Звичайна версія Розмір шрифта: A A A Схема кольорів: A A A
      Головна / Громадськості / Звернення громадян / Інформація про роботу зі зверненнями громадян
Аналітична записка про стан роботи зі зверненнями громадян у 2018 році
30.01.2019 | 14:34 | Департамент розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів.

Відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” та на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.12.2003 № 85516 щодо роботи зі зверненнями громадян,
у 2018 році Міністерством вживалися заходи для підвищення ефективності роботи із забезпечення всебічного розгляду звернень громадян та порушених у них проблем, оперативного їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян.

Динаміка надходження звернень громадян за 2015-2018 роки свідчить про тенденцію зростання (рис. 1).

Рис.1. Динаміка надходження звернень громадян

У 2018 році у Міністерстві було на виконанні 3377 звернень громадян, з них перейшло з попереднього року 8 звернень.

Протягом 2018 року до Міністерства надійшло 3369 звернень, з них:

 • поштою від громадян (у тому числі електронною поштою) – 1162;
 • за допомогою телефонного зв’язку –11;
 • на особистому прийомі – 11;
 • через уповноважену особу – 17;
 • від Верховної Ради України – 15;
 • від Адміністрації Президента України – 37;
 • від Кабінету Міністрів України – 286;
 • через інші органи влади – 105;
 • від інших органів, установ та організацій – 1725, у тому числі від державної установи “Урядовий контактний центр” – 1714.

Водночас зазначаємо, що протягом звітного періоду через рубрику “Електронне звернення”, розміщеної на офіційному веб-сайті Міністерства, надійшло  646 електронних звернень.

Звернення громадян, які надійшли протягом 2018 року, за суб’єктом, видами та ознаками надходження наведені на рис. 2 - 4.

Рис. 2. Звернення громадян, що надійшли у 2018 році, за суб’єктом

Рис. 3. Звернення громадян, що надійшли у 2018 році, за видами

Рис. 4. Звернення громадян, що надійшли у 2018 році, за ознакою надходження

Найчастіше причиною повторних звернень є виникнення у заявника нових питань, уточнення щодо отриманих відповідей. З метою запобігання надходження повторних звернень від громадян фахівцями Міністерства у межах компетенції надаються ґрунтовні відповіді, а також висновки щодо актуальності пропозицій заявників.

Масові звернення стосувалися визначення середньоринкової вартості автомобіля, підвищення тарифів на газ, затримки виготовлення державним підприємством “Поліграфічний комбінат “Україна” по виготовленню цінних паперів” біометричних паспортів, діяльності посадових осіб Державної служби інтелектуальної власності України.

У звітному періоді у Міністерстві розглянуто 3357 звернень (99,6 % від загальної кількості звернень, що надійшли до Міністерства у 2018 році), на розгляді залишилося 12 звернень (0,4 %). За результатами розгляду, зокрема:

 • вирішено позитивно – 14;
 • відмовлено у задоволенні – 3;
 • повернуто авторові на підставі статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян” – 2;
 • надано роз’яснення – 1648;
 • надіслано за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян” – 1634;
 • не підлягало розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян” – 56.

Звернення, які не підлягали розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян”, Міністерством не розглядалися у зв’язку з тим, що попередні звернення було вирішено по суті або такі звернення мали інформативний характер.

Основною причиною надходження звернень, що в подальшому пересилаються Міністерством за належністю, є необізнаність громадян у сфері функціональних повноважень та завдань центральних органів виконавчої влади.

З метою ознайомлення громадян з діяльністю Міністерства та поліпшення якості роботи зі зверненнями громадян на офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет здійснюється регулярне розміщення інформації щодо особистих прийомів громадян керівництвом Міністерства, розкладу роботи громадської приймальні, графіку та порядку особистого прийому громадян керівництвом Міністерства, розпорядку та номерів телефонів, за якими працює “гаряча” телефонна лінія, телефон довіри Міністерства.

У приміщенні громадської приймальні Міністерства на стенді “Економічний розвиток України” постійно оновлюються матеріали про діяльність Міністерства.

Звернення громадян, які не потребують додаткового вивчення та перевірок, розглядаються і вирішуються у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Спеціально визначеним підрозділом по роботі зі зверненнями громадян постійно ведеться моніторинг термінів виконання звернень, також з працівниками Міністерства проводиться роз’яснювальна робота щодо термінів виконання та дотримання вимог законодавства щодо звернень громадян.

Звернення громадян за термінами розгляду наведені на рис. 5.

Рис. 5. Терміни розгляду звернень громадян у 2018 році

Динаміка звернень громадян за 2015-2018 роки у розрізі терміну розгляду наведена на рис. 6.

Рис. 6. Звернення громадян за 2015-2018 роки у розрізі терміну розгляду

Звернення у розрізі категорій та соціального стану наведені на рис. 7 - 8.

Рис. 7. Звернення громадян за категоріями за 2018 рік

Рис. 8 .Звернення громадян за соціальним станом за 2018 рік

Протягом 2018 року до Міністерства надійшло 823 звернення з питань економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва (24,41 % від загальної кількості звернень, що надійшли до Міністерства у 2018 році).

Крім того, 75,59 % звернень надійшли з питань:

 • діяльності підприємств та установ – 1221 (36,24 %);
 • освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності – 235 (6,98 %);
 • фінансової, податкової, митної політики – 174 (5,16 %);
 • комунального господарства – 164 (4,87 %);
 • праці і заробітної плати – 163 (4,84 %);
 • культури та культурної спадщини, туризму – 133 (3,95 %);
 • діяльності центральних органів виконавчої влади – 82 (2,43 %);
 • промислової політики – 72 (2,14 %);
 • забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян – 70 (2,08 %);
 • соціальної політики, соціального захисту населення – 58 (1,72 %);
 • житлової політики – 38 (1,13 %);
 • діяльності органів місцевого самоврядування – 29 (0,86 %);
 • діяльності місцевих органів виконавчої влади – 9 (0,27 %);
 • аграрної політики і земельних відносин – 8 (0,24 %);
 • охорони здоров’я – 8 (0,24%);
 • обороноздатності, суверенітету, міждержавних і міжнаціональних відносин – 7 (0,21 %);
 • транспорту і зв’язку – 6 (0,18 %);
 • інформаційної політики, діяльності засобів масової інформації –
  5 (0,15 %);
 • охорони праці та промислової безпеки – 3 (0,09 %);
 • екології та природних ресурсів – 3 ( 0,09 %);
 • сім'ї, дітей, молоді, ґендерної політики, захисту прав дітей – 2 (0,06 %);
 • державного будівництва, адміністративно-територіального устрою –
  2 (0,06%);
 • молоді, фізичної культури і спорту – 1 ( 0,03%);
 • інші – 53 (1,57%).

Порівняльний аналіз змісту звернень, що надійшли до Міністерства протягом 2017 року та 2018 років, свідчить про зменшення кількості звернень громадян щодо аграрної політики і земельних відносин (на 11 звернень, тобто на 58 %), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян (на 91 звернення, тобто на 57 %), промислової політики (зменшилось на 70 звернень, тобто на 49 %), праці і заробітної плати
(на 110  звернень, тобто на 40 %), економічної, цінової, інвестиційної, зовнішньоекономічної, регіональної політики та будівництва, підприємництва
(на 230 звернень, тобто на 22 %), діяльності центральних органів виконавчої влади (на 23 звернення, тобто на 22 %).

Порівняно з 2017 роком у 2018 році зросла кількість звернень, в яких порушувалися питання культури та культурної спадщини, туризму (зросло на 53  звернення, тобто на 66 %), фінансової, податкової, митної політики
(на 30  звернень, тобто на  21  %), освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності (на 17 звернень, тобто на 8 %).

У 2018 році звернення надійшли з наступних регіонів України:

 • м. Києва – 872 ( 25,88 % від загальної кількості, що надійшли до Міністерства у 2018 року);
 • Дніпропетровської обл. –  375 ( 11,13 %);
 • Харківської обл. – 266 (7,9 %);
 • Львівської обл. – 206 (6,11 %);
 • Київської обл. – 177 (5,25 %);
 • Одеської  обл. – 165 (4,9 %);
 • Донецької обл. – 145 (4,3 %);
 • Полтавської обл. – 117 (3,47 %);
 • Запорізької обл. – 108 (3,21 %);
 • Чернігівської обл. – 85 (2,52 %);
 • Хмельницької обл. – 73 (2,17 %);
 • Івано-Франківської  та Сумської обл. – по 67 (по 1,99 %);
 • Кіровоградської обл. – 65 (1,93 %);
 • Вінницької обл. – 58 (1,72 %);
 • Херсонської обл. – 55 (1,63 %);
 • Луганської обл. – 45 (1,34 %);
 • Житомирської обл. ‑ 43 ( 1,28 %);
 • Миколаївської обл. ‑ 41 (1,22 %);
 • Закарпатської обл. – 39 (1,16 %);
 • Черкаської обл. ‑  37 (1,1 %);
 • Волинської обл. –  31 ( 0,92 %);
 • Тернопільської обл. –  27 ( 0,8 %);
 • Чернівецької обл. – 22 (0,65 %);
 • Рівненської обл. – 18 (0,53 %);
 • Автономної Республіки Крим – 3 (0,09 %);
 • м. Севастополя – 2 (0,06 %).

З-за кордону до Міністерства протягом зазначеного періоду
надійшло 11 звернень (0,33 % від загальної кількості, що надійшли до Міністерства у 2018 році).

Без зазначення адреси надійшло 149 звернень (4,42 %).

Міністерством постійно здійснюються заходи, спрямовані на оперативне вирішення проблемних питань громадян, а саме:

– на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2010 № 924 “Про організацію особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України” забезпечено проведення особистого прийому громадян Міністром економічного розвитку і торгівлі України у приймальні громадян Кабінету Міністрів України. Прийоми проводились:

22.01.2018 заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Бровченком Ю. П.;

26.03.2018 заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчуком М. І.;

23.07.2018 та 24.09.2018 першим заступником Міністра Нефьодовим М. Є.;

26.11.2018 заступником Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчуком М. І.

За відповідними роз’ясненнями звернулося 53 особи, прийнято 52 заяви, у тому числі заяви від юридичних осіб;

– відповідно до наказу Міністерства економіки України від 04.06.2009
№ 545 “Про підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян” забезпечено проведення особистих прийомів громадян заступниками Міністра
у своїх приймальнях згідно з графіком особистого прийому громадян керівництвом Мінекономрозвитку;

– щосереди та щоп’ятниці здійснювався прийом громадян працівниками сектору доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян управляння документального забезпечення департаменту розвитку інформаційно – комунікаційних технологій, документообігу та електронних сервісів у громадській приймальні Міністерства. На прийом звернулось 5 осіб.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109:

– у громадській приймальні Міністерства щосереди з 11:00 по 13:00 проводилась “гаряча” телефонна лінія. Протягом 2018 року проведено
45 “гарячих” телефонних ліній, на які звернулось 237 громадян;

– щоденно функціонує телефон довіри Міністерства за телефоном 253-61-36. Протягом 2018 року на телефон довіри звернулось 227 громадян.

Більшість питань, що надходили на “гарячу” телефонну лінію та телефон довіри від громадян стосувалася захисту прав споживачів, отримання ліцензії, авторського права, особистого прийому громадян Міністром економічного розвитку і торгівлі України, дій керівництва ДП “ЕКО”, діяльності іноземних представництв, публічних закупівель, підвищення цін на товари, газ та ліки, податку на розкіш, перевірок суб’єктів підприємницької діяльності, діяльності закладів освіти.

У 2018 році відбулися чотири прямі телефонні лінії Кабінету Міністрів України за участю керівництва Мінекономрозвитку, а саме:

16.02.2018 - заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торгового представника України Микольської Н. Я.;

17.04.2018 - директора департаменту залучення інвестицій Демчука А. В.;

14.08.2018 - заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України - Торгового представника України Микольської Н. Я;

12.10.2018 - заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Тітарчука М. І.

Міністерство економіки України 01008, Україна, м. Київ,
вул. Грушевського, 12/2