Міністерство економіки України

Оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду незалежного члена наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО»)

Назва компанії: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» (НЕК «УКРЕНЕРГО»)

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2023 р. № 1021-р «Про оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена Наглядової ради приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «УКРЕНЕРГО», оголошується конкурсний відбір одного незалежного члена Наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО» .

Місцезнаходження НЕК «УКРЕНЕРГО»: Україна, м. Київ.

Кількість незалежних членів Наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 1 (одна) особа.

Про компанію: НЕК «УКРЕНЕРГО» – приватне акціонерне товариство зі 100% акцій у власності держави, що належить до сфери управління Міністерства енергетики України. НЕК «УКРЕНЕРГО»  є незалежним сертифікованим оператором системи передачі відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 17.12.2021 № 2586 «Про прийняття остаточного рішення про сертифікацію оператора системи передачі» та забезпечує надання послуг з передачі електричної енергії та диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, технічного обслуговування системи передачі, достатню потужність передачі та надійність системи передачі, операційну безпеку ОЕС України, а також виконання функцій адміністратора комерційного обліку та адміністратора розрахунків на ринку електричної енергії України.

НЕК «УКРЕНЕРГО» побудована за регіональним принципом та включає 4 територіальні управління обслуговування мережі: Північне, Південне, Східне та Західне. До їх складу входять 15 регіональних центрів обслуговування мереж (РЦОМ). Функції диспетчерського контролю в НЕК «УКРЕНЕРГО» виконують 6 регіональних диспетчерських центрів. Крім цього, у складі НЕК «УКРЕНЕРГО» функціонує спеціалізований відокремлений підрозділ «Будівництво і ремонт».

Персонал НЕК «УКРЕНЕРГО» становить майже 8 тисяч працівників та обслуговує унікальне високотехнологічне обладнання 103 підстанцій 220-750 кВ та понад 19 тис. км магістральних та міждержавних ЛЕП, якими щороку передається сотні мільярдів кіловат-годин електроенергії від генерації у розподільчі мережі.

Щорічний бюджет інвестицій сягає до 4 млрд грн, які НЕК «УКРЕНЕРГО» вкладає у нові підстанції та лінії електропередачі та реконструює діючі для підвищення ефективності та надійності мережі електропередачі, забезпечення видачі додаткових потужностей АЕС, можливості інтеграції ВДЕ в енергосистему України та забезпечення технічної відповідності роботи мережі стандартам та вимогам ENTSO-E.

НЕК «УКРЕНЕРГО» активно співпрацює з міжнародними фінансовими інститутами, залучаючи кредитні кошти Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку, Європейського інвестиційного банку та німецької групи KfW для реалізації найбільш масштабних та ресурсоємних проєктів.

Енергосистеми України повністю синхронізовано з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Укренерго – член-спостерігач в європейському енергооб’єднанні ENTSO-E, сертифікований за моделлю ISO оператор системи передачі України з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС), передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж. 14 грудня 2023 році НЕК «УКРЕНЕРГО»  отримано повноправне членство в Європейській мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. З 1 січня 2024 року НЕК «УКРЕНЕРГО» української енергосистеми стало 40-м повноправним членом об’єднання.

Членство НЕК «УКРЕНЕРГО» в ENTSO-E відкриває новий етап співпраці українського та європейських операторів енергосистем, як рівноправних учасників європейського енергетичного простору. Ключовою ціллю НЕК «УКРЕНЕРГО» залишається повна інтеграція об’єднаної енергосистеми України та ринку електроенергії до європейського енергетичного простору, зокрема розширення експортно-імпортних операції між Україною та ЄС, об’єднання енергетичних ринків тощо.

Більше інформації щодо діяльності НЕК «УКРЕНЕРГО»: https://ua.energy/

Принципи формування наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО»

Наглядова рада НЕК «УКРЕНЕРГО» формується з урахуванням профілю діяльності та стратегії НЕК «УКРЕНЕРГО» шляхом обрання незалежного члена на підставі конкурсного відбору відповідно до законодавства. Кількісний склад наглядової ради становить сім членів, четверо з яких повинні відповідати критеріям незалежності та вимогам, встановленим законодавством. Наразі НЕК «УКРЕНЕРГО» організує пошук кандидата на 1 посаду незалежного члена наглядової ради.

Формування складу наглядової ради здійснюється з дотриманням принципів прозорості, об’єктивності, чесності, публічності результатів формування, незалежності, різноманітності сфер компетенції та наборів професійних навичок членів наглядової ради.

Прозорість означає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог, визначених законодавством.

Об’єктивність означає якісну характеристику процедури ухвалення рішення щодо формування складу наглядової ради, яка у разі необхідності дає можливість особам, які не були залучені до формування складу наглядової ради, перевірити механізм та порядок ухвалення відповідного рішення.

Публічність результатів формування означає оприлюднення результатів формування складу наглядової ради у строк, межах та спосіб, що передбачені законодавством.

Незалежність передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, що не посідають виборні посади  та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з НЕК «УКРЕНЕРГО»,  його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об’єктивного рішення.

Різноманітність означає наявність у кожного члена наглядової ради такого досвіду роботи, компетенцій в таких галузях та таких професійних навичок, які істотно відрізняються від навичок інших членів наглядової ради, що загалом для усього складу наглядової ради забезпечує максимально різноманітну сукупність досвіду, сфер компетенції та професійних навичок.

При формуванні складу наглядової ради забороняються будь-які форми дискримінації відповідно до законодавства, у тому числі на підставах віку, статі, фізичної повноцінності, національності, етнічного походження, громадянства.

 

Очікувані функції членів наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО»:

Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети. У складі наглядової ради обов'язково утворюються такі постійні комітети, як комітет з питань аудиту та комітет з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам. Кожен член наглядової ради виконуватиме такі функції:

 Розробка та контроль впровадження стратегії

 • Консультування у процесі розробки та затвердження стратегій НЕК «УКРЕНЕРГО», що базуються на доказовому аналізі, нагляд за процесом трансформації бізнесу для досягнення цілі розвитку конкурентного електроенергетичного ринку та затвердження ключових організаційних змін.
 • Моніторинг виконання стратегії НЕК «УКРЕНЕРГО», що досягається у тому числі шляхом затвердження короткострокового плану дій, функціональних стратегій та узгодження пріоритетів запропонованих Правлінням НЕК «УКРЕНЕРГО».
 • Впровадження політик та процедур в сфері управління ризиками.
 • Погодження проекту стратегії, річного фінансового плану НЕК «УКРЕНЕРГО» та його затвердження (після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління, фінансові, інвестиційні та стратегічні плани на 2025 рік затверджуються Наглядовими радами, відповідно до п.7 Прикінцевих положень Закону 3587-IX) та звіту про його виконання, а також рішень, пов’язаних з господарською діяльністю НЕК «УКРЕНЕРГО»;
 • Нагляд за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна, згідно затвердженого регулятором 10-ти річного плану розвитку мережі та адаптованих під це тарифів.
 • Визначення показників оцінки ефективності роботи Правління НЕК «УКРЕНЕРГО» та регулярний моніторинг досягнення цілей, направлених на реалізацію стратегії, та вчасне вжиття необхідних заходів.

 Корпоративне управління

 • Забезпечення публічної довіри та прозорості керування НЕК «УКРЕНЕРГО».
 • Забезпечення відповідності системи корпоративного управління найкращим національним та світовим стандартам корпоративного управління, моніторинг якості, регулярна оцінка її впливу на результати роботи НЕК «УКРЕНЕРГО», а також впровадження змін у практиці корпоративного управління (трансформації існуючої системи корпоративного управління).
 • Забезпечення належної взаємодії, балансу інтересів між НЕК «УКРЕНЕРГО» та акціонером (державою) в особі суб’єкта управління і ключовими зацікавленими сторонами (стейкхолдерами).

 Контроль діяльності керівництва компанії:

 • Забезпечення пошуку та найму вищого керівництва (членів правління) НЕК «УКРЕНЕРГО» спрямованого та здатного реалізувати стратегію НЕК «УКРЕНЕРГО», ефективно керувати бізнесом, забезпечити досягнення затверджених цілей та впроваджувати необхідні організаційні зміни.
 • Здійснення регулярної оцінки ефективності роботи Правління, та, за необхідності, проведення ротації або звільнення членів Правління; формування кадрового резерву на ключові позиції в НЕК «УКРЕНЕРГО».
 • Прийняття рішення про рівень компенсації Правління, застосування схеми заохочень та річних виплат за результатами оцінки ефективності та досягнення щорічних особистих цілей та цілей НЕК «УКРЕНЕРГО».
 • Сприяння забезпеченню Правлінням фінансової стійкості НЕК «УКРЕНЕРГО» в кризових умовах.
 • Забезпечення роботи органів управління НЕК «УКРЕНЕРГО» у площині публічної довіри, прозорості, недискримінаційного доступу до електроенергетичної інфраструктури згідно з нормативно-правовою базою України та ЄС.

Узгодження інтересів:

 • Забезпечити відповідність дій та мотивації членів Правління НЕК «УКРЕНЕРГО» найкращим практикам корпоративного управління, інтересам держави та народу України.
 • Впровадження кращих стандартів етики та запобігання потенційних конфліктів інтересів серед керівництва, членів правління, наглядової ради, включаючи неправомірне використання корпоративних активів, зловживання в операціях з пов'язаними сторонами та ін.
 • Забезпечення дотримання основних цілей та пріоритетів, згідно з якими держава володіє (здійснює управління) НЕК «УКРЕНЕРГО», а також основних принципів управління та напрямів діяльності, визначених Політикою власності НЕК «УКРЕНЕРГО».

 Аудит та контроль:

 • Сприяння впровадженню ефективної системи вчасної та достовірної звітності у відповідності до теперішніх та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку незалежного аудиту, повному та прозорому розкриттю інформації згідно енергетичних стандартів та принципів України, ЄС та кращих світових практик, у тому числі нагляд за проведенням регулярного незалежного аудиту.
 • Обрання незалежного аудитора (аудиторської фірми) для НЕК «УКРЕНЕРГО» та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення порядку визначення та розміру оплати його послуг.
 • Підтримка та контроль діяльності підрозділу внутрішнього аудиту НЕК «УКРЕНЕРГО»
 • Сприяння впровадженню належних систем контролю, зокрема систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, стійкості бізнесу, а також дотримання нормативно-правової бази, в рамках якої працює НЕК «УКРЕНЕРГО» (комплаєнс), відповідно до законодавства України, нормативно-правової бази ЄС та кращих світових практик.

 Прозорість та розкриття інформації:

 • Забезпечення прозорості, нагляд за процесом розкриття інформації та якості комунікацій з боку НЕК «УКРЕНЕРГО», згідно з принципами конкурентного ринку, нормативно-правовою базою України та ЄС та з урахуванням  кращих світових практик.
 • Забезпечення прозорого своєчасного розкриття інформації щодо всіх суттєвих питань, що стосуються НЕК «УКРЕНЕРГО», включаючи фінансовий стан, результати діяльності, стійкість, власність та управління НЕК «УКРЕНЕРГО», інформація про передбачувані фактори ризику (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством на період дії воєнного стану).

Профіль кандидата:

Згідно вимог політики власності, викликів поточного контексту та стратегії компанії на посаду незалежного члена Наглядової ради потрібен компетентний лідер (лідерка), який (яка) зможе ефективно виконувати роль «економічної дипломатії» для НЕК «УКРЕНЕРГО», допомагати інтеграції України в ЄС, посилювати взаємодію з ENTSO-E та співпрацю з міжнародними партнерами, спираючись на практичний досвід та накопичені соціальні зв’язки в державній, бізнесовій чи дипломатичній сфері країн ЄС, Великобританії чи США.

Потенційні кандидати ОБОВ’ЯЗКОВО мають відповідати таким вимогам:

 • Вища освіта, зокрема (але не обмежуючись) в галузі економіки, міжнародних відносин, управління та адміністрування, фінансів, права, інженерії та електроенергетики;
 • Досвід роботи від 10 років на вищих керівних посадах (C-suite або еквівалентні посади) в міжнародному енергетичному бізнесі з залученням у одну чи декілька сфер: міжнародного розвитку, розвитку бізнесу, операційної діяльності; або досвід роботи від 10 років на вищих дипломатичних або державних посадах в уряді, урядових установах або міждержавних інституціях у сферах, зокрема (але не обмежуючись), пов'язаних з політикотворчістю, регулюванням, міжнародними відносинами в енергетичному секторі; або поєднання зазначених досвідів, бажано в країнах ЄС (з урахуванням необхідності знання особливостей функціонування енергетичних ринків ЄС та процесів інтеграції в ENTSO-E) або, як альтернатива, в США чи Великобританії (як стратегічних партнерів);
 • Досвід взаємодії або\та проведення переговорів, просування позицій та адвокації системних змін зі стейкхолдерами на міжнародному рівні, зокрема, досвід партнерства та розуміння особливостей роботи європейських інституцій, в тому числі Європейської комісії та Енергетичного співтовариства, МФО та міжнародних організацій, зокрема в енергетичному секторі тощо;
 • Наявність досвіду управління масштабними інституційними перетвореннями та просування змін одній або декількох сферах (дипломатичній, державній та/або в енергетичних компаніях), тісно пов'язаних з управлінням великою системою стейкхолдерів;
 • Розуміння принципів та норм корпоративного управління за стандартами ОЄСР
 • Готовність виділити достатньо часу для виконання своїх обов’язків, але не менше 50 робочих днів на рік, а також бути готовим приїжджати до України для участі в засіданнях Наглядової ради;
 • Можливість бути присутнім особисто або віддалено за допомогою аудіо та відео зв’язку на засіданнях Наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО», які будуть проводитися у формі спільної присутності у визначеному місці;
 • Володіння українською та/або англійською мовами;
 • Наявність повної цивільної дієздатності;
 • Відсутність непогашеної судимості;
 • Бездоганна ділова репутація та міжнародне визнання у суміжних професійних сферах;
 • Дотримання принципів неупередженості та добропорядності.
 • Відповідність вимогам незалежності, визначеним законодавством України;
 • Не посідати виборні посади та не бути посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування в жодній країні.

Додатковою перевагою при відборі вважатиметься відповідність одній або декільком з перелічених вище вимог:

 • Знання національного та європейського ринку електричної енергії, тенденцій та перспектив розвитку електроенергетичної галузі, розуміння специфіки роботи європейської мережі системних операторів передачі електроенергії;
 • Досвід на вищих посадах в уряді, урядових установах або міждержавних інституціях, або досвід взаємодії з державними органами, зокрема регулюючими органами у сфері електроенергетики та електроенергетичного трейдингу на міжнародному рівнях, включаючи досвід роботи з державними (або міждержавними) інституціями над розробкою та/або впровадженням проектів та програм національного значення; або поєднання зазначеного досвіду, бажано в країнах ЄС або, як альтернатива, США чи Великобританії;
 • Досвід роботи на вищих державних посадах в уряді, урядових установах або міждержавних інституціях, пов'язаний з політикотворчістю, регулюванням, управлінням інфраструктурою, міжнародними відносинами в сфері електричної енергії або поєднання зазначеного досвіду, бажано в країнах ЄС або, як альтернатива, США чи Великобританії;
 • Досвід роботи на керівних посадах організацій, що об’єднують системних операторів передачі електроенергії, чи міжнародних фінансових організацій, що працюють з компаніями на ринку електроенергії.
 • Досвід розробки стратегій та довгострокових планів розвитку, та\або проведення організаційних перетворень великих організацій.
 • Досвід участі у роботі наглядових органів з метою забезпечення ефективного нагляду та стратегічного керівництва організацією.

Очікувані лідерські компетенції:

 • Стратегічне мислення: Передбачає майбутні можливості та розробляє на їх основі інноваційні стратегії. Наприклад, коригування бізнес-стратегій відповідно до динаміки ринку та компанії. Використовує ключові фактори, які вирізняють компанію на ринку. Координує стратегії різних бізнес-підрозділів, щоб скористатися довгостроковими можливостями.
 • Розуміння бізнесу: Застосовує знання бізнесу та ринку для досягнення цілей компанії. Наприклад, поглиблює знання про бізнес та галузь, слідкуючи за новинами для прийняття обґрунтованих рішень. Розуміє політику та інші зовнішні фактори, що впливають на компанію.
 • Комплексне вирішення проблем: Робить точні висновки з аналізу інформації для ефективного вирішення проблем. Наприклад, ставить точні запитання, щоб допомогти іншим орієнтуватися в складних ситуаціях і знаходити ефективні рішення. Використовує різноманітні вхідні дані для кращого розуміння та вирішення проблем.
 • Орієнтація на результат: Постійно досягає результатів, навіть у складних умовах. Наприклад, стимулює ентузіазм і прихильність до високих стандартів у команді, покладаючись на ефективні моделі поведінки. Заохочує цілеспрямованість для досягнення цілей і швидких результатів.
 • Співпраця: Будує відносини та співпрацює з іншими для досягнення спільних цілей. Наприклад, розширює та зміцнює співпрацю між колегами та зовнішніми партнерами. Шукає ідеї від різних колег, дозволяючи їм висловлюватися в дискусіях.
 • Побудова довіри: Завойовує довіру інших через чесність, відданість принципам і щирість. Наприклад, створює надійну команду, здатну впоратися навіть із найскладнішими завданнями. Будує довіру між людьми, організовуючи чесну і відкриту комунікацію, забезпечуючи прозорість.
 • Впевненість: Використовує переконливі аргументи, щоб заручитися підтримкою та прихильністю інших. Наприклад, вміло пояснює, як їхні ідеї збігаються з інтересами інших і можуть допомогти вирішити їхні проблеми. Використовує передові навички ведення переговорів для досягнення домовленостей, зміцнення партнерських відносин.
 • Ефективна комунікація: Розробляє та структурує багаторівневу комунікацію, яка забезпечує чітке розуміння унікальних потреб різних аудиторій. Наприклад, звертається до різних груп і будує комунікацію на основі вподобань кожної з них.

Bимоги незалежності, визначеним законодавством України- особа не може бути висунута на посаду незалежного члена наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО», якщо:

 • входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління НЕК «УКРЕНЕРГО» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від НЕК «УКРЕНЕРГО» та/або афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких років;
 • володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу НЕК «УКРЕНЕРГО» або є посадовою особою чи особою, яка здійснює управлінські функції в НЕК «УКРЕНЕРГО», або є фізичною особою - підприємцем, яка протягом минулого року мала істотні ділові відносини з НЕК «УКРЕНЕРГО» та/або афілійованими з ним юридичними особами;
 • є та/або була протягом попередніх трьох років ключовим партнером, посадовою особою чи працівником суб'єкта аудиторської діяльності, що брав участь у наданні послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності НЕК «УКРЕНЕРГО» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги НЕК «УКРЕНЕРГО» та/або афілійованим з ним юридичним особам;
 • є та/або була протягом попередніх трьох років працівником НЕК «УКРЕНЕРГО» та/або афілійованих з ним юридичних осіб;
 • є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або представником акціонера - власника контрольного пакета акцій НЕК «УКРЕНЕРГО» в будь-яких цивільних відносинах;
 • була сукупно більше 12 років членом Наглядової ради НЕК «УКРЕНЕРГО»;
 • є особою, пов'язаною родинними відносинами з особами, що підпадають під вищенаведені обмеження;
 • згадується в частині 1 статті 11-3 Закону України "Про управління об'єктами державної власності";
 • є засновником, акціонером (учасником), керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які здійснюють діяльність на тому самому або суміжних ринках з НЕК «УКРЕНЕРГО» а також особа, яка є засновником, акціонером (учасником), керівником суб’єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), здійснює одноосібний або спільний контроль над принаймні одним суб’єктом господарювання (у тому числі іноземним), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або користується будь-яким правом щодо принаймні одного суб’єкта господарювання, який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), або протягом останніх трьох років була або є працівником суб’єкта господарювання, який проводить діяльність з виробництва та/або постачання електричної енергії;
 • не відповідає вимогам щодо забезпечення незалежності та відокремлення оператора системи передачі, визначеним у статті 32 Закону України "Про ринок електричної енергії";
 • є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадовою особою місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державним службовцем, іншою особою, визначеною Законом України "Про запобігання корупції";
 • є особою, якій суд заборонив займатися певним видом діяльності;
 • є фізичною особою - громадянином та/або резидентом країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;
 • є особою, стосовно якої застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції", а також є пов'язаною з нею особою.

Процес конкурсного відбору

 • Оголошення конкурсного відбору
 • Отримання та оцінка поданих документів від кандидатів
 • Співбесіди з потенційними кандидатами, що проводяться кадровим агентством
 • Визначення та формування короткого списку кандидатів та подання короткого списку до Номінаційного комітету кадровим агентством
 • Співбесіди з відібраними кандидатами, проведені Номінаційним комітетом
 • Визначення переможців, що проводиться Номінаційним комітетом

Для участі у відборі претендент особисто надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та/або англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (повне ім’я, прізвище та по батькові (за наявності), адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування або копії трудової книжки (за наявності), або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*. Така інформація повинна містити точний період роботи, назви посад, загальний набір обов’язків, які виконувалися на зазначених посадах, та кількість працівників у підпорядкуванні;
 • копію документа про вищу освіту;
 • копію документів про післядипломну освіту та/або професійні навички (за наявності);
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами з кольоровою фотокарткою 3*4);
 • згоду на обробку персональних даних (українською та/або англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства, товариства (українською та/або англійською мовами);
 • анкету претендента за формою згідно з додатком (лише українською мовою);
 • копію довідки компетентного органу країни постійного місця проживання претендента про наявність або відсутність у нього судимості;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (українською та/або англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та/або англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються з 23 квітня 2024 року до 18:00 (за київським часом) 22 травня 2024 року українською та/або англійською мовами на електронну адресу: [email protected].

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 44 84 або +38 (044) 200 47 73*3241 (контактні особи секретаріату комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств: Довгаленко Наталія, Свередюк Тетяна).

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142.

Інформація про фінансово-економічний стан додається.

* Таким документом можуть бути:

 • довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;
 • податкова декларація (від державної влади);
 • довідковий (рекомендаційний) лист керівника;
 • трудові (цивільно-правові) договори;
 • інші документи.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json