W/5/Add.1). Проєкт угоди заснований на колективних зусиллях членів СОТ, які інтенсивно працювали над попередніми версіями тексту.

Члени СОТ проводили обговорення на основі зазначеного проєкту наприкінці 2021 року – першому півріччі 2022 року з метою пошуку консенсусу. Здебільшого обговорювалися положення статті 5 (субсидії, які сприяють перелову та надмірним потужностям), 1.2 (паливні субсидії), 11.3 (територіальність).

Напередодні 12-ї Конференції міністрів голова Переговорної групи розповсюдив оновлений проєкт угоди з рибальських субсидій (WT/MIN(22)/W/20), який відображав прогрес, досягнутий на переговорах, та текстові формулювання, запропоновані головою, які, на його думку, сприяли б наближенню позицій членів. Було також розповсюджено пояснювальну записку до проєкту (WT/MIN(22)/W/20/Add.1).

Результатом наполегливої роботи членів СОТ стало ухвалення на 12-ї Конференції міністрів, яка відбулась 12 – 17.06.2022, Угоди про субсидії у галузі рибальства (WT/MIN(22)/33 – WT/L/1144).

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

Переговори у СОТ щодо рибальських субсидій

 

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json