Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

21
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
4 5 6 7 8 9 10
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536 «Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском»
21.07.2021 | 11:13 | Департамент технічного регулювання та інноваційної політики

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536 “Про затвердження Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском” (далі - Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економіки України.

3. Цілі прийняття акта

Основною ціллю розроблення Постанови є забезпечення приведення вимог Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536, у відповідність із Директивою 2010/35/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 червня 2010 р. про рухоме обладнання, що працює під тиском, та про припинення дії Директив Ради 76/767/ЄЕС, 84/525/ЄЕС, 84/526/ЄЕС, 84/527/ЄЕС та 1999/36/ЄС.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 20 травня 2021 року по 09 липня 2021 року.

5. Тип відстеження

Повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2020

2021

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови

0

0

 

 

 

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта за 2020 та 2021 роки можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства економіки України

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json