Календар подій

03
Серпня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
3 4 5 6 7 8 9
31 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Положення про секретаріат МЦПК

 

Затверджую

Голова Міжвідомчого центру

з організації перепідготовки

управлінських кадрів для

сфери підприємництва

 

В. Роговий

23 січня 2001 р.

 

 

Положення

 

про секретаріат Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів

для сфери підприємництва

 

1.      Секретаріат Міжвідомчого центру з організації перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва (далі - Центр) у рамках Програми заходів з перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва на 20012002 навчальний рік та на період до 2004 року (далі - Програма) створюється для забезпечення діяльності Центру.

 

2.      Очолює секретаріат Центру керівник в особі відповідального секретаря Центру.

 

3.      Секретаріат Центру в своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, голови Центру, розпорядженнями відповідального секретаря Центру, а також цим Положенням.

 

4.      Основними завданнями секретаріату Центру є організаційно-технічне забезпечення реалізації Програми та діяльності Центру.

 

5.      Секретаріат Центру відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

 

·        формування щорічного плану роботи Центру, контроль за його виконанням та подання у встановленому порядку звітів про діяльність Центру;

 

·        організацію та проведення засідань Центру, наглядової ради Центру, експертної ради Центру;

 

·        ведення документації, яка стосується діяльності Центру та його наглядової ради;

 

·        координацію та контроль за діяльністю реґіональних робочих груп Центру, участь у засіданнях цих груп;

 

·        розробку проектів нормативних актів, що реґламентують діяльність Центру та реалізацію Програми;

 

·        формування відповідних показників економічного і соціального розвитку України на 2001 рік та на період до 2004 року для включення їх у державне замовлення на післядипломну освіту (перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва);

 

·        роботу щодо визначення базового вищого навчального закладу, підготовку та укладення з ним, в разі необхідності, відповідного контракту;

 

·        контроль за виконанням державного замовлення в частині реалізації Програми та звітування щомісяця Державному комітету статистики України про виконання державного замовлення;

 

·        організацію та проведення конкурсного відбору вищих навчальних закладів для перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, підготовку відповідної експертної та звітної документації;

 

·        участь у проведенні реґіональними відділеннями Центру конкурсного відбору спеціалістів, що направляються на перепідготовку;

 

·        взаємодію з вищими навчальними закладами з метою здійснення контролю якості перепідготовки спеціалістів;

 

·        консультування учасників Програми з питань її реалізації;

 

·        залучення спеціалістів, у тому числі іноземних, для виконання експертних та аналітичних робіт;

 

·        формування та ведення баз даних спеціалістів, які проходять перепідготовку та направляються на стажування, а також підприємств та організацій, що направляють спеціалістів на перепідготовку та стажування за кордон;

 

·        залучення коштів країн-донорів та міжнародних донорських організацій: підготовку техніко-економічних обгрунтувань на проекти, участь у формуванні щорічних програм міжнародної технічної допомоги Україні;

 

·        підготовку відповідної документації для укладення контрактів з фірмами-виконавцями проектів технічної допомоги та звітної інформації за цими проектами;

 

·        організацію стажування спеціалістів у зарубіжних фірмах;

 

·        взаємодію з партнерськими організаціями іноземних держав з питань організації стажування спеціалістів за кордоном;

 

·        взаємодію з іноземними представництвами в Україні та українськими представництвами за кордоном з питань реалізації Програми;

 

·        аналіз економічних та правових відносин, що встановлюються в процесі реалізації Програми;

 

·        аналіз ефективності реалізації Програми;

 

·        вивчення досвіду інших країн щодо впровадження аналогічних програм перепідготовки;

 

·        надання керівництву Центру, наглядовій раді Центру та керівництву Мінекономіки аналітичної інформації та звітної документації з питань реалізації Програми та діяльності Центру;

 

·        інформування зацікавлених організацій та громадян стосовно діяльності Центру та реалізації Програми;

 

·        підготовку та реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на перепідготовку управлінських кадрів у сфері економіки;

 

·        організацію та проведення міжнародних економічних форумів, конференцій та семінарів;

 

·        взаємодію із засобами масової інформації з питань роботи Центру, реалізації Програми та інших заходів;

 

·        інші функції в рамках діяльності Центру за дорученням відповідального секретаря Центру.

 

 

6.      Для виконання покладених на нього функцій секретаріат Центру має право:

 

·        робити запити у встановленому порядку і отримувати необхідну інформацію від реґіональних робочих груп і робочих органів Центру;

 

·        надавати у встановленому порядку необхідну інформацію керівництву Мінекономіки, органам виконавчої влади, громадським об'єднанням та організаціям;

 

·        отримувати в установленому порядку рішення державних органів України з питань, що відносяться до компетенції Центру;

 

·        вести службове листування з державними органами та громадськими організаціями з питань, що відносяться до компетенції секретаріату Центру;

 

·        уносити керівництву Центру пропозиції щодо проведення засідань, нарад та інших заходів за участю членів Центру та його робочих органів, представників органів виконавчої влади, державних органів та громадських організацій;

 

·        залучати фахівців до виконання експертних і аналітичних робіт для здійснення Програми.

 

7.      Організаційно-технічне забезпечення роботи секретаріату Центру здійснює Мінекономіки.

 

8.      Секретаріат Центру може мати бланки та штампи зі своїм найменуванням.

 

 

Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json