Головна » Документи

Календар подій

03
Червня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
1 2 3 4 5 6 7
29 30 1 2 3 4 5
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Положення про Раду туристичних міст і регіонів
14.04.2017 | 15:26

1. Рада туристичних міст і регіонів (далі – Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку, який утворюється з метою забезпечення реалізації повноважень у сфері туризму та курортів.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є підготовка пропозицій і рекомендацій щодо:

формування та підвищення ефективності державної політики у сфері туризму та курортів, її реалізації на регіональному та місцевому рівнях;

визначення  проблемних питань,  що  виникають  під  час реалізації державної  політики у сфері туризму та курортів, і шляхів їх  вирішення; 

покращення координації діяльності місцевих органів виконавчої влади;

розробки та впровадження ефективної моделі управління сферою туризму та курортів на регіональному рівні;

удосконалення чинної нормативно-правової бази у сфері туризму та курортів, імплементації законодавства ЄС, гармонізації з міжнародними стандартами тощо;

механізмів взаємодії центральних органів виконавчої влади з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, науковими та освітніми установами сфери туризму та курортів;

формування конкурентоспроможних національного, регіонального та місцевого туристичних  продуктів, їх просування на внутрішньому та міжнародному ринках;

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

аналізує стан та з’ясовує причини виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у сфері туризму та курортів на регіональному та місцевому рівнях, а також готує пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері туризму та курортів;

розробляє пропозиції щодо механізмів ефективної реалізації державної політики у сфері туризму та курортів з урахуванням специфіки регіонів;

готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку туризму та курортів на підставі пропозицій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також щодо шляхів розвитку туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу регіонів і міст;

опрацьовує питання щодо необхідності створення нової та розвитку існуючої туристичної інфраструктури в регіонах України;

вивчає досвід провідних туристичних країн світу щодо сталого розвитку сфери туризму та курортів і готує пропозиції щодо його запровадження в Україні;

готує пропозиції щодо покращення інвестиційного клімату у сфері туризму та курортів, залучення іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток туристичної інфраструктури;

готує пропозиції щодо забезпечення сфери туризму та курортів кваліфікованими кадрами, здійснення на базі існуючих освітніх установ підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери туризму та курортів;

сприяє створенню рівних умов для суб’єктів туристичної діяльності, розвитку доступного і прозорого туристичного ринку;

подає Мінекономрозвитку розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції щодо удосконалення державної політики у сфері туризму та курортів.

5. Рада має право:

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформаційні та аналітичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

утворювати в разі потреби постійні або тимчасові робочі групи із залученням представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ та громадських організацій (за згодою їх керівників) для підготування пропозицій щодо ефективної реалізації державної політики з питань туризму та курортів;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

6. Склад Ради затверджується наказом Мінекономрозвитку.

Члени Ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводиться за рішенням голови Ради.

Засідання веде голова Ради, а за його відсутності – заступник голови.

8. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації відповідно до її основних завдань, які визначено у пункті 3 цього Положення.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації, що висловлювалися під час засідання,  фіксуються у протоколі, який підписується головуючим на засіданні та надсилається всім членам Ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює управління туризму та курортів Мінекономрозвитку.

 

* Затверджено наказом Міекономрозвитку від  09.02.2016  №  204


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json