Міністерство економіки України -> Нормативно-правові акти у сфері трудової міграції -> Нормативно-правові акти у сфері трудової міграції

Міністерство економіки України

Нормативно-правові акти у сфері трудової міграції
12.06.2024 | 11:05 | Департамент праці та зайнятості
 1. Закон України від 07.06.2001 № 2491-III “Про імміграцію”.

 2. Закон України від 22.09.2011 № 3773-VI “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

 3. Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI “Про зайнятість населення”.

 4. Закон України від 06.09.2012 № 5203-VI “Про адміністративні послуги”.

 5. Закон України від 05.11.2015 № 761-VIII “Про зовнішню трудову міграцію”.

 6. Закон України від 20.03.2023 № 2982-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав трудових мігрантів та боротьби з шахрайством у працевлаштуванні за кордоном”.

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2002 № 1983 “Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання дозволу на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень”.

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 383 “Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці”.

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1100 “Деякі питання подання звітності про здійснення діяльності з надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном”.

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.10.2023 № 1118 “Деякі питання провадження господарської діяльності у сфері посередництва у працевлаштуванні за кордоном”.

 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 257 “Про затвердження плану заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей”.

 12. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 482 “Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року”.

 13. Наказ Міністерства соціальної політики від 03.06.2019 № 851 “Про затвердження форми звітності № 1-ПА “Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні” та Порядок її подання”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 липня 2019 року за № 717/33688.

 14.  Наказ Міністерства економіки України від 27.10.2020 № 2161 “Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.12.2020 за № 1280/35563.

 15. Наказ Міністерства економіки України від 22.09.2023 № 14186 “Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України від 03 червня 2019 року № 851”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.10.2023 за № 1769/40825.

 16. Наказ Міністерства економіки України від 14.10.2023 № 15411 “Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 22 вересня 2023 року № 14186”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.10.2023 за № 1821/40877.

 17. Перелік спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2021 році, затверджений наказом Мінекономіки від 06.01.2021 № 18 (у редакції наказу від 29.07.2021 № 342)

 18. List of specialties and qualification requirements for specialists and workers, the need for which can be met through immigration in 2021, approved by the order of 06.01.2021 № 18 (as amended by the Order of the Ministry of Economy of Ukraine No. 342-21 dated 29 July 2021)

 19. Перелік спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2022 році, затверджений наказом Мінекономіки від 31.12.2021 № 1189

 20. Перелік спеціальностей та вимоги до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2023 році, затверджені наказом Мінекономіки від 30.12.2022 № 5603 (у редакції наказу від 06.03.2023 № 1179)

 21. Перелік спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2024 році, затверджені наказом Мінекономіки від 10.06.2024 № 14554