Головна / Бізнесу / Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності

Зміни до законодавства України в сфері державного нагляду (контролю)

На виконання пунктів 111-113 Плану заходів з виконання Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2020 – 2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534, Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165 Мінекономіки розроблено проект Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю)» та проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)».

Проектом Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю)» запроваджено удосконалення та перебудова системи державного нагляду (контролю) з карально – репресивної (перевірка – санкція) на превентивну (попереджувально – консультативну) та переорієнтування всіх, без виключень, органів державного нагляду (контролю) на ризик-орієнтований підхід при плануванні перевірок суб’єктів господарювання з урахуванням оцінки ризиковості їх діяльності, зокрема пропонується:

законодавче визначення можливості заміни державного нагляду (контролю) добровільним страхуванням цивільної відповідальності діяльності суб’єктів господарювання (у разі укладення договору страхування цивільної відповідальності суб’єктам господарювання із середнім та незначним ступенем ризику спеціальним законом може бути встановлено більшу періодичність здійснення перевірок);

посилення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю) (керівник органу контролю несе відповідальність за систематичне вчинення посадовими особами порушень вимог законодавства з питань державного нагляду (контролю) та застосовує до них заходи дисциплінарного стягнення);

удосконалення процедури зупинення діяльності суб’єктів господарювання (надано право органу контролю зупиняти діяльність суб’єктів господарювання на 5 робочих днів у разі створення загрози суспільству);

впровадження аудиту діяльності суб’єктів господарювання, як попереджувального заходу, підвищення сервісної складової контролю (проведення аудиту з метою усунення порушень без застосування санкцій, за результатами позитивного висновку аудиту зменшується частота планових заходів);

впровадження інституту громадських Рад з питань державного нагляду (контролю) при органах контролю (участь громадськості у процедурі оскарження рішень органів контролю);

діджиталізація процесів державного контролю (за допомогою Інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) здійснення перевірок та обмін документами в електронній формі; формування рейтингу суб’єктів господарювання; автоматичне формування річних; комплексного планів та звітів; складання актів за результатами перевірок; можливість спілкування з органом контролю через електронний кабінет);

визначення в Кодексі адміністративного судочинства процедури скороченого провадження у справах за зверненнями органів державного нагляду (контролю) до суду (рішення суду про припинення максимум до 10 робочих днів).

Проектом Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності посадових осіб органів державного нагляду (контролю)», який є системно пов’язаним з проектом Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю)», пропонується збільшити суму адміністративного штрафу на посадових осіб органів контролю за порушення вимог законодавства з питань здійснення державного нагляду (контролю).

На сьогодні, зазначені законопроекти готуються для внесення на розгляд Уряду.

Підписка на новини

https://freegeoip.net/json