Головна » Прес-центр » Оголошення

Календар подій

27
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Повідомлення про оприлюднення проєкту Закону України «Про захист рослин»
18.09.2020 | 15:41 | Директорат державної політики у сфері санітарних та фітосанітарних заходів

З метою отримання зауважень та пропозицій Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України оприлюднює проєкт Закону України «Про захист рослин» (далі – проєкт Закону).

Проєкт Закону розроблено з метою комплексного врегулювання суспільних відносин у сфері захисту рослин щодо здійснення фітосанітарних заходів для обмеження та запобігання поширенню шкідливих організмів, зменшення фітосанітарного ризику, а також сталого та безпечного застосування засобів захисту рослин, державного контролю та інших офіційних заходів з метою перевірки дотримання законодавства про захист рослин.

Метою проєкту Закону є осучаснення і систематизація законодавства України у сфері захисту рослин, приведення його і відповідність до вимог законодавства ЄС, вдосконалення державного контролю у відповідній сфері відносин, зниження негативного впливу засобів захисту рослин на людей, тварин і навколишнє середовище.

Положення проєкту Закону ґрунтуються на вимогах таких актів і керівних документів:

Угода СОТ про застосування санітарних і фітосанітарних заходів;

Міжнародна конвенція про захист рослин, до якої України приєдналася відповідно до Указу Президента України від 31 січня 2006 року № 81/2006;

Міжнародні стандарти з фітосанітарних заходів (МСФЗ);

Конвенція про заснування Європейської і Середземноморської організації захисту рослин, до якої Україна приєдналася відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1994 року № 38;

Директива Комісії 92/90 від 3 листопада 1992 року, якою встановлюються зобов’язання для виробників та імпортерів рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів регулювання і визначаються вимоги до їх реєстрації;

Директива Комісії 92/105 від 3 грудня 1992 року, якою встановлюється стандартизація фітосанітарних паспортів, призначених для переміщення певних рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів у межах Співтовариства, і якою встановлюються процедури для видачі таких паспортів та умови і процедури їх заміни;

Директива Комісії 93/51 від 24 червня 1993 року щодо встановлення правил переміщення певних рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів через територію зони, що охороняється, а також переміщення таких рослин, продуктів рослинного походження або інших об’єктів, місцем походження яких є територія зони, що охороняється, і які переміщують в межах цієї зони;

Директива Комісії 94/3/ЄК від 21 січня 1994 року щодо визначення процедури повідомлення про вилучення партії чи шкідливого організму з третіх країн, що становлять фітосанітарну небезпеку (замінена Регламентом (ЄС) № 2019/1715 від 30 вересня 2019 року);

Директива Комісії 98/22/ЄC від 15 квітня 1998 року, якою встановлюється мінімальна кількість проведення в Співтоваристві фітосанітарних перевірок рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання, що походять з третіх країн;

Директива Ради 2000/29/ЄС від 8 травня 2000 року щодо захисних заходів проти ввезення до Співтовариства організмів, шкідливих для рослин і продуктів рослинного походження, та проти їх розповсюдження в межах Співтовариства (в тій частині, яка є чинною на сьогодні);

Директива Європейського Парламенту та Ради 2009/128/ЄС від 21 жовтня 2009 року, якою встановлюються правові основи для діяльності Співтовариства з метою досягнення екологічно стійкого застосування пестицидів;

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1107/2009 від 21 жовтня 2009 року про розміщення на ринку засобів захисту рослин, що припиняє дію Директив Ради 79/117/ЄЕС та 91/414/ЄС (в тій частині, яка стосується вимог до обігу засобів захисту рослин);

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2016/2031 від 26 жовтня 2016 року про заходи захисту від шкідників рослин, що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 228/2013, (ЄС) № 652/2014 та (ЄС) № 1143/2014 Європейського Парламенту та Ради і скасовує Директива Ради 69/464/ЄЕС, 74/647/ЄЕС, 93/85/ЄEC, 98/57/ЄК, 2000/29/ЄК, 2006/91/ЄК і 2007/33/ЄК;

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 625/2017 від 15 березня 2017 року про офіційні контрольні перевірки та іншу офіційну діяльність, спрямовану на забезпечення застосування законодавства щодо харчових продуктів, норм щодо забезпечення здоров’я і добробуту тварин, здоров’я рослин і засобів захисту рослин;

Міжнародний кодекс поводження у сфері розподілу і використання пестицидів Продовольчої та сільськогосподарської Організації Об’єднаних Націй (ФАО), 2009 рік.

Проєкт Закону розроблено з метою реалізації пункту 65 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228, а також пунктів 368, 371, 373, 374, 376, 393, 394, 438 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 року № 1106.

Враховуючи встановлені вимоги до порядку внесення змін до деяких кодексів, оприлюднюємо також у вигляді окремих проєктів Законів зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зміни до Кримінального кодексу України та зміни до Митного кодексу України, які є невід’ємною частиною всього комплексу необхідних змін, пов’язаних із проєктом Закону України «Про захист рослин» (далі – проєкти змін до Закону).

Проєкт Закону, проєкти змін до Закону, пояснювальні записки до них розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінекономіки (www.me.gov.ua) у розділі «Документи» в рубриці «Обговорення проектів документів».

Пропозиції та зауваження просимо надсилати протягом місяця з дня оприлюднення за адресою: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, е-mail: K.Chekan@me.gov.ua.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json