Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Соціальний діалог / Нормативно-правові акти з питань соціального діалогу
Нормативно-правові акти з питань соціального діалогу
27.09.2022 | 09:40 | Директорат зайнятості та трудової міграції .

Соціальний діалог – процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального діалогу, які представляють інтереси працівників, роботодавців та органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

Нормативно-правова база з питань соціального діалогу складається із Законів України “Про соціальний діалог в Україні”, “Про колективні договори і угоди”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про Кабінет Міністрів України” (стаття 20), “Про центральні органи виконавчої влади” (стаття 7), “Про місцеві державні адміністрації” (стаття 37), Про місцеве самоврядування в Україні” (стаття 34), “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, низки інших нормативно-правових актів, а також Європейської соціальної хартії (переглянутої), ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної організації праці, зокрема, №№ 87, 98, 135, 144, 154, прийнятих нею рекомендацій №№ 91, 163, Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/14/ЄС та інших актів, окремі норми яких стосуються питань соціального діалогу.

Законом України “Про соціальний діалог в Україні” визначено:

сторони соціального діалогу та їх суб’єкти;

чотири рівні здійснення соціального діалогу (національний, галузевий, територіальний, локальний (підприємство, установа, організація);

чотири форми соціального діалогу (обмін інформацією, консультації, узгоджувальні процедури, колективні переговори з укладення колективних договорів і угод);

органи соціального діалогу, їх завдання, функції та права, порядок утворення.

Законом України “Про колективні договори і угоди” визначено правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод.

Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 115 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 768).

Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання поширення дії галузевої (міжгалузевої) угоди, її окремих положень» від 13.09.2022 № 1022

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2