Міністерство економіки України -> Керівництва Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Національні стандарти з управління інноваціями -> Керівництва Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Національні стандарти з управління інноваціями

Міністерство економіки України

Керівництва Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Національні стандарти з управління інноваціями
14.03.2023 | 11:08 | Департамент інвестицій, інновацій та інтелектуальної власності

Керівництво Осло 2018

Рекомендації щодо збору, звітності та використання даних про інновації

Керівництво Фраскаті 2015

Рекомендації щодо збору та звітування даних про дослідження та експериментальні розробки

 

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ З УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ

В УКРАЇНІ ВПЕРШЕ ПРИЙНЯТІ

методом підтвердження (мовою оригіналу)

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ,

гармонізовані з міжнародними та ЄВРОПЕЙСЬКими СТАНДАРТами

Ці національні стандарти добровільні для застосування

 

ДСТУ EN ISO 56000:2022 (EN ISO 56000:2021, IDT; ISO 56000:2020, IDT)

Управління інноваціями. Загальні принципи і словник

Цей національний стандарт містить словник та принципи управління інноваціями. 

Цей національний стандарт можуть застосовувати:

a) організації, що впроваджують систему управління інноваціями або здійснюють оцінку управління інноваціями;

б) організації, які потребують вдосконалення своєї здатності ефективного управління інноваційною діяльністю;

в) користувачі, клієнти та інші заінтересовані сторони (постачальники, партнери, фінансові організації, інвестори, університети, органи державної влади тощо), які прагнуть довіри до інноваційних можливостей організації;

г) організації та заінтересовані сторони, які прагнуть покращити комунікацію через спільне розуміння термінології, яка використовується в управлінні інноваціями;

д) організатори процесу навчання, оцінки або консультування щодо управління інноваціями та систем управління інноваціями;

е) розробники систем управління інноваціями та відповідних стандартів.

Цей національний стандарт призначений для застосування:

a) усіма видами організацій, незалежно від типу, сектору, рівня зрілості чи розміру;

б) до усіх типів інновацій (продукт, послуга, процес, модель, метод тощо, починаючи від поступового до радикального);

в) до усіх типів підходів (внутрішні та відкриті інновації, інноваційна діяльність, орієнтована на користувача, ринок, технологію, дизайн тощо).

 

ДСТУ EN ISO 56002:2022 (EN ISO 56002:2021, IDT; ISO 56002:2019, IDT)

Управління інноваціями. Інноваційна адміністративна система. Керівництво

Цей національний стандарт містить інструкції щодо створення, впровадження, підтримки та постійного вдосконалення системи управління інноваціями.

Цей національний стандарт не описує детальну діяльність всередині організації, а надає вказівки на загальному рівні. Він не встановлює жодних вимог, конкретних інструментів чи методів інноваційної діяльності.

 

ДСТУ EN ISO 56003:2022 (EN ISO 56003:2021, IDT; ISO 56003:2019, IDT)

Управління інноваціями. Інструменти та методи для інноваційної співпраці. Керівництво

Цей національний стандарт містить рекомендації щодо інноваційного партнерства, описує структуру інноваційного партнерства і приклади відповідних інструментів для прийняття рішення щодо:

вступу в інноваційне партнерство;

визначення, оцінювання та обрання партнерів;

узгодження уявлення про цінність і проблеми партнерства;

управління взаємодією партнерів.

Рекомендації, надані в цьому національному стандарті, актуальні для будь-якого типу партнерства та співпраці і призначені для застосування в будь-яких організаціях, незалежно від їх типу, розміру, продукту/послуги, що надаються.

Інноваційні партнерства починаються з аналізу прогалин, ідентифікації та залучення потенційних партнерів з інновацій та управління їх взаємодією.

Суть інноваційного партнерства полягає в тому, щоб усі заінтересовані сторони отримували взаємну вигоду від спільної роботи в контексті можливостей для інновацій.

Цей національний стандарт не застосовується до організацій, які шукають інновації шляхом злиття або поглинання.

 

ДСТУ CEN ISO/TR 56004:2022 (CEN ISO/TR 56004:2020, IDT; ISO/TR 56004:2019, IDT)

Оцінка управління інноваціями. Керівництво

Цей національний стандарт допоможе користувачеві зрозуміти, чому корисно проводити оцінку управління інноваціями, що оцінювати, як проводити оцінку управління інноваціями, і яким чином максимізувати отримані переваги.

 

ДСТУ EN ISO 56005:2022 (EN ISO 56005:2021, IDT; ISO 56005:2020, IDT)

Управління інноваціями. Інструменти і методи для інтелектуального управління власністю. Керівництво

Ефективне управління інтелектуальною власністю є ключовим для підтримки інноваційного процесу, має важливе значення для зростання та захисту організацій, а також є двигуном їх конкурентоспроможності.

В цьому національному стандарті пропонуються рекомендації щодо підтримки ролі інтелектуальної власності в управлінні інноваціями. Він спрямований на вирішення таких питань щодо управління інтелектуальною власністю:

створення стратегії інтелектуальної власності для підтримки інновацій в організації;

налагодження системного управління інтелектуальною власністю в інноваційних процесах;

застосування узгоджених інструментів і методів інтелектуальної власності для підтримки ефективного управління інтелектуальною власністю.