Міністерство економіки України -> Форма запиту на інформацію -> Форма запиту на інформацію

Міністерство економіки України

Форма запиту на інформацію

ФОРМА
для подання запиту
на отримання публічної інформації

Розпорядник інформації Міністерство економіки України
Запитувач _________________________________________________________________________________
  (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,  прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи)
  _________________________________________________________________________________
  (поштова адреса та/або електронна адреса, контактний телефон)
 
ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

             Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати

______________________________________________________________________________________________________
(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):

на поштову адресу ______________________________________________________________
  (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира)
на електронну адресу ______________________________________________________________
факсом ______________________________________________________________
телефоном ______________________________________________________________
       
Контактний телефон ______________________________________________________________
_________________                                                                    __________________________
(Дата)                       (Підпис)

 


Форма запиту на інформацію