Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Громадськості / Звернення громадян / Інформація про роботу зі зверненнями громадян
Аналітична записка про стан роботи зі зверненнями громадян у 2020 році
17.02.2021 | 16:21 | Департамент документообігу та контролю.

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 85516 щодо роботи зі зверненнями громадян, у 2020 році Міністерством вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Динаміка надходження звернень громадян за 2016 – 2020 роки наведена нижче (рис. 1).

Рис.1. Динаміка надходження звернень громадян

Слід зазначити, що з метою оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829, Міністерство економічного розвитку і торгівлі перейменовано на Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Міністерство аграрної політики та продовольства реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Також, відбулася передача функцій зайнятості, праці, трудової міграції, соціального діалогу та трудових відносин від Міністерства соціальної політики України.

У зв’язку з цим, кількість звернень громадян, що надійшли протягом 2020 року, у 2,5 раза перевищує кількість звернень за 2019 рік.  

У 2020 році у Міністерстві було на виконанні 6817 звернень громадян, з них перейшло з попереднього року 129 звернень.

Протягом 2020 року до Міністерства надійшло 6688 звернень, з них:

 • поштою від громадян – 2364 з них:

електронною поштою – 1679,

за допомогою засобів телефонного зв’язку – 9;

 • на особистому прийомі – 5;
 • через уповноважену особу – 98;
 • від Верховної Ради України – 64;
 • від Офісу Президента України – 184;
 • від Кабінету Міністрів України – 798;
 • через інші органи влади – 986;
 • через засоби масової інформації – 11;
 • від інших органів, установ та організацій – 2178,

у тому числі від державної установи “Урядовий контактний центр” – 2174.

Довідково: у 2019 році звернулося 17153 громадянина, якими надіслано 2707 звернень (у томі числі від Кабінету Міністрів України – 459, Верховної Ради України – 35, Офісу Президента України – 84, від інших органів влади – 169).

Динаміка звернень громадян за формою надходження за 2016 – 2020 роки.

Звернення громадян, які надійшли протягом 2020 року, за суб’єктом, видами та ознаками надходження наведені на рис. 2 –  4.

Рис. 2. Звернення громадян, що надійшли у 2020 році, за суб’єктом

Рис. 3. Звернення громадян, що надійшли у 2020 році, за видами

Рис. 4. Звернення громадян, що надійшли у 2020 році, за ознакою надходження

Найчастіше причиною повторних звернень є те, що у заявників виникають додаткові питання щодо отриманих відповідей. З метою запобігання надходження повторних звернень від громадян фахівцями Міністерства, у межах повноважень, надаються ґрунтовні відповіді, а також висновки щодо актуальності пропозицій заявників.

Причиною неодноразових звернень є надання уточнень заявниками до попереднього звернення, а також надсилання листів з одного і того ж питання без очікування відповіді на попереднє звернення.

Масові звернення стосувались проєкту Закону України “Про працю”; розміру посадового окладу суддів; розпаювання та приватизації землі підприємства ДПНВД Агрокомбінату “Пуща Водиця”; перегляду умов карантину для мікробізнесу, соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Динаміка звернень громадян за ознакою надходження за 2016 – 2020 роки.

У звітному періоді у Міністерстві розглянуто 6640 звернень (99,2 % від загальної кількості звернень, що надійшли до Міністерства у 2020 році), на розгляді залишилося 48 звернень (0,8 %). За результатами розгляду, зокрема:

 • дано роз’яснення – 4130;
 • надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” – 1403;
 • вирішено позитивно – 993;
 • не підлягало розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” – 108;
 • відмовлено у задоволенні – 4;
 • повернуто авторові на підставі статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” – 2.

Динаміка результатів розгляду звернень громадян за 2016 – 2020 роки.

Звернення, які не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”, Міністерством не розглядалися у зв’язку з тим, що попередні звернення було вирішено по суті та надано ґрунтовні відповіді або такі звернення мали інформативний характер, а також не розглядалися за проханням заявників.

Причиною відмови у задоволенні звернень було те, що питання знаходились поза межами компетенції Міністерства. Також, в одному зверненні була неповна інформація, через це було відмовлено у задоволенні, та направлено заявнику лист щодо надання додаткової інформації.

Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються Міністерством за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань центральних органів виконавчої влади.

З метою ознайомлення громадян з діяльністю Міністерства та поліпшення якості роботи зі зверненнями громадян на офіційному вебсайті Міністерства в мережі Інтернет здійснюється регулярне розміщення інформації щодо напрямів діяльності Міністерства, показників економічно-соціального розвитку, нововведень у відповідних сферах економічної діяльності, контактних даних осіб відповідальних за певні напрями, роз’яснень та порад з питань, які відносяться до компетенції Міністерства, розпорядку та номерів телефонів, за якими працює телефонна “гаряча лінія”, телефон довіри Міністерства.

На внутрішньому вебсайті Міністерства оприлюднені презентаційні матеріали щодо найпоширеніших питань та відповідей при виконанні Закону України “Про звернення громадян” для співробітників Міністерства.

Звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення та перевірок, розглядаються і вирішуються у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Відділом організації роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації департаменту документообігу та контролю постійно ведеться моніторинг термінів виконання звернень, також з працівниками Міністерства проводиться роз’яснювальна робота щодо термінів виконання та дотримання вимог законодавства щодо звернень громадян.

Звернення громадян за термінами розгляду наведені на рис. 5.

Рис. 5. Терміни розгляду звернень громадян у 2020 році

Динаміка звернень громадян за 2016 – 2020 роки у розрізі терміну розгляду наведена на рис. 6.

Рис. 6. Звернення громадян за 2016 – 2020 роки у розрізі терміну розгляду (%)

Звернення у розрізі категорій та соціального стану наведені на рис. 7 – 8.

Рис. 7. Звернення громадян за категоріями за 2020 рік

Рис. 8 .Звернення громадян за соціальним станом за 2020 рік

Протягом 2020 року до Міністерства надійшли звернення з питань:

 • праці і заробітної плати – 2237 (33,48 % від загальної кількості звернень, що надійшли до Міністерства у 2020 році);
 • економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – 1230 (18,39 %);
 • аграрної політики і земельних відносин – 1005 (15,03 %);
 • освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 459 (6,86 %);
 • соціальної політики, соціального захисту населення – 421 (6,29 %);
 • діяльності підприємств та установ – 409 (6,12 %);
 • діяльності центральних органів виконавчої влади – 233 (3,48 %);
 • діяльності місцевих органів виконавчої влади – 156 (2,33 %);
 • промислової політики – 136 (2,03 %);
 • забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 108 (1,61 %);
 • комунального господарства – 79 (1,18 %);
 • фінансової, податкової, митної політики – 63 (0,94 %);
 • житлової політики – 46 (0,69 %);
 • обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 42 (0,63 %);
 • культури та культурної спадщини, туризму – 27 (0,40 %);
 • екології та природних ресурсів – 12 (0,18 %);
 • охорони праці та промислової безпеки – 10 (0,15 %);
 • діяльності органів місцевого самоврядування – 6 (0,09 %);
 • охорони здоров’я – 3 (0,04 %);
 • транспорту і зв’язку – 2 (0,03 %);
 • державного будівництва, адміністративно-територіального устрою – 2 (0,03 %);
 • діяльності Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України– 1 (0,01 %);
 • інші – 1 (0,01 %).

У звітному періоді порівняно з 2019 роком зросла кількість звернень, у яких порушувалися питання:

 • праці і заробітної плати – на 2028 звернень (у 10,7 раза);
 • діяльності місцевих органів виконавчої влади – на 140 звернень (у 9,7 раза);
 • соціальної політики, соціального захисту населення – на 373 звернення (у 8,8 раза);
 • аграрної політики і земельних відносин – на 637 звернень (у 2,7 раза);
 • житлової політики – на 26 звернень (у 2,3 раза);
 • промислової політики – на 59 звернень (у 1,7 раза);
 • економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва – на 522 звернення (у 1,7 раза);
 • діяльності підприємств та установ – на 149 звернень (у 1,6 раза);
 • забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян– на 42 звернення (у 1,6 раза);
 • освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – на 144 звернення (у 1,5 раза);
 • діяльності центральних органів виконавчої влади – на 71 звернення (у 1,4 раза).

Незважаючи на загальне зростання кількості звернень у порівнянні з 2019 роком у 2020 році зменшилась кількість звернень громадян щодо:

 • культури та культурної спадщини, туризму культури та культурної спадщини, туризму – на 91 звернення (77 %);
 • фінансової, податкової, митної політики – на 59 звернень (48 %);
 • комунального господарства – на 68 звернень (46 %).

Зменшення питань культури та туризму відбулось у зв’язку із визначенням Міністерства культури та інформаційної політики України головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах туризму та курортів та передачею Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повноважень з цих питань до зазначеного Міністерства.

Динаміка звернень громадян за 2016 – 2020 роки у розрізі тем.

У 2020 році звернення надійшли з наступних регіонів України:

 • м. Києва – 1523 (22,78 % від загальної кількості, що надійшли до Міністерства у 2020 році);
 • Дніпропетровської обл. – 638 (9,54 %);
 • Харківської обл. – 558 (8,34 %);
 • Київської обл. – 521 (7,79 %);
 • Одеської обл. – 346 (5,17 %);
 • Донецької обл. – 282 (4,22 %);
 • Львівської обл.– 263 (3,93 %);
 • Запорізької обл. – 233 (3,48 %);
 • Полтавської обл. – 196 (2,93 %);
 • Черкаської обл. – 182 (2,72 %);
 • Сумської обл. – 152 (2,27 %);
 • Житомирської обл. – 141 (2,11 %);
 • Вінницької обл. – 137 (2,05 %);
 • Херсонської обл. – 136 (2,03 %);
 • Миколаївської обл. – 134 (2 %);
 • Івано-Франківської та Рівненської обл. – по 117 (по 1,75 %);
 • Кіровоградської  обл. – 116 (1,73 %);
 • Хмельницької обл. – 111 (1,66 %);
 • Чернігівської обл. – 107 (1,6 %);
 • Чернівецької обл. – 103 (1,54 %);
 • Закарпатської обл. – 100 (1,5 %);
 • Тернопільської обл. – 76 (1,14 %);
 • Волинської обл. – 74 (1,11 %);
 • Луганської обл. – 72 (1,08 %).

Динаміка звернень громадян за 2016 – 2020 роки у розрізі регіонів.

З-за кордону до Міністерства протягом зазначеного періоду надійшло 29 звернень (0,43 % від загальної кількості, що надійшли до Міністерства у 2020 році).

Без зазначення адреси надійшло 224 звернення (3,35 %).

Міністерством постійно здійснюються заходи, спрямовані на оперативне вирішення проблемних питань громадян.

Забезпечено проведення особистого прийому громадян. Так згідно з Графіком особистого прийому громадян керівництвом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України забезпечено проведення особистих прийомів громадян Міністром, першим заступником, заступниками Міністра, заступником Міністра Торговим представником України та державним секретарем Міністерства.

Протягом І кварталу 2020 року на прийом до Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 03.03.2020 (за дорученням Міністра прийом проведено заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Свириденко Ю. А.) звернулося 4 громадянина, до першого заступника та заступників Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – 16 громадян. Усього за результатами прийому керівництвом Міністерства прийнято 7 заяв, у тому числі 2 заяви від юридичних осіб.

Щосереди здійснювався прийом громадян працівниками відділу організації роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації департаменту документообігу та контролю у громадській приймальні Міністерства.

Починаючи з ІІ кварталу 2020 року та на період дії карантину на виконання пункту 19 протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10.03.2020 № 2, а також з метою запобігання можливого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, проведення особистих прийомів громадян у Міністерстві тимчасово призупинено.

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 у громадській приймальні Міністерства:

‑ щосереди з 11:00 по 13:00 працівниками підрозділу по роботі зі зверненнями громадян проводилась телефонна “гаряча лінія” Міністерства. Протягом першого півріччя 2020 року проведено 26 телефонних “гарячих ліній”. З ІІІ кварталу 2020 року на період дії карантину телефонна “гаряча лінія” проводиться за номером: (044) 253-61-36;

на виконання зазначеного Указу у Міністерстві щодня працює телефон довіри за номером: (044) 253-61-36.

Протягом 2020 року на телефон довіри та телефонну “гарячу лінію” звернулось 4060 громадян.

Більшість звернень, що надходили на телефонну “гарячу лінію” та телефон довіри від громадян, стосувалася питань: отримання ліцензії на експорт та імпорт; реєстрації та отримання свідоцтва на авторське право; публічних закупівель; особистого прийому громадян Міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; діяльності іноземних представництв; кредитування фермерських господарств та інших аграрних питань; отримання роз’яснень стосовно умов оплати праці, ліцензій на працевлаштування; отримання разової допомоги суб’єктами господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів.

У 2020 році відбулися три прямі телефонні лінії Кабінету Міністрів України за участю керівництва Мінекономіки, а саме:

 • заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Свириденко Ю. А. 28.04.2020, на яку звернулося 6 осіб (прийнято 5 заяв);
 • заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Висоцького Т. М. 07.07.2020, на яку звернулося 11 осіб (прийнято 9 заяв та 1 лист від юридичної особи) та 27.10.2020, на яку звернулося 8 осіб (прийнято 5 заяв та 1 лист від юридичної особи).

Мінекономіки постійно здійснюється робота по забезпеченню розгляду звернень громадян з метою задоволення їх законних прав та інтересів, а також здійснюються заходи, спрямовані на оперативне вирішення проблем, порушених у зверненнях.

Так, у зв’язку із змінами, які відбулися в законодавстві стосовно ведення діловодства, зокрема, запровадження електронного документообігу, також законодавством визначився новий вид звернення такий, як “електронне” звернення, розроблено та затверджено наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 28.09.2020 № 1900 “Деякі питання розгляду звернень громадян у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України”, який зареєстровано Міністерством юстиції 29.12.2020 за №№ 1308/35591, 1309/35592.

Цим наказом затверджено Порядок розгляду звернень громадян у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України; Порядок організації особистого прийому громадян у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Форму реєстрації усного звернення, що подається на особистому прийомі громадян або за допомогою засобів телефонного зв’язку через телефонну “гарячу лінію” або телефон довіри Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2