Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Громадськості / Безоплатна правова допомога
Безоплатна правова допомога

Відповідно до Закону України “Про безоплатну правову допомогу” безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел.

1. Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України.

Мінекономіки як суб’єкт надання безоплатної первинної правової допомоги надає відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Міністерство економіки України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (зі змінами), правові послуги (надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складання документів правового характеру; надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації, тощо).

Звернення про надання правових послуг надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, безпосередньо до Мінекономіки. Звернення, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками; осіб, визнаних судом недієздатними, або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.

Звернення про надання правових послуг надсилаються у довільній формі на поштову адресу Мінекономіки: вулиця М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008 або на електронну адресу: [email protected].

2. Відповідно до статті 13 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.

Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

Інформація щодо надання безоплатної вторинної правової допомоги розміщена за посиланням https://www.legalaid.gov.ua.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2