Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

05
Липня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про повторне відстеження результативності наказу Мінекономрозвитку від 23.12.2016 № 2129 «Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення змін до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»
12.03.2019 | 09:02 | Департамент технічного регулювання

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2016 № 2129 «Про затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації та внесення зміни до Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.01.2017 за № 84/29952 (далі – Наказ), набрав чинності 17.02.2017.

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цілі прийняття акта

Наказ розроблено відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 459, відповідно до якого однією з функцій Мінекономрозвитку, як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, є забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності, та Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим у Мін’юсті 24.02.2016 за № 278/28408 (далі – Порядок).

Відповідно до пунктів 3−5 розділу II Порядку повірку засобів вимірювальної техніки проводять згідно з методиками повірки, які містяться в нормативно-правових актах або національних стандартах. Методики повірки розробляються з урахуванням міжнародних нормативних документів та/або європейських стандартів. Наукові метрологічні центри розробляють методики повірки та подають до Мінекономрозвитку пропозиції щодо їх затвердження. Методики повірки, які містяться в національних стандартах, розробляються за участю наукових метрологічних центрів.

До прийняття Наказу був відсутній нормативно-правовий акт щодо затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації.

У зв’язку із зверненнями суб’єктів господарювання до Мінекономрозвитку щодо необхідності розроблення та затвердження єдиної методики повірки лічильників води без їх демонтажу на місці експлуатації було створено робочу групу із залученням представників наукових метрологічних центрів, якою було розроблено проект методики повірки.

Основною метою прийняття Наказу було затвердження Методики повірки лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 на місці експлуатації. Це надає можливість проводити повірку лічильників води з механічним відліковим пристроєм номінальних діаметрів DN10, DN15, DN20 безпосередньо на місці експлуатації без демонтажу, транспортування до стаціонарної повірочної установки та монтажу, що дозволяє економити час громадян.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 02 січня 2019 року по 28 лютого 2019 року.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом аналізу звернень заінтересованих сторін стосовно необхідності внесення змін до Наказу і надання роз’яснень щодо його положень.

З метою отримання статистичної інформації, необхідної для здійснення повторного відстеження результативності Наказу, Мінекономрозвитку направило відповідний запит на 30 державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, підприємств, установ та організацій, уповноважених на проведення повірки засобів вимірювальної техніки (лічильників води).

Відповідь надійшла до Мінекономрозвитку від 24 уповноважених підприємств.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

2019

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Рівень поінформованості щодо положень акта достатньо високий. Зокрема, Наказ опубліковано в Офіційному віснику України від 17.02.2017 (2017 р., № 14, стор. 739, стаття 409, код акта 84854/2017) та оприлюднено на офіційному веб-сайті Верховної Ради України

Кількість фізичних осіб – власників лічильників води, які скористалися методом повірки лічильників води на місці експлуатації (бездемонтажної повірки)

237 4861)

Кількість уповноважених суб’єктів господарювання на проведення повірки лічильників води

30

Вартість робіт з повірки лічильника води у разі організації повірки лічильника води на місці експлуатації

у середньому 180,0 грн

Вартість робіт з повірки лічильника води у разі організації повірки лічильника води в повірочній лабораторії, тобто з демонтажем та монтажем

70,0 грн

(без урахування вартості робіт з демонтажу, транспортування та монтажу лічильника води)

Час, витрачений фізичною особою або суб’єктом господарювання для організації повірки лічильника води на місці експлуатації

безпосередньо на проведення повірки

1,31 людино-годин2)

Час, витрачений фізичною особою або суб’єктом господарювання для організації повірки лічильника води в повірочній лабораторії, тобто з демонтажем та монтажем

безпосередньо на проведення повірки

1,7 людино-годин3)

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо перегляду методики повірки лічильників води на місці експлуатації

0

1) інформація є неповною, оскільки не всі уповноважені підприємства надали запитувану інформацію;

2) значення взято з Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 21.12.2015 № 1719, зареєстрованим у Мін’юсті 14.01.2016 за № 51/28181 (далі – Норми часу) – позиція 348;

3) значення взято з Норм часу – позиція 332.

У строк виконання заходів з відстеження пропозицій та зауважень від заінтересованих сторін до положень Наказу не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами аналізу отриманих значень показників результативності даного регуляторного акта можна зробити висновок, що регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей.

Реалізація наказу забезпечує удосконалення нормативно-правової бази у сфері законодавчо регульованої метрології та надає споживачам можливість вибору оптимального для них методу повірки лічильників води.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json