Меню

Інформація щодо участі України в роботі засідання Комітету СОТ з питань сільського господарства (30 листопада – 01 грудня 2020 року)

96-те офіційне засідання Комітету СОТ  з питань сільського господарства відбулось 30 листопада – 01 грудня 2020 року в м. Женева (Швейцарська Конфедерація) у віртуальному форматі. Крім того, 30 листопада 2020 року проведено неофіційне засідання цього Комітету та інформаційну сесію з питань прозорості.

Згідно з порядком денним під час засідання Комітету члени надали відповіді на запитання стосовно торговельних політик у галузі сільського господарства та їх відповідності Угоді СОТ про сільське господарство, обговорили питання щодо виконання рішень Конференції міністрів у м. Марракеш 1994 року, яким передбачено врахування негативних наслідків програми реформ для найменш розвинених країн, Конференції міністрів 2013 року на о. Балі щодо адміністрування тарифних квот і Конференції міністрів 2015 року у м. Найробі стосовно експортної конкуренції, а також схвалили звіт про підсумки роботи Комітету у 2020 році. Крім того відбувся огляд торговельних заходів членів, запроваджених у відповідь на пандемію COVID-19, та ініціатив, спрямованих на мінімізацію та подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією.

Українська сторона приєдналась до обговорень стосовно:

  • лібералізації доступу до сільськогосподарського ринку Великої Британії після її виходу з ЕС (Брекзіту);
  • субсидій, що надаються Індією для експорту сухого молока, що може негативно впливати на світовий ринок цієї продукції;
  • політики Індії щодо торгівлі бобовими, зокрема постійного продовження дії кількісних обмежень на імпорт бобових, що не відповідає вимогам статті ХI ГАТТ та статті 12 Угоди про сільське господарство;
  • проєкту рішення уряду Російської Федерації про запровадження кількісних обмежень загальним обсягом 15 млн. тонн на експорт деяких зернових культур;
  • можливих експортних субсидій, що надаються з федерального бюджету РФ з  метою компенсації частини витрат, пов’язаних із сертифікацією сільськогосподарської продукції на зовнішніх ринках;
  • відсутності нотифікацій РФ стосовно запроваджених заходів, що стосуються обмежень та заборон експорту сільськогосподарської продукції.

У рамках підготовки до засідання Комітету українською стороною надано роз’яснення на отриманий від Японії запит стосовно Меморандуму про взаєморозуміння між Мінекономіки і учасниками зернового ринку у 2020/2021 маркетинговому році.

Під час обговорення торговельних заходів, запроваджених у відповідь на пандемію COVID-19, та ініціатив, спрямованих на мінімізацію та подолання наслідків кризи, спричиненої пандемією, Секретаріат СОТ представив компіляційний документ стосовно заходів, що були запроваджені у сільськогосподарському секторі. Представник Бразилії поінформував про відповідні заходи членів Оттавської групи. Також були презентовані документи міжнародних організацій FAO та WFP щодо впливу пандемії на міжнародні ринки сільськогосподарських товарів, ланцюги постачання продовольства та продовольчу безпеку найбільш вразливих верств населення та наголошено на існуючих проблемах із доставкою продовольчих товарів до тих, хто цього найбільше потребує. Водночас було підкреслено важливість подання членами нотифікацій про заходи, зокрема щодо обмежень експорту та внутрішньої підтримки, та зазначено, що підготовка Секретаріатом компіляційного документу не звільняє членів від вимог щодо нотифікування заходів.  

Окрім того, учасники засідання поновили статус спостерігача (ad hoc) для Міжамериканського інституту співробітництва в сільському господарстві (IICA).

Питання щодо покращення прозорості та удосконалення системи звітності стосовно сільського господарства розглядались під час неофіційного засідання Комітету СОТ та інформаційної сесії 30 листопада 2020 року. Представник Парагваю здійснив презентацію щодо можливих шляхів підвищення ефективності роботи Системи з управління інформацією стосовно сільського господарства (Ag-IMS), зокрема в контексті покращення інформативності відповідей. Згадана презентація базувалась, серед іншого, на пропозиціях України, що містяться у документі G/AG/W/167. Також Секретаріат СОТ презентував нові функції Ag-IMS із розширення можливостей пошуку інформації та документ з аналізом отриманих у рамках Комітету запитань та відповідей членів СОТ. За результатами активних обговорень, у т. ч. за участю української сторони, учасники домовились продовжити дискусію щодо вдосконалення роботи за цим напрямом.

Наступне засідання Комітету заплановано на березень 2021 року.

Комітет СОТ з питань сільського господарства  орган у системі СОТ, підзвітний Раді з питань торгівлі товарами. Головне завдання: здійснення нагляду за виконанням Угоди СОТ про сільське господарство, надання членам СОТ можливості консультуватися з питань, пов'язаних із виконанням зобов'язань в СОТ, а також подавати запити щодо політики членів СОТ у сфері сільського господарства.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json