UA | EN
Особистий прийом громадян керівництвом Міністерства

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

керівництвом та службовими особами

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

 

1. Особистий прийом громадян проводиться керівництвом Міністерства відповідно до графіка особистого прийому громадян керівництвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого Міністром.

Особистий прийом громадян працівниками сектору доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управління документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно-комунікайційних технологій, документообігу та електронних сервісів проводиться щосереди з 9.30 по 13.00 год. у громадській приймальні Міністерства за адресою: бульв. Дружби народів, 28, кімн. 107.

2. Інформація про порядок особистого прийому громадян і графік прийому громадян керівництвом Міністерства розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет, на стенді в холі 6-го під’їзду Будинку Уряду та у приміщенні громадської приймальні Міністерства.

3. Попередній запис на особистий прийом до Міністра здійснюється працівниками сектору доступу до публічної інформації та розгляду  звернень громадян управління документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно-комунікайційних технологій, документообігу та електронних сервісів у  приймальні громадян Кабінету Міністрів України в день прийому з 10.00 по 13.00.

Попередній запис на особистий прийом до першого заступника Міністра, заступників Міністра здійснюється працівниками служб відповідних заступників Міністра за телефонами, зазначеними у графіку особистого прийому громадян керівництвом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці та інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться  першочергово.

4. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до Міністра, першого заступника Міністра, заступників Міністра з'ясовується прізвище, ім'я, по батькові громадянина, його соціальний стан та категорія, зміст порушеного питання, до яких службових  осіб чи органів державної влади він звертався і яке було прийнято рішення, а також вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх звернень.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

5. Облік особистого прийому громадян ведеться у спеціальних журналах відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

6. Службова особа, яка здійснює особистий прийом, для  забезпечення  кваліфікованого розв'язання порушених відвідувачем питань може  залучати до їх розгляду працівників відповідних структурних підрозділів Міністерства або одержувати від них потрібну інформацію.

7. Питання, з якими звертаються громадяни, розв'язуються, якщо це можливо, під час особистого прийому. Особа, яка веде прийом, керується  законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.

8. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Міністерства, то службова особа, яка веде прийом,  пояснює громадянину, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації слід звернутися для його розв’язання, і надає в цьому допомогу (адресу, номер телефону тощо).

9. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, потребує  додаткового вивчення і перевірки, службова особа, яка веде прийом,  одержує письмову заяву або скаргу і пояснює відвідувачеві причини  неможливого розв'язання питання під час особистого прийому, а також порядок і строк розгляду його звернення.

10. Звернення громадян, які передано на розгляд керівництву Міністерства під час особистого прийому, реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

11. Структурні підрозділи Міністерства, яким надсилаються на розгляд письмові звернення громадян, одержані під час особистого прийому, зобов'язані в установлений законом термін надати відповідь заявнику по суті питання, а ті звернення, що не потребують додаткового вивчення, розглянути невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання Міністерством.

12. Запис на повторний (протягом року) прийом з питань, які вже розглядалися керівництвом Міністерства, може бути зроблений лише в тому разі, якщо перше звернення не було вирішено по суті.