Міністерство економіки України -> Повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів -> Повідомлення про розміщення проекту наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Змін до Порядку передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності/визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення та Типового положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів з оцінки відповідності та/або визнаних незалежних організацій»
Повідомлення про розміщення проекту наказу Міністерства економіки України «Про затвердження Змін до Порядку передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності/визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення та Типового положення про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів з оцінки відповідності та/або визнаних незалежних організацій»
22.11.2022 | 15:05 | Департамент технічного регулювання

Зазначений проект наказу розроблено з метою удосконалення встановленого механізму передачі та зберігання комплектів документації, пов’язаної з виконанням призначеними органами з оцінки відповідності/визнаними незалежними організаціями завдань з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, у разі скорочення сфери призначення, призупинення дії або анулювання свідоцтва про призначення, що затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 06.11.2020 № 2280, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.11.2020 за № 1190/35473, а також встановлення процедури та підстав ліквідації секторальних (міжсекторальних) груп у Типовому положенні про секторальну (міжсекторальну) групу призначених органів з оцінки відповідності та/або визнаних незалежних організацій, затвердженому наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.11.2020 № 2363, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 січня 2021 за № 6/35628.

Проект наказу удосконалить правове врегулювання діяльності призначених органів з оцінки відповідності/визнаних незалежних організацій та секторальних (міжсекторальних) груп таких органів.

Проект наказу підготовлено департаментом технічного регулювання, розміщено на офіційному вебсайті Міністерства економіки України у рубриці «Обговорення проектів документів».

Зауваження та пропозиції надсилати за адресою:

Міністерство економіки України

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

Тел. (044) 596-68-03

E-mail: [email protected]  

Державна регуляторна служба України

01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11

Тел. (044) 254-56-73, факс 254-43-93

E-mail: [email protected]  

Зауваження та пропозиції до проекту наказу приймаються протягом місяця з дня оприлюднення.