Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Діяльність / Діяльність України у Світовій організації торгівлі / Багатосторонні переговори / Розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері
Розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері
07.03.2024 | 11:39 | Департамент торговельних угод та розвитку експорту.

РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Торгівля може відігравати важливу роль у забезпеченні економічних прав і можливостей жінок. Тому СОТ прагне створити інклюзивну торговельну систему, яка дозволить більшій кількості жінок брати участь та отримувати економічні вигоди від глобальної торгівлі.

З моменту свого створення СОТ прагнула поставити торгівлю в центр стратегій в сфері розвитку та допомоги. В результаті, торгівля допомогла мільйонам людей вирватись з бідності. Проте СОТ визнає, що необхідно зробити ще більше для того, щоб торгівля стала інструментом забезпечення достатку та скорочення бідності для жінок.

Поточні переговори СОТ та спільні ініціативи, пов’язані із послугами, сільським господарством, електронною комерцією, а також мікро-, малим та середнім бізнесом можуть сприяти додатковому розширенню можливостей жінок у світовій економіці.

Хоча гендерна рівність прямо не згадується в угодах СОТ, правила, закріплені в цих угодах сприяють тому, щоб члени СОТ, зацікавлені у прийнятті політики, націленої на сприяння розширенню економічних прав жінок, формували її в недискримінаційному, відкритому та передбачуваному торговельному середовищі.

ПЕРЕГОВОРИ ТА ПОТОЧНА РОБОТА В РАМКАХ СОТ

Під час проведення 11-ої Конференції міністрів, яка відбулась 10 - 13 грудня 2017 року в м. Буенос-Айрес (Аргентинська Республіка), 118 членів СОТ (в т.ч. Україна) ініціювали Декларацію про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері. Наразі до неї доєдналися 127 членів СОТ, що представляють понад 75% світової торгівлі.

Згадана декларація забезпечує платформу для кращого розуміння зв’язків між торгівлею та розширенням прав і можливостей жінок в економічній сфері, а також має на меті зробити торгівлю більш інклюзивною в тому числі шляхом:

 • обміну досвідом стосовно правил та програм, з метою заохочення участі жінок у національних та міжнародних економічних відносинах через обмін інформацією у СОТ, а також добровільної звітності у процесі розгляду торговельної політики в рамках СОТ;
 • обміну найкращими практиками щодо проведення гендерного аналізу торгівельної політики та моніторингу їх наслідків;
 • обміну методами та процедурами щодо збору гендерно-дезагрегованих даних, використання показників, методологіями моніторингу та оцінки, та аналізу гендерної статистики, пов'язаної з торгівлею;
 • співпраці в СОТ з метою усунення бар’єрів для розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері та розширення їх участі у торгівлі; та
 • забезпечення в рамках програми “Допомога у торгівлі” надання інструментів та ноу-хау для аналізу, розробки та реалізації більш відповідальної щодо гендерних питань торговельної політики.

У 2017 році в рамках СОТ вперше призначено координатора з торгівлі та гендерних питань, якому доручено координувати роботу між підрозділами СОТ, підбивати підсумки діяльності СОТ та розглядати можливості для подальшої роботи і нових ініціатив.

Діяльність СОТ у сфері розширення економічних прав і можливостей жінок спрямована на досягнення чотирьох основних цілей:

 • підвищення обізнаності про зв’язок між торгівлею та гендером – з 2019 року Інститутом технічної співпраці та навчання СОТ проводиться курс з питань торгівлі та гендеру та розробляється навчальна програма для жінок-підприємців;
 • підтримка діяльності членів СОТ у сфері торгівлі та гендерних питань – здійснюється, в основному, в рамках механізму огляду торговельної політики членів СОТ та програми “Допомога у торгівлі”;
 • аналіз та збір нових даних про вплив торгівлі на жінок – з 2018 року СОТ на щорічній основі збирає статистичні дані стосовно гендерного паритету у рамках СОТ та співпрацює зі Світовим банком з метою отримання нових даних та сприяння кращому розумінню зв’язку між торгівлею та гендером;
 • забезпечення навчання державних службовців та працівників Секретаріату СОТ.

23 вересня 2020 року, з метою активізації зусиль задля розширення участі жінок в світовій торгівлі, була створена неформальна робоча група СОТ з питань торгівлі та гендеру, як наступний етап ініціативи, започаткованої на 11-ій Конференції міністрів СОТ у 2017 році.

Наразі діяльність у рамках неформальної Робочої групи зосереджена на таких напрямах:

 • обмін найкращими практиками щодо усунення бар’єрів для участі жінок у світовій торгівлі;
 • обмін думками щодо того, як застосувати концепцію “гендерних лінз” до роботи, яка проводиться СОТ;
 • огляд підготовлених Секретаріатом звітів щодо проблем, пов’язаних з гендером;
 • обговорення того, як ініціатива “Аid for trade” може сприяти розширенню прав та можливостей жінок в економічній сфері.

12-а та 13-а КОНФЕРЕНЦІЇ МІНІСТРІВ СОТ

У зв’язку із розпочатою РФ війною проти України члени неформальної робочої групи вирішили відмовитись від прийняття декларацій міністрів стосовно розширення гендерної рівності та економічних прав і можливостей жінок у торговельній сфері та замінити її на заяви співголів ініціативи “з питань інклюзивної торгівлі та гендерної рівності”, яка була розповсюджена у рамках 12-ї Конференції міністрів СОТ, 12 червня 2022 року та щодо сприяння інклюзивній та сталій торгівлі через гендерну рівність та розбудову гендерно-чутливої СОТ, представленій напередодні 13-ї Конференції міністрів 13 лютого 2024 року. Зазначені документи містить інформацію щодо:

 1. того, що гендерна рівність і розширення прав та можливостей жінок в економічній сфері може підтримувати та сприяти економічному зростанню, а також є основою для підтримки сталого миру і розвитку;
 2. ґрунтування роботи неформальної робочої групи на таких 3-х документах: проміжний звіт підготовлений після прийняття Декларації про торгівлю та розширення прав і можливостей жінок в економічній сфері, яким була створена неформальна робоча група з питань торгівлі та гендеру, заява співголів з питань інклюзивної торгівлі та гендерної рівності, підсумковий документ 12-ї Конференції міністрів, зокрема пункт 13;
 3. результатів роботи членів неформальної робочої групи, а саме:
  • проведення тематичних дискусій з питань торгівлі та гендеру, включення в перший раз цих питань до порядку денного СОТ;
  • набуття досвіду та покращення знань з розробки інклюзивної політики, у тому числі з розробки та впровадження торговельної політики, орієнтованої на гендерні аспекти;
  • розпочату розробку першого в СОТ плану роботи у сфері торгівлі та гендеру, який базуватиметься на чотирьох основних елементах: дослідницька та аналітична роботи; розробка політики, з урахуванням гендерних факторів; дослідження можливості застосування концепції “гендерних лінз” в СОТ; розширення робочої програми ініціативи “Допомога в торгівлі”;
  • початок дослідження взаємозв’язків між угодами/переговорами в СОТ та гендерною рівністю;
  • започаткування співпраці з неформальною робочою групою СОТ з питань мікро-, малих та середніх підприємств та структурованими дискусіями з питань торгівлі та сталого розвитку навколишнього середовища;
 4. планів членів неформальної робочої групи продовжувати роботу у сфері взаємозв’язку торгівлі та гендеру з урахуванням досягнутих результатів, зокрема реалізовувати поточний план роботи ініцйіативи на 2023-2024 рр. із застосуванням практичного підходу та сприяючи співпраці між членами СОТ.

УЧАСТЬ УКРАЇНИ У ЗАСІДАННЯХ НЕФОРМАЛЬНОЇ РОБОЧОЇ ГРУПИ СОТ
З ПИТАНЬ ТОРГІВЛІ ТА ГЕНДЕРУ

Україна бере активну участь у роботі неформальної робочої групи, так протягом засідань у 2021 році (26.02.2021, 28.04.2021, 23.06.2021, 16.07.2021, 23.09.2021, 07-08.10.2021 та 28.10.2021) було представлено національний досвід України у сфері розширення прав та можливостей жінок в економічній сфері та взято участь в обговоренні питання застосування інструменту “гендерні лінзи”, зокрема представлено бачення щодо ролі цього інструменту у забезпеченні рівних економічних прав та можливостей жінок та чоловіків.

У 2022 році відбулось 4 засідання неформальної робочої групи (22.02.2022, 02.06.2022, 22.09.2022, 12.12.2022) присвячені обговоренню: можливостей представлення неформальною робочою групою, у рамках 12-ї Конференції міністрів СОТ, результатів своєї діяльності та плану роботи ініціативи після цього заходу, застосування “гендерних лінз” до торговельної політики, розробки та запуску бази даних СОТ стосовно наявних у регіональних торговельних угодах (RTAs) гендерних положень, тенденцій у розробці інклюзивної торговельної політики та розробки робочої програми ініціативи “Допомога у торгівлі”, а також проведення Всесвітнього торгового конгресу з питань гендеру.

Під час засідання ініціативи, що відбулось 22.09.2022 представниця України:

 • підкреслила готовність України сприяти розробці та імплементації плану роботи ініціативи, принаймні до 13-ї Конференції міністрів;
 • зазначила про пріоритетність роботи над розширенням можливостей жінок у торговельній сфері та дослідженням застосування концепції “гендерних лінз” у роботі СОТ;
 • наголосила, що не зважаючи на війну Україна не зупинила свою діяльність із забезпечення рівних економічних прав та можливостей жінок і чоловіків;
 • привернула увагу до негативних наслідків військової агресії РФ проти України для економічних та трудових можливостей українських жінок;
 • закликала членів СОТ до продовження здійснення заходів направлених на обмеження можливості РФ вести війну, нести смерть і страждання, перешкоджати українським жінкам жити і працювати на своїй батьківщині та підривати роботу заснованої на правилах багатосторонньої торговельної системи.

У 2023 році відбулось 5 засідань неформальної робочої групи (14.02.2023, 21.04.2023, 20.06.2023, 22.09.2023, 16.11.2023) на яких, зокрема, обговорювались план роботи ініціативи, можливості представлення неформальною робочою групою, у рамках 13-ї Конференції міністрів СОТ, результатів своєї діяльності, питання застосування “гендерних лінз” до роботи в СОТ, гендерного впливу прийнятого членами СОТ зобов’язання стосовно мораторію щодо митних платежів на електронні транзакції, а також гендерних аспектів роботи Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Представники України долучились до обговорення зазначених питань та, крім іншого, наголосили, що незважаючи на війну забезпечення рівних економічних прав та можливостей жінок і чоловіків є пріоритетною сферою державної політики, поінформували про негативні наслідки розв’язаної РФ війни проти України для економічного та соціального становища українських жінок, зокрема жінок, які проживають у сільській місцевості та жінок-фермерок, висвітили спільну роботу Уряду України, міжнародних партнерів та неурядових організації з покращення ситуації, що склалась внаслідок війни, відзначивши, зокрема, реалізацію програми релокації підприємств та імплементації підприємницьких проектів та програм для жінок, а також закликав членів СОТ консолідувати зусилля задля посилення тиску на агресора та забезпечення належного функціонування багатосторонньої торговельної системи.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

СОТ:  База даних СОТ стосовно наявних у регіональних торговельних угодах (RTAs) гендерних положень

Жінки та торгівля

Неформальна Робоча група з питань торгівлі та гендеру

Спільна доповідь СОТ та Світового банку “Жінки та торгівля: роль торгівлі в забезпеченні гендерної рівності”

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2