Міністерство економіки України -> Нормативно-правові акти у сфері інноваційної діяльності -> Законодавство у сфері інноваційної діяльності

Міністерство економіки України

Законодавство у сфері інноваційної діяльності
14.03.2023 | 09:40 | Департамент інвестицій, інновацій та інтелектуальної власності

Закон України “Про інноваційну діяльність”

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні"

Цивільний кодекс України

Господарський кодекс України

Закон України “Про ратифікацію Угоди між Україною, з однієї сторони, і Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії, з іншої сторони, про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій “Горизонт Європа” та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021–2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій “Горизонт Європа”

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 526

План заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року”, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1687

Порядок державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.2003 № 1474

Критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 118