Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи » Система обліку публічної інформації
Наказ Фонда держмайна, Мінекономіки від 06.11.2009 № 1738/1230 "Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.99 N 908/68 "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі"
06.11.2009 | 12:00 | Департамент розпорядження державним майном.

Фонду державного майна України

Міністерства економіки України

 

Наказ

06.11.2009                                              № 1738/1230

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

15 грудня 2009 р. за № 1207/17223

 

Про внесення змін до наказу Фонду державного майна України

та Міністерства економіки України від 19.05.99 № 908/68 "Про управління державним майном,

яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі"

 

Відповідно до підпункту "з" пункту 2 статті 7 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" та пункту 19 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства"

НАКАЗУЄМО:

1. Унести до наказу Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.99 № 908/68 "Про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.06.99 за № 414/3707, такі зміни:

1.1. У заголовку слова "статутних фондів" замінити словами "статутних капіталів";

1.2. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Затвердити Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі".

2. Затвердити Зміни до Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі, затвердженого наказом Фонду державного майна України та Міністерства економіки України від 19.05.99 № 908/68, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України юстиції України 24.06.99 за № 414/3707 (із змінами), що додаються.

3. Директору Департаменту розпорядження державним майном С. Гончар забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на в. о. заступника Голови Фонду державного майна України В. Пількевича та першого заступника Міністра економіки України А. Максюту.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Фонду                                                                                Д. Парфененко

 

Міністр економіки України                                                                    Б. Данилишин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Фонду державного майна України, Міністерства економіки України

від 6 листопада 2009 р. № 1738/1230

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

15 грудня 2009 р. за № 1207/17223

 

Зміни

до Положення про управління державним майном, яке не увійшло до статутних фондів господарських товариств у процесі приватизації, але перебуває на їх балансі

 

1. У заголовку Положення слова "статутних фондів" замінити словами "статутних капіталів".

2. У главі 1:

2.1. Пункт 1.2 викласти у такій редакції:

"1.2. Норми цього Положення застосовуються при управлінні державним майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств у процесі приватизації, але залишилося у них на балансі".

2.2. У пункті 1.4:

у абзаці шостому після слів "господарським товариствам" доповнити словами "у тому числі у разі ліквідації балансоутримувача";

доповнити пункт новими абзацами сьомим та восьмим такого змісту:

"списання об'єктів державної власності у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 "Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності";

використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 № 253 "Про затвердження Порядку використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб".

3. Підпункт 2.2.1 пункту 2.2 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.2.2 - 2.2.5 уважати відповідно підпунктами 2.2.1 - 2.2.4.

4. У пункті 4.1 глави 4 слова "Фонд майна АР Крим" виключити.

5. У тексті цього Положення слова "статутний фонд" у всіх відмінках та числах замінити відповідно словами "статутний капітал" у відповідних відмінках та числах.

 

Директор департаменту

розпорядження державним майном                                                                        С. Гончар

 

Заступник директора департаменту

управління та реформування

об'єктів державної власності                                                                                Н. Данчук

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2