Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Додаткове меню / Прес-центр / Оголошення
Роз’яснення щодо припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій
08.04.2021 | 17:01 | Директорат розвитку ринку праці та умов оплати праці.

З урахуванням звернень, що надходять до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, стосовно визначення підстав для звільнення голів місцевих державних адміністрацій, а також умов виплати таким особам вихідної допомоги, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України в межах компетенції повідомляє.

Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП) є загальним нормативно-правовим актом у сфері правового регулювання трудових відносин.

Крім підстав розірвання трудового договору, визначених КЗпП, припинення трудових відносин окремих категорій осіб може регулюватися спеціальними законами.

Виходячи із практики застосування норм права, за загальним правилом, при розбіжності у регулюванні одного і того ж питання між загальним і спеціальним нормативно-правовим актом перевага надається спеціальному.

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” (далі – Закон) визначає організацію, повноваження та порядок діяльності місцевих державних адміністрацій і є спеціальним законом у цій сфері.

Припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації також регулюється нормами Закону.

Відповідно до статті 8 Закону голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України.

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються Президентом України з підстав, визначених статтею 9 Закону.

Враховуючи викладене, у разі прийняття Президентом України рішення про припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації, така посадова особа має бути звільнена за однією з підстав, визначених статтею 9 Закону. При цьому злід зауважити, що Законом не передбачено виплати вихідної допомоги незалежно від того, на якій підставі припиняються повноваження.

У зв’язку з цим, розпорядчий акт про припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації та, відповідно, виплату йому(їй) вихідної допомоги має посилатися на підстави звільнення, аналогічні визначеним у відповідному розпорядженні Президента України.

Водночас, доцільно брати до уваги і підстави, які були зазначені у попередженні про наступне звільнення відповідного голови місцевої державної адміністрації. У випадку, коли у розпорядженні Президента України та/або попередженні про звільнення окрім підстави, визначеної статтею 9 Закону, зазначено як підставу, наприклад, пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України (розірвання трудового договору роботодавцем у випадку змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників), на нашу думку, при виданні наказу (розпорядження) про припинення повноважень голови місцевої державної адміністрації також слід посилатися на відповідну підставу, визначену КЗпП. У наведеному у попередньому реченні прикладі відповідно до статті 44 КЗпП особі при звільненні має бути виплачена вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку.

Щодо застосування інших підстав для звільнення

Пунктом 5 частини першої статті 41 КЗпП передбачена така додаткова підстава розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категоріями працівників за певних умов як припинення повноважень посадових осіб. При цьому, відповідно до частини першої статті 44 КЗпП у разі припинення трудового договору з підстав, зазначених у пункті 5 частини першої статті 41 КЗпП, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше ніж шестимісячний середній заробіток.

Звертаємо увагу на те, що частину першу статті 41 КЗпП було доповнено пунктом 5 на підставі Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів” від 13.05.2014 № 1255-VII (далі – Закон № 1255), норми якого, виходячи зі змісту пояснювальної записки, були орієнтовані насамперед на захист прав інвесторів.

Аналізуючи зміст Закону № 1255 та супровідних документів до нього можна дійти висновку, що законодавець не мав на меті врегулювати порядок припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій чи інших посадових осіб органів державної влади.

З урахуванням вищезазначеного, застосування пункту 5 частини першої статті 41 КЗпП для припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій, на нашу думку, є неприйнятним.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2