Міністерство економіки України

Меню

Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2020р. № 253 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2019р. №555»

Найменування показника

2020 рік

(прогноз)

Валовий внутрішній продукт:

 

номінальний, млрд. гривень

3 985,5

відсотків до попереднього року

95,2

Індекс споживчих цін:

 

грудень до грудня попереднього року, відсотків

111,6

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці, відсотків до робочої сили відповідного віку

9,4

Сальдо торговельного балансу, визначене за методологією платіжного балансу, млн. доларів США

- 8 289

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json