Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи » Система обліку публічної інформації
Постанова КМУ від 29.04.2004 № 571 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. № 913"
29.04.2004 | 16:10 | Департамент фінінсової політики.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

29.04.2004                                                  № 571

Київ

 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України та визнання такою,

що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. № 913

 

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" Кабінет Міністрів України

постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. № 913 "Про затвердження Порядку реєстрації договорів лізингу" (Офіційний вісник України, 1998 р., № 24, ст. 888).

 

Прем'єр-міністр України                                                            В. ЯНУКОВИЧ

 

Інд. 25

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 квітня 2004 р. № 571

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

 

1. У Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 36, ст. 1327; 1999 р., № 16, ст. 650; 2000 р., № 34, ст. 1433; 2001 р., № 20, ст. 868):

пункт 8 доповнити після абзацу дев'ятого новим абзацом такого змісту:

"договір фінансового лізингу".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

пункт 43 доповнити абзацом такого змісту:

"Зняття з обліку транспортних засобів, переданих лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, що зазначено у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, здійснюється за погодженням з лізингодавцем".

2. У Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. № 445 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 749):

у пункті 7 слова і цифри "(у формі міжнародного лізингу), відносяться операції, визначені у пункті 1 статті 4 Закону України "Про лізинг" замінити словами і цифрами "належать операції, що здійснюються відповідно до статті 806 Цивільного кодексу України та Закону України "Про фінансовий лізинг";

у пункті 12:

слово "міжнародного" виключити;

слова "(об'єкта лізингу)" замінити словами "(предмета договору лізингу)".

3. В абзаці четвертому пункту 6 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1904 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2679), слова і цифру "з урахуванням частини другої статті 7 Закону України "Про лізинг" виключити.

__________

 

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2