Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
Оголошення про проведення конкурсу для визначення кандидатури організатора аукціону щодо продажу майна банкрута Державного підприємства «Світловодський завод «Калькулятор»
09.11.2016 | 09:59 | Департамент управління державною власністю.

Керуючись частиною третьою ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», п. 6 «Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків», затвердженим Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 16.12.2013 N 1483, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2014 р. за N 320/25097, з метою проведення конкурсу для визначення кандидатури організатора аукціону по продажу майна банкрута ліквідатор Державного підприємства «Світловодський завод «Калькулятор» (код ЄДРПОУ 14315032, адреса: 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. 9 Січня, 7), арбітражний керуючий Балєв Валентин Петрович (Свідоцтво Міністерства юстиції України № 792 від 18.04.2013 р.), який діє на підставі ухвали господарського суду Кіровоградської області по справі № 10/17 від 25.04.2014 року, оголошує конкурс щодо визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.

Інформація про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні:

Найменування: Державне підприємство Світловодський завод «Калькулятор»

Код ЄДРПОУ: 14315032

Адреса місцезнаходження: 27500, Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. 9 Січня, 7.

Вид діяльності підприємства: Оброблення та нанесення покриттів на метали.

Державна частка у статутному капіталі ДП «Світловодський завод Калькулятор» становить 100%.

Орган управління: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Характеристика майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні:

1. Нежитлове приміщення будівлі корпусу № 6, загальною площею 8365,8 м2, що знаходиться за адресою: м. Світловодськ Кіровоградська область вул. 9 Січня, 186-Г.

2. Дебіторська заборгованість - право вимоги до ПАТ «Банк Національний Кредит» на суму 105 903,71 грн.

Вимоги до організатора аукціону:

Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

  • бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;
  • мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
  • мати технічні можливості для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

         Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

Претендент подає замовнику аукціону наступні документи:

  • Заяву, у якій зазначається повне найменування (прізвище, ім'я та по батькові); код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті); організаційно-правова форма; місцезнаходження (місце проживання); номер телефону та інші засоби зв'язку; прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу в правовідносинах із третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори; пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;
  • засвідчені в установленому порядку копії установчих документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;
  • довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду з проведення аукціонів.

Заяви надсилати протягом 10 днів з моменту опублікування оголошення про проведення конкурсу з визначення організатора аукціонів за адресою: 55213, Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. Р. Люксембург, 5/3.

Телефони для довідок: (095) 555-86-40, (05161) 5-53-83.

 

Проект договору про проведення відкритих публічних торгів (аукціону).

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2