Міністерство економіки України

Повідомлення про оприлюднення проєкту Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку

1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту:

проєкту Національного плану з енергетики та клімату на період до 2030 року (далі – НПЕК).

НПЕК є стратегічним документом, який спрямований на узгодження енергетичної та кліматичної політики для забезпечення сталого розвитку та відновлення економіки України.

НПЕК це перший план заходів, що містить комплексний набір конкретних політик, заходів, інструментів тощо задля підвищення енергоефективності та енергозбереження, збільшення використання та споживання відновлюваних джерел енергії в усіх секторах економіки, скорочення викидів парникових газів, посилення енергетичної безпеки, розвитку енергетичних ринків, науки, інновацій та конкурентоспроможності України і включає питання повноти (достатності), актуальності та гармонізованості політик та заходів, спрямованих на досягнення основних стратегічних цілей, особливо з огляду на потребу побудови повноцінної архітектури кліматичного врядування.

2. Орган, що прийматиме рішення про схвалення НПЕК:

Кабінет Міністрів України

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дату початку та строки здійснення процедури

Строк  громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення.

б) способи участі громадськості

Громадськість має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції.

в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі їх проведення)

Проведення громадських слухань не заплановано.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом НПЕК, звітом про СЕО та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується проектом НПЕК:

ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Зауваження і пропозиції подаються протягом 30 днів з дня оприлюднення повідомлення до Міністерства економіки України.

Тел. +38 044 200 23 80, e-mail: [email protected].

Відповідальна особа - Подмарьова Євгенія Миколаївна

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, що стосується проєкту НПЕК:

https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=docs_project

4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту НПЕК:

Проведення транскордонних консультацій не потребує.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json