Головна » Документи » Система обліку публічної інформації

Календар подій

21
Жовтня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Наказ Мінекономіки від 28.04.2009 №398 "Про затвердження стандарту надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і видачі дублікатів ліцензій"
01.03.2013 | 13:53 | Департамент державних закупівель

Міністерство економіки України

н а к а з

28.04.2009                                                                                            № 398

Київ

 

Про затвердження стандарту надання

адміністративної послуги з видачі та переоформлення

ліцензії на право провадження господарської діяльності

арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і видачі дублікатів ліцензій

 

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства економіки України
від 30 листопада 2010 року № 1525

З метою виконання пункту 10 плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 494-р,

 

наказую:

 

1. Затвердити стандарт надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і видачі дублікатів ліцензій, що додається.

 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Державного департаменту з питань банкрутства Хорунжого Ю. А.

 

Міністр

Б. М. Данилишин

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства економіки України
від 28 квітня 2009 р. № 398


СТАНДАРТ
надання адміністративної послуги з видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і видачі дублікатів ліцензій

1. Реквізити державного органу, що надає послугу

03150, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, Державний департамент з питань банкрутства, тел. (044) 521 16 74, 529 71 72.

Сторінка веб-сайта: www.sdb.gov.ua.

2. Перелік категорій одержувачів

Фізична особа - підприємець.

3. Перелік документів, необхідних для надання адміністративної послуги

Відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі - Закон) фізична особа - підприємець, яка має намір провадити господарську діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), звертається до Державного департаменту з питань банкрутства (далі - Департамент) із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії та подає документи згідно з частиною четвертою статті 10 Закону і пунктом 10 Переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756, а саме:

виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

засвідчену в установленому порядку копію диплома про вищу юридичну або економічну освіту;

засвідчену в установленому порядку копію свідоцтва про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), отриманого відповідно до наказу Міністерства економіки України від 17.03.2001 № 57 "Про затвердження Положення про порядок навчання та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2001 за № 302/5493.

4. Склад і послідовність дій одержувача та адміністративного органу, опис етапів надання послуги

Видача ліцензій передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Департаменту заяви та документів, визначених пунктом 3 цього стандарту;

внесення плати за видачу ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

отримання ліцензії;

можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу ліцензії;

відправлення повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії заявникові;

прийняття документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії;

видача ліцензії.

Переоформлення ліцензій передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Департаменту заяви про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни;

внесення плати за переоформлення ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

отримання переоформленої ліцензії;

можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви;

розгляд заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї;

визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

прийняття рішення про переоформлення ліцензії;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за переоформлення ліцензії;

видача переоформленої ліцензії.

Видача дублікатів ліцензій передбачає такі дії:

для одержувача адміністративної послуги:

подання до Департаменту заяви про видачу дубліката ліцензії, до якої додаються відповідні документи, та документа, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

повернення непридатної для користування ліцензії (крім випадків втрати ліцензії);

внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

подання документа, що підтверджує внесення плати за дубліката ліцензії;

отримання дубліката ліцензії;

можливість оскарження в судовому порядку рішення адміністративного органу про відмову в наданні адміністративної послуги відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

для адміністративного органу:

прийняття заяви та документів, що додаються до неї;

видача копії опису документів, що додаються до заяви;

розгляд заяви та документів, що додаються до неї;

прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру;

прийняття документа, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

видача дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

5. Вимоги до строку надання адміністративної послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень під час надання адміністративної послуги

Відповідно до статей 11, 14, 16 і 18 Закону:

Департамент приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати подання заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

Департамент повинен оформити ліцензію не пізніше ніж за три робочі дні з дня подання документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

У разі коли заявник протягом 30 календарних днів з дня відправлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Департаменту для отримання оформленої ліцензії, Департамент має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

Відповідно до статті 16 Закону підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

зміна місця проживання фізичної особи - підприємця.

У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати Департаменту заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зазначені зміни.

Департамент протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з унесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася.

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), який подав заяву та відповідні документи про переоформлення ліцензії, може провадити свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності, яка видається Департаментом у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Не переоформлена в установлений строк ліцензія є недійсною.

Відповідно до статті 18 Закону підставами для видачі дубліката ліцензії є:

втрата ліцензії;

пошкодження ліцензії.

Департамент протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язаний видати дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Департамент приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня.

Арбітражний керуючий, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої, може провадити свою діяльність на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, яка видається Департаментом у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії.

Департамент фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв і виданих ліцензій.

Журнал обліку заяв і виданих ліцензій повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви на видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі, а також відомості про видачу дубліката ліцензії.

При видачі ліцензії у журналі обліку заяв і виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження певного виду господарської діяльності, що засвідчується його підписом.

6. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні адміністративної послуги:

недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, встановленим для виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії;

заява, подана (підписала) особою, яка не має на це повноважень;

документи, оформлені з порушенням вимог статті 10 Закону.

7. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності" ліцензія друкується на спеціальному бланку за встановленою формою.

Ліцензія має облікову серію і номер.

У ліцензії зазначаються:

найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;

вид господарської діяльності, вказаний згідно із статтею 9 Закону, на право провадження якого видається ліцензія;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів;

місце проживання фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності;

дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії;

строк дії ліцензії;

посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;

дата видачі ліцензії.

8. Інформація про розмір плати за надання адміністративної послуги

Згідно із статтями 14, 15, 16 і 18 Закону та постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу":

за видачу ліцензії справляється плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати виходячи з її розміру, що діє на дату прийняття Департаментом рішення про видачу ліцензії;

за переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії справляється плата в розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(пункт 8 у редакції наказу Міністерства
економіки України від 30.11.2010 р. № 1525)

9. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги

Особи з вищою освітою, знанням законодавства України, діловодства, вільним володінням українською мовою.

10. Вимоги до місця надання адміністративної послуги з урахуванням його транспортної і пішохідної доступності

Прийом документів і видача ліцензії здійснюються в Державному департаменті з питань банкрутства, місцезнаходження якого відповідає транспортній і пішохідній доступності.

11. Черговість надання адміністративної послуги

Послуга надається у міру надходження заяв і відповідних документів у терміни, визначені законодавством.

12. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання адміністративної послуги

На веб-сайті Департаменту розміщуються нормативно-правові акти з питань ліцензування, зразок заповнення заяви про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії та переліку документів, що додаються до відповідних заяв.

13. Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг щодо недотримання стандарту

Скарга щодо недотримання стандарту може адресуватися керівникові Департаменту або його заступникові і розглядається в терміни згідно з чинним законодавством. Скарга подається поштовим переказом до Департаменту на адресу: 03150, м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15, або на особистому прийомі керівника Департаменту чи його заступника. Реєстрація скарг проводиться згідно із Законом України "Про звернення громадян".

Відповідно до статті 7 Закону фізичні особи - підприємці можуть оскаржити рішення органу ліцензування до експертно-апеляційної ради.

Експертно-апеляційна рада є колегіальним органом, утвореним при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування (Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва), розмішується за адресою: 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11. Положення про експертно-апеляційну раду та її склад затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 № 1669. До компетенції експертно-апеляційної ради належить розгляд заяв, претензій і скарг фізичних осіб - підприємців щодо рішення органу ліцензування стосовно порушення цим органом законодавства у сфері ліцензування.

Звернення (апеляції) розглядаються експертно-апеляційною радою протягом 20 робочих днів з дня їх реєстрації спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

За результатами розгляду поданих звернень (апеляцій) приймається рішення експертно-апеляційної ради, яке оформляється протоколом, що підписується головою та секретарем експертно-апеляційної ради.

14. Порядок виправлення можливих недоліків наданої адміністративної послуги

У разі необхідності заміни зіпсованих бланків Департамент керується вимогами Інструкції про порядок замовлення, постачання, зберігання, обліку і звітності витрачання бланків ліцензії єдиного зразка, затвердженої наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 18.12.2000 № 78 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 за № 3/5194.

15. Інше

Перелік нормативно-правових актів з питань ліцензування:

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2000 № 1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 № 1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу";

постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 № 756 "Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності";

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва та Міністерства економіки України від 04.05.2001 № 72/49 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.05.2001 за № 436/5627;

наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 13.02.2002 № 22/35 "Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.02.2002 за № 191/6479.

 

Директор Державного департаменту
з питань банкрутства


Ю. А. Хорунжий

 

Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json