Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи » Система обліку публічної інформації
Наказ Мінекономіки від 11.08.2005 № 244 "Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173"
11.08.2005 | 10:55 | Департамент реформування відносин власності .

Міністерства економіки України

 

Наказ

11.08.2005                                                    № 244

Київ

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

19 жовтня 2005 р. за № 1227/11507

 

Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173

Відповідно до Закону України від 16.06.2005 № 2668-IV "Про внесення змін до Господарського кодексу України"

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 21.06.2005 № 173 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.2005 за № 729/11009, такі зміни:

пункт 2 після слів "складається на" доповнити словами "кожен наступний", після слова "рік" доповнити словами "з поквартальною розбивкою";

абзац третій пункту 4 після слова "монополій" доповнити словами і цифрами "та підприємствами, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень";

пункт 6 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Органи, до сфери управління яких входять державні комерційні підприємства, подають до 1 серпня року, що передує планованому, Міністерству економіки України зведені показники фінансових планів підприємств та завізовані і завірені печаткою копії погоджених фінансових планів у розрізі окремих державних комерційних підприємств";

пункт 12 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

"інша інформація на окремі запити".

2. Директору департаменту реформування відносин власності Мельнику О. В. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Виконуючий обов'язки

Міністра економіки України                                                        С. Романюк

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2