Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи » Система обліку публічної інформації
Наказ Мінекономіки від 06.05.2009 № 428 "Про рішення щодо скарги товариства з обмеженою відповідальністю "Медична компанія "Медікус"
06.05.2009 | 16:11 | Департамент державних закупівель.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

06.05.2009                                                                №  428

Київ

 

Про  рішення щодо  скарги

товариства з обмеженою відповідальністю

“Медична компанія “Медікус”

 

Відповідно до Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами), наказу Міністерства економіки України від 30.01.2009 № 65 “Про затвердження Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  висновок щодо розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю “Медична компанія “Медікус” стосовно організації та здійснення Рівненською обласною клінічною лікарнею процедури  закупівлі за державні кошти устаткування оптичного (мікроскопа офтальмологічного операційного)  згідно  з  оголошенням  № 04129 в  інформаційному  бюлетені “Вісник  державних  закупівель”  № 7(343)/02.2009, що додається.

2. Задовольнити скаргу товариства з обмеженою відповідальністю “Медична компанія “Медікус”.

3. Зобов’язати Рівненську обласну клінічну лікарню:

скасувати протокол оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця (без номера та дати);

провести повторний розгляд та оцінку тендерних пропозицій учасників відповідно до  вимог чинного законодавства з урахуванням висновку, що додається;

при проведенні повторної оцінки тендерних пропозицій учасників не враховувати критерій “Якість та функціональні характеристики” додатка 4 “Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій” тендерної документації Замовника,    затвердженої    рішенням  тендерного  комітету  (протокол № 4) від 12.02.2009.

4. Департаменту державних закупівель довести цей наказ до відома            товариства з обмеженою відповідальністю “Медична компанія “Медікус”, Рівненської обласної клінічної лікарні і Державного казначейства України  протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

 

Міністр економіки України                                                            Б. М. Данилишин

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

06.05.2009 № 428

ВИСНОВОК

щодо розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю “Медична компанія “Медікус” стосовно організації та здійснення Рівненською обласною клінічною лікарнею процедури закупівлі за державні кошти устаткування оптичного (мікроскопа офтальмологічного операційного)

 

За результатом розгляду скарги товариства з обмеженою відповідальністю “Медична компанія “Медікус” (далі – Скаржник) стосовно організації та здійснення Рівненською обласною клінічною лікарнею  (далі – Замовник)  процедури  закупівлі  за  державні кошти  устаткування оптичного (мікроскопа офтальмологічного операційного), на підставі наданих Скаржником і Замовником матеріалів та з урахуванням пояснень, наданих уповноваженими представниками сторін під час розгляду скарги,  установлено.

1. Згідно з медико-технічними вимогами до мікроскопа офтальмологічного операційного технічного завдання до закупівлі устаткування оптичного (мікроскопа офтальмологічного операційного) до тендерної документації на закупівлю устаткування оптичного (мікроскопа офтальмологічного операційного), затвердженої рішенням тендерного комітету Замовника від 12.02.2009 (протокол № 4), копію якої надано Замовником  Мінекономіки (лист від 22.04.2009 № 445) (далі – тендерна документація), апарат повинен мати, зокрема, такі технічні характеристики: оптична система освітлення – трипроменеве освітлення (-2о, +2о, +4о), що забезпечує високу контрастність тіні навіть за умови низького рівня освітлення; діапазон руху мікроскопа  в  горизонтальній  площині    (діапазон  руху координаційного Х-Y блока) – не менше 50 мм; діапазон вертикального руху (точне фокусування) – не менше 60 мм.

Відповідно до копії таблиці відповідності медико-технічним  вимогам до мікроскопа  офтальмологічного    операційного,    наданої  Замовником у складі

тендерної пропозиції учасника-переможця (товариства з обмеженою відповідальністю  “Карл  Цейсс”)  Мінекономіки  (лист від 22.04.2009 № 445),

оптична      система      освітлення      апарата,      запропонованого    учасником-переможцем, – трипроменеве освітлення (-2о, +2о, +4о), що забезпечує високу контрастність тіні навіть за умови низького рівня освітлення; діапазон руху мікроскопа в горизонтальній площині (діапазон руху координаційного Х-Y блока) – не менше 40 мм; діапазон вертикального руху (точне фокусування) – не менше 50 мм.

Отже, тендерна пропозиція учасника-переможця за окремими медико-технічними  вимогами, а саме: діапазон руху мікроскопа в горизонтальній площині та діапазон вертикального руху – не узгоджується з медико-технічними вимогами до мікроскопа офтальмологічного операційного технічного завдання до закупівлі устаткування оптичного (мікроскопа офтальмологічного операційного) до тендерної документації.

2. Згідно з додатком 4 “Критерії та методика оцінки тендерних пропозицій” до тендерної документації одним із критеріїв оцінки тендерних пропозицій  є якість та функціональні характеристики.

Відповідно до абзацу першого пункту 5 методики оцінки, зазначеної в додатку 4 до тендерної документації, тендерній пропозиції, якість і функціональні характеристики якої найкращі, присвоюється максимально можлива кількість балів. При цьому кількість балів за критерієм якість і функціональні характеристики визначається за такою формулою:

Бобчисл. = Робчисл./Рmax*5,

де  Бобчисл. – обчислювальна кількість балів;

Рmax  – найдовший гарантійний термін експлуатації;

Робчисл. – якість та функціональні характеристики    тендерної  пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

5 – максимально можлива кількість балів за критерієм “Якість та функціональні характеристики”. 

Таким чином, визначення Рmax  у додатку 4 до тендерної документації не відповідає абзацу першому пункту 5 методики оцінки додатка 4 до тендерної документації і, як наслідок, визначення Рmax    пункту    5    копії  протоколу оцінки тендерних пропозицій та визначення переможця, наданої      Замовником      Мінекономіки  (лист  від 22.04.2009 № 445) (далі – протокол оцінки), розраховано не відповідно до абзацу першого пункту 5 методики оцінки додатка 4 до тендерної документації.

Водночас пункт 5 протоколу оцінки не містить інформації, яким чином Замовником розраховано Бобчисл. у розмірі 5 балів для Скаржника  та іншого учасника  і  4 бали для Переможця, якщо  Робчисл. згідно з таблицею пункту 5 протоколу оцінки для Скаржника та іншого учасника дорівнює “відповідає вимогам технічного завдання”, а для  Переможця дорівнює “не зовсім відповідає вимогам технічного завдання”.

3. Згідно з пунктом 53 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 № 921 (зі змінами) (далі – Положення),  під час розкриття  тендерних  пропозицій  перевіряється наявність  усіх  необхідних  документів,  передбачених  тендерною документацією, а також оголошується найменування та адреса кожного учасника, ціна кожної тендерної пропозиції. При цьому згідно з копією протоколу розкриття тендерних (цінових) пропозицій,    наданою Замовником  Мінекономіки  (лист  від 22.04.2009 № 445), та поясненнями представника Замовника під час розкриття тендерних пропозицій була відхилена тендерна пропозиція одного з учасників.

Пунктом 29 Положення передбачено, що замовник у звіті  про  результати  проведення  процедури  закупівлі зазначає інформацію про відхилення тендерної  пропозиції  учасника із зазначенням підстави та повідомляє  протягом  семи  календарних  днів  з дня прийняття рішення про відхилення відповідної пропозиції учасника, пропозиція якого відхилена.

Одночасно Замовником не підтверджено, що учасника, тендерна пропозиція якого була відхилена, поінформували протягом  семи  календарних  днів  з дня прийняття рішення про відхилення його тендерної пропозиції.

Відповідно до пункту 89 Положення, пункту 13 Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю, затвердженого  наказом  Мінекономіки  від 30.01.2009 № 65,  та з урахуванням зазначених порушень скарга товариства з обмеженою відповідальністю “Медична компанія “Медікус”  підлягає задоволенню.

_________________________

 

Директор департаменту державних закупівель                                    В. А. Новик                           

 

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2