UA | EN
Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України»
15.12.2017 | 14:40

До уваги учасників конкурсного відбору на посаду голови

виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

5, 8, 12 та 14 грудня 2017 року відбулися засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Комісія на закритому засіданні заслухала 14 конкурсних пропозицій, наданих учасниками конкурсного відбору.

Після заслуховування конкурсних пропозицій та проведення співбесіди з учасниками конкурсного відбору, за результатами оцінювання та обговорення комісія вирішила подати до Комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств п’ять кандидатур, які були визнані комісією найкращими.

 

28.11.2017

27 листопада 2017 року відбулося засідання комісії при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» щодо допуску претендентів до конкурсного відбору.

Для участі у конкурсному відборі було подано документи від 14 претендентів. За рішенням комісії до конкурсного відбору допущено 14 учасників.

Засідання комісії з розгляду конкурсних пропозицій учасників конкурсного відбору відбудуться 5, 8, 12 грудня 2017 року з 14.00 до 18.00 за адресою м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

 

23.10.2017

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу

публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

Комісія при Комітеті з призначення керівників особливих важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний відбір на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Найменування товариства: публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України»

Місцезнаходження товариства: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 1

Основні напрями діяльності товариства:

Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (далі – товариство) – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. 

Метою діяльності товариства є задоволення потреб населення, підприємств, установ і організацій різних форм власності у продовольчому і фуражному зерні, продуктах його переробки, незерновій сировині, елітному і сортовому насінні, наданні послуг із зберігання, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції і отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності.

Основні напрями діяльності Товариства:

- приймання, зберігання, доведення до базисних кондицій та відвантаження зерна ;

- виробництво широкого асортименту борошна, круп, пластівців, кормів і кормових добавок;

- портова перевалка зернових та олійних культур;

- реалізація міждержавних та міжурядових угод з постачання сільгосппродукції.

Товариство закуповує зернові культури (пшеницю, ячмінь, кукурудзу, жито, овес, сою, гречку) за форвардними і спотовими програмами у всіх областях України. Перевезення зерна забезпечують 8 авто- та 15 залізничних компаній-експедиторів. Зернові приймають 316 елеваторів, в тому числі 55 філій. У товаристві працюють 4948 працівників.

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Ключові цілі позиції

 • стати головним оператором зернового ринку;
 • досягти рівня рентабельності виробництва, що відповідає середньогалузевим показникам та кращим практикам на ринку;
 • забезпечити:

- інвестиційну привабливість товариства;

- ефективність та прозорість комерційних операцій товариства, і як наслідок – зростання фінансових результатів;

- операційну та фінансову стабільність товариства.

Основні завдання

 • сформувати стратегію розвитку товариства та впровадити план з її реалізації;
 • провести реінжиринг основних бізнес-процесів;
 • розробити і послідовно втілити план заходів щодо оптимізації витрат товариства;
 • побудувати високоякісну і ефективну систему управління товариством, що буде адекватна стратегічним цілям та поточному стану товариства;
 • сформувати професійну команду «лідерів змін», здатних забезпечити ефективне впровадження стратегії розвитку;
 • розробити та втілити систему заходів попередження та протидії проявам корупції у товаристві;
 • побудувати сучасні системи контролінгу (систему управління витратами та їх планування);
 • удосконалити інфраструктуру та налагодити логістичні канали;
 • забезпечити зростання частки товарних операцій товариства від загального ринку зерна;
 • визначити поточний стан інвестиційної привабливості товариства, перспективи її збільшення, розробити та реалізувати заходи щодо суттєвого підвищення інвестиційної привабливості.

Ключові обов’язки

 • здійснення поточного (оперативного) керівництва товариством відповідно до ключових цілей та завдань;
 • організація фінансово-господарської, соціально-побутової та іншої діяльності товариства;
 • забезпечення виконання завдань товариства, передбачених законодавством, статутом;
 • організація роботи та ефективна взаємодія всіх філій товариства, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням пріоритетів національного та світового ринку;
 • підвищення ефективності роботи філій товариства та якості й конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність світовим стандартам;
 • забезпечення виконання товариством програми оновлення продукції згідно з потребами національного та світового ринку;
 • забезпечення складання та виконання в установленому порядку фінансового плану та подання звіту про його виконання;
 • забезпечення ефективного використання і збереження закріпленого за товариством державного майна;
 • представництво інтересів товариства і налагодження конструктивних робочих відносин з усіма категоріями цільових аудиторій: основними клієнтами, постачальниками, комерційними банками, державними органами, галузевими спілками та іншими організаціями;
 • впровадження та управління проектами удосконалення бізнес-процесів, організаційних та операційних процесів;
 • реалізація міждержавних та міжурядових угод з постачання сільгосппродукції;
 • підвищення професійної підготовки персоналу, розвиток корпоративної культури. Впровадження системи оцінки та системи мотивації персоналу. Створення кадрового резерву.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі на посаду голови виконавчого органу Товариства

Загальні критерії відбору

Освіта

Вища освіта.

Наявність додаткової освіти в галузі менеджменту або бізнес-адміністрування буде перевагою.

Професійні вимоги

 • кандидат повинен мати:

- не менше 5-ти років досвіду управління великими компаніями (середня кількість працівників за звітний період перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Нацбанку) на вищих керівних позиціях (директор, заступник директора, виконавчий директор, генеральний директор);

- глибокі практичні знання економіки підприємства, досвід стратегічного планування та операційного управління, бюджетування виробничого процесу, управління проектами, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій з подальшою їх капіталізацією, знання принципів корпоративного управління;

- позитивну ділову репутацію;

 • обов’язковими є:

- успішний досвід проведення операційної оптимізації;

- високий рівень фінансової грамотності;

- знання ринку в розрізі продукції, що виробляється товариством;

 • буде перевагою:

- наявність досвіду роботи у сільськогосподарських або промислових підприємствах;

- знання законодавства України;

 • у кандидата має бути:

- досвід ведення переговорів на вищому рівні з клієнтами, постачальниками, фінансовими інститутами, партнерами, державними органами;

- досвід управління конфліктними ситуаціями;

 • кандидат повинен системно підвищувати свій рівень кваліфікації.

Кваліфікаційні вимоги

1. Стратегічне мислення:

 • демонстрація випереджаючого мислення ситуації;
 • широкий погляд на проблеми, події, діяльність, здатність прогнозувати, їхнє майбутнє значення та наслідки;
 • вміння формулювати стратегічні пріоритети та конкретні цілі, спроможні вивести товариство на якісно новий рівень та забезпечити товариству стратегічну перевагу і стабільний розвиток.

2. Організаційне лідерство та орієнтація на результат:

 • наявність у кандидата одночасно як авторитету ідейного лідера, так і адміністративного авторитету, адаптивного та ситуаційного лідерства;
 • здатність приймати рішення та адаптувати їх до поточного стану товариства;
 • вміння створювати для людей зрозуміле і бажане бачення майбутнього розвитку товариства;
 • забезпечити системну комунікацію із співробітниками для досягнення стратегічних цілей;
 • підтримувати впевненість колег у можливості досягнення цих цілей.

3. Управління змінами:

 • здатність успішно діяти в умовах невизначеності;
 • здатність ініціювати і очолювати процеси змін, брати на себе особисту відповідальність за результати змін;
 • вміння системно мотивувати співробітників щодо необхідності та суті змін, що впроваджуються;
 • вміння ефективно працювати із запереченнями співробітників та вміти аргументовано переконувати й впливати на думки інших.

4. Управління ефективністю (менеджмент):

 • вміння вибудовувати злагоджені прозорі системи управління;
 • здатність ефективно керувати командою в умовах змін, тиску у кризових процесах, обмеженості ресурсів і пильної уваги (критики) зовнішніх цільових аудиторій;
 • здатність створювати і оптимізувати бізнес-моделі та вміти їх масштабувати та адаптувати під зовнішні та внутрішні чинники;
 • вміння ефективно залучати ресурси для досягнення результатів в роботі.

5. Дипломатична мудрість:

 • здатність знаходити спільну мову, досягати компромісу і налагоджувати конструктивні робочі відносини з різними категоріями цільових аудиторій: співробітники, постачальники, партнери.

6. Мотивація зайняття посади:

 • орієнтація в діях і вчинках на створення довгострокової користі для товариства, а не на власний інтерес чи інтереси третіх осіб.

Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою:

 • заява про участь у конкурсному відборі на ім’я голови комісії при Комітеті з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств з проведення конкурсного відбору на посаду голови виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Заява має містити відомості про претендента (прізвище, ім’я по батькові претендента – повністю, місце його проживання (реєстрації), контактний номер телефону, у разі наявності адресу електронної пошти), погодження/непогодження щодо присутності представників засобів масової інформації та громадськості під час заслуховування конкурсних пропозицій;

 • копії документа, що посвідчує особу, трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, документа про вищу освіту, завірені в установленому порядку;
 • біографічна довідка (резюме), яка має містити відомості про освіту, повний професійний досвід та займані посади, обов’язки за кожним місцем роботи та ключові досягнення;
 • конкурсна пропозиція;
 • згода на обробку персональних даних;
 • рекомендації (у разі наявності);
 • інші документи на його розсуд.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція має бути представлена в електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point обсягом до 10 слайдів).

Конкурсна пропозиція має складатись із трьох розділів, а саме:

- поточна ситуація і проблеми товариства та галузі;

- шляхи вирішення проблем товариства та перспектив його розвитку;

- конкурентні переваги претендента.

Інформація щодо підготовки конкурсних пропозицій, що стосується фінансово-економічного стану товариства, додається.

Заяви про участь у конкурсному відборі та інші необхідні документи приймаються з 24 жовтня 2017 року до 16.45 24 листопада 2017 року.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2; телефон для довідок: 200-47-73*35-59, 35-14.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються заяви про участь у конкурсного відборі: otopchiev@me.gov.ua.

Конкурсний відбір починається з 27 листопада 2017 року.

Місце проведення конкурсного відбору: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору: до 26 грудня 2017 року.