Міністерство економіки України

Головна / Діяльність / Діяльність України у Світовій організації торгівлі / Нормативно-правові акти та інформаційні матеріали
Меню

Україна в СОТ 10 років

Для України, частка експорту в ВВП якої становить близько 50 %, набуття членства в СОТ у 2008 році та, внаслідок цього, встановлення чітких правил гри на світовому ринку та лібералізація зовнішньоторговельних режимів 164[1] членів СОТ, на які припадає понад 98 % світової торгівлі, стало важливими чинниками та системним фактором забезпечення подальшого розвитку національної економіки.

Це стало початком важливого етапу повномасштабної інтеграції держави не лише у світову торговельну систему, а й у світову економіку.

Членство в СОТ дозволило вітчизняним експортерам отримати передбачуваний та сприятливий недискримінаційний режим на ринках членів Організації, можливість врегулювання поточних торговельних проблем і спірних питань як у дво-, так і багатосторонньому форматі.

Вступ до СОТ дозволив розпочати переговори  щодо укладення угод про вільну торгівлю з основними та перспективними торговельними партнерами нашої держави, зокрема, з ЄС, Європейською асоціацією вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія), Чорногорією, Канадою, Туреччиною, Ізраїлем.

Крім того, з набуттям членства в СОТ держава отримала розширені можливості використання інструментів торговельного захисту, захисних заходів у зв’язку з платіжним балансом, певних нетарифних заходів, механізму врегулювання спорів тощо.

У рамках переговорного процесу щодо вступу України до СОТ ЄС і США надали нашій державі статус країни з ринковою економікою, що є важливим позитивним чинником під час проведення антидемпінгових розслідувань стосовно українських товарів.

Набувши членства у СОТ, Україна отримала можливість брати безпосередню участь у багатосторонніх торговельних переговорах раунду Доха-Розвиток та переговорах з питань приєднання до СОТ нових членів для реалізації інтересів держави у торговельно-економічній сфері.

Участь в інформаційній системі СОТ та використання переваг від участі у системі завчасного обміну інформацією надало можливість доступу українських підприємств до інформації та джерел отримання інформації щодо змін у торговельних режимах членів СОТ, ініціювання діалогу та обговорень з метою покращення умов торгівлі.

Здійснення поглибленого аналізу торговельних режимів надало можливість врахування змін та тенденцій економік членів СОТ та стало міцним підґрунтям розширення експортних можливостей вітчизняних компаній, захисту їх інтересів на зовнішніх ринках.

Детальніші звіти приведено нижче.

__________________________________

1 Станом на 01.01.2018

Основні напрями роботи та досягнення

Узагальнені інформаційно-аналітичні матеріали щодо наслідків вступу України до СОТ для вітчизняної економіки

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо наслідків вступу України до СОТ для аграрного сектору економіки

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json