Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна » Документи » Система обліку публічної інформації
Наказ Мінекономіки, Держкомпідприємництва від 09.03.2010 № 256/44 "Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109"
12.04.2010 | 15:31 | Департамент внутрішньої торгівлі та споживчого ринку.

Міністерства економіки України

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Наказ

09.03.2010                                          № 256/44

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

30 березня 2010 р. за № 260/17555

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України,

Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи" (із змінами)

НАКАЗУЄМО:

1. Унести до наказу Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109 "Про затвердження Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.07.2009 за № 600/16616, такі зміни:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування і втрачає чинність одночасно з визнанням такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 278 "Про заходи щодо стабілізації цін за надання послуг та оренду торгових приміщень (площ) у торговельних об'єктах, на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів в умовах фінансово-економічної кризи".

2. Затвердити Зміни до Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ) та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, затвердженого наказом Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30.06.2009 № 638/109, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.07.2009 за № 600/16616, що додаються.

3. Департаменту внутрішньої торгівлі та споживчого ринку Міністерства економіки України забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

розміщення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства економіки України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Близнюка А. С. та заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М. І.

 

Міністр економіки України                                                                        Б. Данилишин

Голова Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва                                                                                    О. Кужель

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

09.03.2010 № 256/44

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

30 березня 2010 р. за № 260/17555

 

ЗМІНИ

до Порядку розрахунку цін на послуги та оренду торгових приміщень (площ)

та їх обслуговування на ринках з продажу продовольчих та непродовольчих товарів

 

1. Доповнити пункт 3 розділу I після підпункту 3.2 новими підпунктами такого змісту:

"3.3. Оренда торговельного місця - строкове платне користування торговельним місцем для здійснення продажу товарів (надання послуг).

3.4. Торговельне місце на ринку - торговельна площа встановлених розмірів для здійснення продажу товарів та/або надання послуг згідно з планом території ринку окремим суб'єктом господарювання чи фізичною особою.".

У зв'язку з цим підпункт 3.3 вважати підпунктом 3.5.

 

2. У розділі II:

2.1. У пункті 1:

після слова "прибутку" доповнити словами "без врахування податку на додану вартість";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Нарахування податку на додану вартість здійснюється відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість.".

2.2. У підпункті 2.1 пункту 2 слова "прогнозного індексу споживчих цін (індексу інфляції)" замінити словами "офіційно визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік".

2.3. У пункті 3:

після слова "включаються" доповнити словами "прямі та непрямі";

доповнити абзацами другим та третім такого змісту:

"Прямі витрати, пов'язані з наданням в оренду торговельних місць, та/або прямі витрати, пов'язані з обслуговуванням торговельних місць на ринках, визначаються як витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

До непрямих витрат, пов'язаних з наданням в оренду торговельних місць, та/або непрямих витрат, пов'язаних з обслуговуванням торговельних місць на ринках, належать витрати:

на оплату праці адміністративного та технічного персоналу;

на тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергію, вивіз сміття;

на послуги з прибирання, охорони та пожежної охорони приміщень; утримання медпунктів, лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи, санвузлів, кімнат гігієни, кімнати міліції;

на амортизацію основних засобів та нематеріальних активів.".

2.4. У пункті 5:

слова "загальну площу ринку" замінити словами "загальну площу торговельних місць згідно з планом території ринку, які надаються в оренду";

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Залежно від розташування та облаштування торговельного місця або виду продукції, що реалізується, орендодавець має право диференціювати вартість оренди 1 кв. м. торговельного місця у межах загальної вартості витрат, пов'язаних з наданням в оренду всіх торговельних місць на ринку.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

2.5. Пункт 8 виключити.

3. Розділ III Порядку викласти в такій редакції:

 

"III. РОЗРАХУНОК ЦІН НА ПОСЛУГИ НА РИНКАХ

1. До послуг на ринках належать всі послуги, які не включені до розрахунку собівартості орендної плати за торговельне місце.

2. Плата за послугу з надання в оренду торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування на ринках (без врахування податку на додану вартість) визначається за формулою

Цор = (Вор х Тор: 365) + Пор,

де: Цор - плата за послугу з надання в оренду, гривень;

Вор - виробнича собівартість послуги на утримання торговельно-технологічного та/або холодильного устаткування, гривень;

Тор - строк (календарний період), на який орендар бере в оренду торговельно-технологічне та/або холодильне устаткування на ринках, у днях;

365 - кількість днів у календарному році;

Пор - прибуток орендодавця в межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою:

Пор = (Вор х Тор: 365) х Рор,

де Рор - норматив рентабельності, встановлений Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (у розмірі не вище 20 відсотків).

3. Плата за інші послуги на ринках визначається за одиницю послуги за виміром строку надання (день, година, хвилина) та розраховується за формулою

Цп = Вп + Пр,

де: Цп - плата за одиницю послуги, гривень;

Вп - економічно обґрунтовані витрати, що безпосередньо відносяться до собівартості надання одиниці послуги, гривень;

Пр - прибуток у межах нормативу рентабельності, гривень.

Прибуток розраховується за формулою

Пр = Вп х Рп,

де Рп - норматив рентабельності.

4. До виробничої собівартості послуг на ринках включаються витрати, безпосередньо пов'язані з наданням конкретного виду послуг.

5. До виробничої собівартості послуг на ринках не можуть бути віднесені витрати, зазначені у пункті 4 розділу II цього Порядку.".

 

Директор департаменту внутрішньої

торгівлі та споживчого ринку

Міністерства економіки України                                                      С. В. Литвиненко

 

Директор департаменту з питань

оподаткування та соціального

захисту підприємництва

Державного комітету України

з питань регуляторної політики

та підприємництва                                                                          О. В. Головко

Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України
01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2