Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Додаткове меню / Прес-центр / Оголошення
Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
05.10.2023 | 17:58 | Департамент політики власності.

Відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. №142, постанови Кабінету Міністрів України «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки» від 3 вересня 2008 р. № 777, наказу Міненерго від 25.09.2023 № 290 «Про конкурсний відбір незалежних членів Наглядової ради Товариства з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» оголошується конкурсний відбір на три посади незалежних членів наглядової ради ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Найменування товариства: ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (надалі – «Оператор ГТС України»)

Місцезнаходження: «Оператор ГТС України»: Україна, м. Київ.

Кількість незалежних членів наглядової ради, які будуть відбиратись за конкурсом – 3 (три) особи.

«Оператор ГТС України» є однією з найбільших компаній України, одна з найпотужніших і найрозгалуженіших мереж магістральних газогонів в світі.

«Оператор ГТС України» – природна монополія, яка забезпечує транспортування природного газу споживачам України та країн Європейського Союзу.

Товариство було створене в 2019 році з метою виконання міжнародних зобов’язань перед Енергетичним Співтовариством щодо забезпечення незалежності оператора газотранспортної системи України.

Починаючи з 1 січня 2020 року, «Оператор ГТС України» є сертифікованим оператором газотранспортної системи України і є повністю незалежним від вертикально-інтегрованих підприємств.

Бачення: Бути сучасним та інноваційним оператором газотранспортної системи в межах інтегрованої європейської газової мережі.

Місія: Забезпечити розвиток конкурентного, прозорого та недискримінаційного ринку газу та забезпечити надійне газове постачання для українських та європейських споживачів найбільш стійким способом.

Цінності:

 • Ефективність і надійність. Надійне надання послуг з транспортування природного газу прозорим, недискримінаційним та стійким способом за справедливою ціною.
 • Безпека постачання. Достатня та диверсифікована потужність транспортування газу українським та європейським споживачам для забезпечення енергетичної безпеки та безперебійного постачання за будь-яких обставин.
 • Доброчесність. Незалежність, справедливість та прозорість оператора, що забезпечує довіру клієнтів та ринку.
 • Відповідальність. Високі стандарти соціальної та екологічної відповідальності.
 • Вплив на ринок. Підтримка розвитку недискримінаційного, конкурентного, прозорого та ліквідного ринку природного газу, спрямованого на забезпечення справедливої ціни газу для споживачів в Україні.

«Оператор ГТС України» в своїй діяльності керується найкращими міжнародними практиками та належними механізмами корпоративного управління в межах інтеграції з газовим ринком ЄС і європейською мережею операторів газотранспортних систем.

Впроваджені системи менеджменту свідчать, що «Оператор ГТС України» забезпечує надійну, безпечну та енергоефективну експлуатацію ГТС, надає якісні послуги замовникам послуг транспортування газу, а також підвищує ефективність процесів компанії.

ПРОФІЛЬ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Передбачається, що наглядова рада буде сформована з 5 членів загалом, 3 з яких – незалежні члени та 2 – представники держави.

Кожен незалежний член наглядової ради «Оператор ГТС України» повинен мати такий досвід, компетенції та професійні навички, які суттєво відрізняються від тих, що є у інших членів наглядової ради, створюючи таким чином різноманітну раду, яка узагальнено надає комплексні рекомендації для розвитку та зростання компанії. Нижче наведений досвід є бажаним для окремих кандидатів, але обов'язковим для наглядової ради і включає в себе:

 • Досвід у галузях ГТС або електротранспортної, або енергетики з міжнародним досвідом і/або досвідом в Україні на рівні керівних посад (C level);
 • Досвід у національних органах регулювання енергетичного сектору з міжнародним досвідом і/або досвідом в Україні;
 • Досвід роботи в якості члена ради в галузях ГТС та енергетики країн ОЕСР  та/або України;
 • Продемонстрований досвід у розробці та впровадженні корпоративного управління в компаніях, що діють в галузях ГТС або енергетики. Глибоке розуміння принципів та основ корпоративного управління;
 • Досвід на керівних посадах (С level) в міжнародних та/або українських компаніях, що діють в галузі ГТС або енергетичному секторі, з кількістю працівників понад 500, зі сферою відповідальності за формування бізнес/фінансового плану компанії та бюджетування, а також залучення інвестицій та проведення інвестиційного аналізу;
 • Досвід роботи на керівних посадах на розвинених ринках країн ОЕСР та/або України з можливістю залучення передових практик та останніх інновацій у галузях ГТС, електротранспортної системи та енергетики;
 • Продемонстроване розуміння ланцюга постачання газу - в країнах Європейського Союзу або України - з акцентом на функції транспортування, включаючи технічні аспекти газотранспортної системи та динаміки попиту та пропозиції на газ;
 • Успішний досвід у керуванні трансформаційними процесами та складними проєктами організаційних змін в компаніях в галузі ГТС та енергетики в країнах ОЕСР та/або України (трансформація бізнес-моделей, організаційна адаптація, об'єднання/поглинання, кризове управління);
 • Фінанси та аудит: формування бізнес/фінансового плану та бюджету компанії, залучення інвестицій, проведення інвестиційного аналізу, проведення зовнішнього аудиту, а також розвиток системи внутрішнього аудиту в міжнародних компаніях, що діють в галузях ГТС або енергетики в країнах ОЕСР та/або України;
 • Здатність проводити переговори з повним спектром учасників вітчизняної енергетичної галузі.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ НЕЗАЛЕЖНИХ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ»

Мінімальні вимоги для кандидатів:

Кожен кандидат на посаду незалежного члена наглядової ради «Оператора ГТС України» має відповідати щонайменше цим вимогам:

 • Наявність повної цивільної дієздатності;
 • Наявність та бажання надати підтвердження наявності вищої освіти, професійних знань та навичок, в галузі енергетичної промисловості, найкращих міжнародних підходів до впровадження принципів корпоративного управління ОЕСР, відповідного досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена наглядової ради, що відповідає видам діяльності державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;
 • Кожен член наглядової ради «Оператора ГТС України» повинен бути готовим виділити достатньо часу для виконання своїх обов'язків, не менше 50 робочих днів на рік, а також бути готовим приїжджати до України для участі в засіданнях наглядової ради;
 • Можливість бути присутнім особисто або віддалено за допомогою аудіо та відео зв'язку на засіданнях наглядової ради «Оператора ГТС України», які будуть проводитися у формі спільної присутності у визначеному місці;
 • Володіння українською та англійською мовами - для громадян України, англійською мовою - для іноземців;
 • Добропорядність, неупередженість та бездоганна ділова репутація.

Необхідні компетенції:

Кожен незалежний член наглядової ради «Оператора ГТС України» повинен відповідати вимогам хоча б двом з наступних напрямків. Водночас, всі незалежні члени наглядової ради в сукупності повинні відповідати вимогам, переліченим нижче.

1.    Стратегічний менеджмент та управління змінами:

 • Продемонстрований досвід у стратегічному управлінні та управлінні змінами в галузях ГТС або енергетики;
 • Досвід у керуванні трансформаційними процесами та складними проектами, які передбачають організаційні зміни, та знання загальних викликів галузі, пов'язаних із діяльністю компаній на рівні вищого керівництва, а також досвід у створенні та запуску роботи комітетів наглядової ради в галузях ГТС чи енергетики.

2.    Фінансове планування та інвестиції:

 • Фінансовий та аудиторський досвід в галузях ГТС або енергетики, включаючи досвід у інвестиційних проектах та реструктуризації боргів;
 • Успішний досвід у фінансовому плануванні в галузях ГТС або енергетики.

3.    Операційний менеджмент:

 • Досвід на керівних посадах (C level) в міжнародних та/або українських компаніях в галузях ГТС або енергетики зі штатом більше 500 співробітників щонайменше 3 роки.

4.    Юридичне супроводження, ризики та комплаєнс:

 • Досвід у керуванні юридичними аспектами трансформаційних процесів та складними проектами організаційних змін; знання загальних викликів галузі, пов'язаних з діяльністю компаній, а також формуванні та запуску роботи комітетів наглядової ради в галузях ГТС або енергетики;
 • Досвід на посаді вищого керівництва юридичного/комплаєнс/управління ризиками напрямків в поважній компанії.

5.    Регуляція ЄС:

 • Широкий досвід у національних регуляторах країн ЄС, зокрема в галузях ГТС або енергетики, а також досвід у управлінні відносинами зі зацікавленими сторонами, включаючи інвесторів тощо.

6.    Корпоративне управління:

 • Досвід роботи у складі ради (бажано – в галузі енергетики);
 • Розуміння принципів та засад корпоративного управління в галузях ГТС або енергетики; досвід у розробці та впровадженні систем корпоративного управління.
 • Нагляд у якості члена ради за розвитком / організацією / проведенням конкурсного відбору керівництва компанії, а також проведення оцінок діяльності керівництва компанії в галузях ГТС або енергетики;

МІЖФУНКЦІОНАЛЬНІ КОМПЕТЕНЦІЇ: Мотивація та лідерство

Ці компетенції обов'язкові для усіх членів наглядової ради.

 • Проявлені лідерські навички та мотивація для сприяння стратегічному розвитку газотранспортної промисловості України, наполегливість та драйв;
 • Відмінні міжособистісні та комунікаційні навички, вміння управляти конфліктами, переговорами та сприяти фасилітації;
 • Демонстрація стійкості та здатності адаптуватися до постійних та численних зовнішніх тисків і змін, які є властивими для галузей ГТС та енергетики.

Не може бути номінована на посаду незалежного члена наглядової ради «Оператор ГТС України» особа, яка:

 1. була або є засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, співробітником чи представником особи, до якої уряд України застосовував особисті, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції);
 2. посідає виборні посади та/або є посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування;
 3. згадується у пунктах 1) – 11) частини 1 статті 11-3 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;
 4. має непогашену судимість;
 5. не відповідає вимогам щодо забезпечення незалежності «Оператора ГТС України», визначеним у статті 23 Закону України «Про ринок природного газу», включаючи особу, яка безпосередньо або опосередковано здійснює винятковий або спільний контроль над принаймні однією комерційною структурою (включаючи іноземні) в галузі видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електроенергії, а також особу, яка є посадовою особою принаймні однієї комерційної структури (включаючи іноземні) в галузі видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу;
 6. протягом останніх трьох років була посадовою особою або співробітником вертикально інтегрованої організації, до складу якої входив «Оператор ГТС України» до розділення відповідно до моделі ISO, інших комерційних структур, які є частиною або пов'язані з такою вертикально інтегрованою організацією, а також посадовою особою чи співробітником комерційної структури (включаючи іноземні) у сфері видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електроенергії, або посадовою особою, співробітником органу управління.

ПРОЦЕС КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ

 1. Оголошення конкурсу
 2. Отримання та оцінка поданих документів від кандидатів
 3. Співбесіди з потенційними кандидатами, що проводяться кадровим агентством
 4. Визначення та формування шорт-листа кандидатів та подання шорт-листа до Номінаційного комітету кадровим агентством
 5. Співбесіди з відібраними кандидатами, проведені Номінаційним комітетом
 6. Визначення переможців, що проводиться Номінаційним комітетом

КОМПЕНСАЦІЯ

Незалежні члени наглядової ради «Оператора ГТС України» будуть отримувати грошову компенсацію, яка відповідає міжнародним стандартам. Крім того, буде надано страхування D&O, і всі витрати, понесені від імені компанії, будуть відшкодовані.

Для участі у відборі претендент особисто надсилає електронною поштою заяву про участь у відборі (українською та англійською мовами).

Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти).

Разом із заявою:

 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство;
 • копії трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи*;
 • копію документа про вищу освіту;
 • біографічну довідку (резюме) (українською та англійською мовами) з фотокарткою 3×4;
 • згоду на обробку персональних даних (українською та англійською мовами);
 • рекомендації (за наявності);
 • заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС України» (українською та англійською мовами);
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (обсягом не більше двох сторінок, українською та англійською мовами).

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Відповідні документи подаються українською та англійською мовами та повинні чітко відображати інформацію.

Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

Документи подаються до 18:00 (за київським часом) 10 жовтня 2023 року українською та англійською мовами на електронну адресу: [email protected].

Номер телефону для довідок: +38 (044) 200 47 73*3241 або +38 (044) 200 44 84 (контактні особи секретаріату комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств: Пастернак Анастасія, Довгаленко Наталія).

Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті (https://www.mev.gov.ua/) відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки».

Інформація про фінансово-економічний стан додається.

* Таким документом можуть бути:

• довідка/виписка від департаменту управління персоналу відповідної компанії;

• податкова декларація (від державної влади);

• довідковий (рекомендаційний) лист керівника;

• трудові (цивільно-правові) договори;

• інші документи.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2