Головна » Документи

Календар подій

03
Червня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
29 30 1 2 3 4 5
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Склад та положення про робочу групу з питань знакування та маркування маршрутів активного туризму
24.07.2017 | 09:07

Склад робочої групи з питань знакування та маркування маршрутів активного туризму *

ТІТАРЧУК

Михайло Іванович

заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі, голова робочої групи

ЛІПТУГА

Іван Леонідович

директор департаменту туризму та курортів Мінекономрозвитку, заступник голови робочої групи

Члени робочої групи:

БУРCАНОВ

Олександр Олексійович

голова громадського об’єднання ”Туристичне товариство “Карпатські стежки” (за згодою)

ВАСИЛЬЄВ

Володимир Павлович

голова правління Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні (за згодою)

ВОЛОШИН

Валентин Мартинович

координатор громадської організації “Українська асоціація активного та екологічного туризму” по Західній Україні (за згодою)

ГАВРИЛОВА

Ярослава Кузьмівна

заступник начальника управління культури і туризму − начальник відділу туризму Рівненської облдержадміністрації (за згодою)

ГОЛОЦВАН

Олександр Васильович

начальник відділу безпеки руху управління експлуатації доріг Укравтодору (за згодою)

ГРАДІЛЬ

Валентина Володимирівна

заступник начальника управління  −  начальник відділу управління культури, національностей, релігії та туризму Хмельницької облдержадміністрації (за згодою)

ЖИВОТОВСЬКА

Валентина Григорівна

директор департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської облдержадміністрації  (за згодою)

ІГНАТЧЕНКО

Антоніна Миколаївна

заступник начальника управління – начальник відділу туризму та охорони культурної спадщини управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації (за згодою)

КАПЛІНА

Олена Леонтіївна

головний спеціаліст відділу координації наукових досліджень, еколого-освітньої та рекреаційної діяльності департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди (за згодою)

КОРЖИНСЬКА

Тетяна Олексіївна

завідувач сектором туризму, національностей та релігій Чернігівської облдержадміністрації (за згодою)

КОСТІН

Олександр Олександрович

начальник відділу охорони нерухомої культурної спадщини та музейної справи управління культури і туризму Харківської облдержадміністрації (за згодою)

КРИСЮК

Роман Анатолійович

начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму Житомирської облдержадміністрації (за згодою)

КУЛЯВЕЦЬ

Вега Габдрахимівна

заступник директора − начальник управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації (за згодою)

МАН

Денис Михайлович

директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Закарпатської облдержадміністрації (за згодою)

МАНЖЕЛІЙ

Алла Володимирівна

заступник директора департаменту туризму та курортів – начальник відділу розвитку туристичних дестинацій та курортів Мінекономрозвитку

МИРКА

Іван Іванович

директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської облдержадміністрації   (за згодою)

МОРОЗ

Юрій Миколайович

завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка (за згодою)

МОРОКО

Владислав Валерійович

директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації (за згодою)

ПЕРЕДЕРКО

Віталій Петрович

начальник відділу туризму та міжнародної технічної допомоги управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації (за згодою)

ПЕТРИЧЕНКО

Павло Анатолійович

доцент кафедри туристичного та готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного економічного університету    (за згодою)

ПИВАК

Дмитро Володимирович

начальник відділу економічного розвитку управління економічного розвитку департаменту регіонального розвитку Черкаської облдержадміністрації (за згодою)

ПІДМОГИЛЬНИЙ

Сергій Борисович

голова правління громадської організації “Українська асоціація активного та екологічного туризму” (за згодою)

ПРІДУН

Анна Ігорівна

головний спеціаліст відділу координації наукових досліджень, еколого-освітньої       та рекреаційної діяльності департаменту екомережі та природно-заповідного фонду Мінприроди (за згодою)

РОЖКО

Ігор Михайлович

доцент географічного факультету Львівського національного університету      ім. І. Франка (за згодою)

СИДОРУК

Юрій Кирилович

головний спеціаліст відділу лісового господарства управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагенства (за згодою)

СІЛЬЧЕНКО

Марина Ігорівна

головний спеціаліст відділу безпеки руху управління експлуатації доріг  Укравтодору (за згодою)

СТЕФАНОВІЧ

Андрій Миколайович

директор департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку підприємництва на селі Мінагрополітики (за згодою)

ТАБАКА

Наталя Михайлівна

начальник управління туризму та курортів Львівської облдержадміністрації (за згодою)

ХОЛОДОК

Валентина Дмитрівна

директор обласного комунального закладу “Харківський організаційно-методичний центр туризму” (за згодою)

ЧИЧКАЛЮК

Тетяна Олександрівна

доцент кафедри управління земельними ресурсами Чорноморського національного університету ім. П. Могили (за згодою)

ШАПОВАЛ

Микола Олександрович

головний спеціаліст відділу розвитку туристичної діяльності управління туризму та курортів департаменту інвестиційної, туристично-курортної діяльності та промисловості політики Херсонської облдержадміністрації (за згодою)

ШЕКА

Олександр Олександрович

заступник начальника  управління −  начальник відділу розвитку туризму управління туризму, рекреації та курортів Одеської облдержадміністрації (за згодою)

ШИШКІНА

Людмила Йосипівна

керівник розробки ДСТУ 745062013, член Комісії зі знакування туристичних шляхів у Львівській області  (за згодою)

ЯВОРСЬКИЙ

Назар Іванович

начальник відділу туризму Тернопільської обласної державної адміністрації (за згодою)

ЯРЕМЧИШИН

Анатолій Анатолійович

президент Клубу велотуристів − друзів природи “Рух” (за згодою)

* Затверджено наказом  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 14.07.2017   № 1022

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з питань  знакування та маркування маршрутів активного туризму *

1. Робоча група з питань знакування та маркування маршрутів активного туризму (далі – робоча група) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним при Мінекономрозвитку з метою вивчення питань щодо знакування та маркування маршрутів активного туризму.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями робочої групи є:

надання пропозицій щодо створення та моніторингу мережі маршрутів активного туризму;

розроблення рекомендацій щодо організації і проведення робіт із знакування та маркування маршрутів активного туризму (далі – маркування);

розгляд пропозицій щодо  маркування  на території України, з урахуванням погоджень із заінтересованими органами та установами;

опрацювання рекомендацій щодо правил та порядку розміщення знаків, з урахуванням специфіки регіону та визначеного маршруту;

аналіз та оброблення інформації про стан проведення маркування в регіонах.

4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:

готує рекомендації щодо приведення знакованих та маркованих маршрутів до рівня та вимог національних і міжнародних стандартів;

розглядає подані до Мінекономрозвитку пропозиції щодо потреби маркування існуючих і нових маршрутів;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених завдань.

5. Робоча група відповідно до покладених завдань має право:

одержувати в установленому порядку необхідні інформацію, документи та інші матеріали від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників громадських об’єднань та незалежних експертів (за згодою).

6. Персональний склад робочої групи затверджується наказом Мінекономрозвитку. За поданням голови робочої групи (далі – голова)  до персонального складу можуть уноситися зміни.

7. Голова відповідно до наданих повноважень визначає та затверджує порядок денний, підписує протоколи засідань робочої групи.

8. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням голови.

9. На засіданнях робоча група розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Засідання робочої групи оформлюється протоколом.

10. Засідання робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж половина членів її персонального складу.

Члени робочої групи беруть участь у засіданні особисто.

Делегування членами робочої групи своїх повноважень іншим особам забороняється.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів робочої групи.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні.

Член робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації) робочої групи, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. Пропозиції та рекомендації робочої групи подаються на розгляд керівництву Мінекономрозвитку з метою прийняття рішення щодо їх реалізації, відповідно до своїх повноважень.

12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності робочої групи здійснює департамент туризму та курортів Мінекономрозвитку.

* Затверджено наказом  Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 14.07.2017   № 1022


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json