Міністерство економіки України

Меню

Рекомендації щодо підготовки документів, які мають подавати інститути громадянського суспільства (далі – ІГС) для участі в установчих зборах для формування складу Громадської ради при Мінекономрозвитку України

Для підтвердження участі в установчих зборах до Ініціативної групи ІГС Всеукраїнського рівня надсилають заяву, складену в довільній формі та засвідчену уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. Заява повинна містити низку обов’язкових реквізитів, зокрема:

• повне найменування інституту громадянського суспільства (відповідно до реєстраційних документів);

• найменування Ініціативної групи – отримувача заяви;

• прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представляти інститут громадянського суспільства на установчих зборах;

• перелік додатків до заяви;

• контактні дані інституту громадянського суспільства;

• дату складання заяви;

• підпис особи, уповноваженої на вчинення дій від імені ІГС;

• згоду ІГС на оприлюднення наданої інформації у зв’язку з його участю в установчих зборах.

Увага!

Зразки документів, що надсилаються ІГС для участі в установчих зборах для формування Громадської ради наведено у додатках  1 – 5.

Разом із заявою ІГС повинні надати визначений постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” (далі – Постанова № 996) зі змінами перелік додатків, які є обов’язковими, а саме:

• рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства про делегування представника для участі в установчих зборах, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради при Мінекономрозвитку України;

Таким рішенням може бути наказ керівника ІГС, засвідчений відповідною печаткою (у разі її наявності), протокол ради(правління) ІГС або протокол конференції (загальних зборів) ІГС, що визначається установчими документами (статутом, положенням, установчим договором тощо) інституту громадянського суспільства. Зразок протоколу засідання правління ІГС наведено у додатку 2;

• біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені та по батькові, посади, місця роботи, посади в ІГС, контактної інформації (поштова адреса для листування, номер телефону, електронна адреса).

Інформація, наведена у довідці повинна розкривати основні ділові та професійні якості делегата для участі в установчих зборах.  Зразок біографічної довідки наведено у додатку 3;

• копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства (витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із Статуту (положення) ІГС щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку.

Також серед документів, що підтверджують легалізацію ІГС можуть бути: рішення про внесення до реєстру неприбуткових установ та організацій або присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості, свідоцтво про реєстрацію об’єднання громадян, свідоцтво про державну реєстрацію благодійної організації, свідоцтво про державну реєстрацію ЗМІ, витяг із книги обліку громадських організацій, що ведеться органом, який здійснює легалізацію, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи тощо), завірені в установленому порядку;

• інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання ІГС відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року – за період діяльності). Зразок звіту наведено у додатку 4.

Звертаємо увагу, що документ має висвітлювати основні результати та досягнення інституту громадянського суспільства у вигляді конкретних заходів, документальних напрацювань тощо та не має дублювати частину статуту ІГС.

Увага! Документи, що надсилаються інститутом громадянського суспільства обов’язково повинні містити відомості про місцезнаходження та поштову адресу та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Прийом заяв від інститутів громадянського суспільства

Прийом заяв та пакету документів, встановленого постановою КМУ № 996 зі змінами, додаткових документів, відповідно до Рекомендацій Ініціативної групи (зразки додаються) здійснюється з моменту оголошення дати установчих зборів.

Документи надсилаються виключно на паперових носіях засобами поштового зв’язку до 27.06.2017 включно за адресою: 01008, Україна, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, управління взаємодії з органами державної влади та зв’язків з громадськістю Міністерства економічного розвитку і торгівлі України..

* Електронною поштою документи не приймаються!

Прийом документів фіксується у Журналі реєстрацій документів від для участі інститутів громадянського суспільства в установчих зборах з обрання складу Громадської ради при Мінекономрозвитку України.

Упродовж усього періоду прийому документів зацікавлені особи та організації можуть отримати консультації щодо порядку прийому та оформлення документів за такими номерами телефонів: (044) 200 44 97; (044) 200 44 67. 

До складу Громадської ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства. Членство у Громадській раді є індивідуальним.

Звертаємо увагу! Прийом документів від ІГС для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до дати проведення установчих зборів. Отже, останній день –  27.06.2017 (включно).

У разі виявлення невідповідності встановленим Постановою

№ 996 вимогам надісланих ІГС документів, Ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

Перелік додатків:

Додаток 1 зразок заяви інституту громадянського суспільства для підтвердження участі в установчих зборах;

Додаток 2 зразок Витягу із протоколу засідання інституту громадянського суспільства;

Додаток 3 зразок біографічної довідки делегованого представника ІГС для участі в установчих зборах для формування Громадської ради;

Додаток 4 зразок інформації про результати діяльності інституту громадянського суспільства;

Додаток 5 Зразок заяви делегованого від інституту громадянського суспільства представника для участі в установчих зборах з формування складу Громадської ради при Мінекономрозвитку України про надання згоди на обробку його персональних даних.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json