Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи » Система обліку публічної інформації
Наказ Мінекономіки від 23.01.2009 № 34 "Про рішення щодо скарги закритого акціонерного товариства "Інформаційні Комп'ютерні Системи"
12.03.2013 | 16:14 | Департамент державних закупівель.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

23.01.2009                                                      № 34

Київ

 

Про  рішення щодо  скарги

закритого акціонерного товариства 

“Інформаційні Комп'ютерні Системи”  

 

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17.10.2008 № 921 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1017), наказу Міністерства економіки України  від 14.04.2008 № 126 “Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю”,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити висновок щодо розгляду скарги закритого акціонерного товариства “Інформаційні Комп'ютерні Системи” стосовно організації та здійснення Виконавчим комітетом Львівської міської ради процедури закупівлі за державні кошти апаратури записувальної та відтворювальної звуку і зображення (системи відеоспостереження) (оголошення  № 21931 (ТЕХ) в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” від 20.10.2008 № 28 (326), що додається.

2. Відмовити закритому акціонерному товариству “Інформаційні Комп'ютерні Системи” у задоволенні скарги.

3. Виконавчому комітету Львівської міської ради продовжити процедуру закупівлі відповідно до вимог законодавства з урахуванням затвердженого висновку.

4. Департаменту державних закупівель довести цей наказ до відома закритого акціонерного товариства “Інформаційні Комп'ютерні Системи”, Виконавчого комітету Львівської міської ради та Державного казначейства протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

 

Міністр економіки України                                                            Б. М. Данилишин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

23.01.2009              № 34

ВИСНОВОК

щодо розгляду скарги закритого акціонерного товариства “Інформаційні Комп’ютерні Системи”

стосовно організації та здійснення Виконавчим комітетом Львівської міської ради

процедури закупівлі за державні кошти апаратури записувальної та відтворювальної звуку і зображення (системи відеоспостереження).

 

За результатом розгляду скарги закритого акціонерного товариства “Інформаційні Комп’ютерні Системи” (далі – Скаржник) стосовно організації та здійснення Виконавчим комітетом Львівської міської ради (далі – Замовник) процедури закупівлі за державні кошти апаратури записувальної та відтворювальної звуку і зображення (системи відеоспостереження) і на підставі наданих Скаржником і Замовником матеріалів та за участі у розгляді скарги уповноваженого представника Скаржника установлено.

Відповідно до пункту 3 Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 № 274 (далі – Тимчасове положення), що діяло на момент затвердження  Замовником тендерної документації та пункту 3 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за держані кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (далі – Положення), предмет закупівлі товарів визначається замовником згідно з підпунктом 18 пункту 2 цього Положення та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97.

Згідно з оголошенням № 21931 (ТЕХ) в інформаційному бюлетені “Вісник державних закупівель” № 28 (326) від 20.10.2008 та тендерної документації, затвердженої рішенням тендерного комітету Замовника  від 16.10.2008 (далі – тендерна документація), предметом закупівлі визначено товари – апаратура записувальна та відтворювальна звуку і зображення (системи відеоспостереження).

Відповідно до підпункту 5 пункту 38 Тимчасового положення та Положення тендерна документація повинна містити інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі: відповідну технічну специфікацію, плани, креслення, малюнки, описи предмета закупівлі. Зазначену інформацію щодо предмета закупівлі товарів – апаратура записувальна та відтворювальна звуку і зображення (системи відеоспостереження), зокрема, технічні характеристики відеокамер, цифрових відеорегістраторів для обробки сигналу від камер та проведення цифрової архівації зображень камер тощо, вказано у технічному завданні до тендерної документації.

Водночас відповідно до пояснень Замовника, наданих до Мінекономіки листом від 25.11.2008 № 03-214, тендерна документація не містить умов щодо закупівлі за державні кошти робіт, при цьому у пункті 5 “Інше” технічного завдання до тендерної документації передбачено лише наявність інформації про шляхи та методи прокладання комунікаційних кабелів, точні місця встановлення відеокамер, що узгоджуються додатково між замовником і виконавцем робіт на стадії створення робочого проекту системи відеоспостереження.

Враховуючи викладене, Скаржником не доведено неможливість подання тендерної пропозиції, яка містить технічно повну інформацію, а також те, що предметом закупівлі є “роботи” відповідно до підпункту 12 пункту 2 Положення, як зазначено ним про це у скарзі.

Відповідно до пункту 56 Положення Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, тендерні пропозиції яких не були відхилені, на підставі критеріїв і методики оцінки тендерних пропозицій, зазначених у тендерній документації. Згідно з Додатком 4 “Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій” до тендерної документації зазначено, що критеріями оцінки тендерних пропозицій є: ціна (80 балів), умови розрахунків (10 балів), строк поставки (10 балів) та відповідно передбачено методику оцінки. Таким чином, Скаржником не доведено, що тендерна документація не містить необхідної інформації, яка дає змогу визначити, яким чином буде проводитися оцінка для визначення найкращої тендерної пропозиції.

На підставі зазначеного Скаржник не довів наявності з боку Замовника порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, які впливають на об’єктивність вибору переможця або призводять до дискримінації Скаржника.

Водночас відповідно до статті 19 Конституції України згідно з пунктами 89 і 90 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008  № 921  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2008 № 1017)  (далі – Положення), Мінекономіки не має правових підстав для прийняття рішення про скасування та визнання не чинним рішення тендерного комітету, скасування процедури закупівлі.

Відповідно до пункту 89 Положення, пункту 11 Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 14.04.2008 № 126, та з урахуванням зазначеного скаргу закритого акціонерного товариства “Інформаційні Комп’ютерні Системи” не задоволено.

_____________________________

 

Директор департаменту

державних закупівель                                                                                        В. А. Новик

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2