Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

10
Серпня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
3 4 5 6 7 8 9
31 1 2 3 4 5 6
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про періодичне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 37 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків, завданих власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування»
09.12.2019 | 15:44 | Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.2012 № 37 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків, завданих власникам цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва, та їх відшкодування» (далі – постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Мінекономіки.

3. Цілі прийняття постанови

Метою прийняття постанови є реалізація положень статті 8-1 Закону України від 23.02.2006 № 3480-IV «Про цінні папери та фондовий ринок» та сприяння використанню механізмів емісії цільових облігацій при будівництві житла через підвищення довіри інвесторів до цього фінансового інструменту.

Довідково. Відповідно до частини третьої вказаної статті у разі прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та порядку, передбачених законом, рішення, що має наслідком зміну користувача земельної ділянки, яка призначена для спорудження об'єкта житлового будівництва, що фінансується із залученням коштів фізичних та/або юридичних осіб шляхом емісії цільових облігацій підприємств, у відповідному місцевому бюджеті передбачаються видатки для відшкодування збитків власникам таких облігацій.

Порядок визначення розміру зазначених збитків та здійснення  відшкодування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Постановою відповідно визначено:

- порядок визначення розміру збитків і відповідного відшкодування,
що дорівнює номінальній вартості облігацій та сумі доходів, які власники облігацій могли отримати, здійснивши альтернативну придбанню облігацій інвестицію,
що визначається виходячи з рівня облікової ставки Національного банку за період
з дати придбання облігацій до моменту здійснення відшкодування;

- порядок здійснення відшкодування – шляхом придбання у власника облігацій за їх номінальною вартістю та виплати суми доходів, які він міг отримати, здійснивши альтернативну придбанню облігацій інвестицію;

- механізми передбачення коштів на відшкодування у відповідному бюджеті, повідомлення власників про здійснення відшкодування, процедуру та терміни її здійснення, а також порядок погашення облігацій.

4. Строк виконання заходів з відстеження

04.08.2019 – 30.09.2019.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Збір статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

З метою здійснення відстеження використовувались матеріали, надані обласними державними адміністраціями[1], Київською міською державною адміністрацією, а також НКЦПФР, щодо:

- кількості випадків на території областей та міста Києва прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та порядку, передбачених законом, рішення, що має наслідком зміну користувача земельної ділянки на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;

- кількості випадків здійснення відшкодування при прийнятті вищезазначених рішень та їх обсягів;

- кількості запланованих відшкодувань відповідно до прийнятих рішень;

- у випадку невідповідності кількості прийнятих рішень, що мали наслідком зміну користувача земельної ділянки, і проведених (запланованих) відшкодувань – їх причини;

- обсягів емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва за періоди з 04.08.2016 по 03.08.2017 (далі – період І), з 04.08.2017 по 03.08.2018 (далі – період ІІ) та з 04.08.2018 по 03.08.2019 (далі – період ІІІ);

- проблемних питань (за наявності) у сфері застосування регуляторного акту.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності постанови

За наявною інформацією облдержадміністрацій та Київської міської держадміністрації за періоди І, ІІ та ІІІ не зафіксовано випадків прийняття органами місцевого самоврядування або органами виконавчої влади за їх ініціативою у випадках та порядку, передбачених законом, рішень, що має наслідком зміну користувача земельної ділянки на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання зобов'язань за цільовими облігаціями.

Відповідно, відшкодування власникам таких облігацій також не проводилось та не заплановано.

За даними НКЦПФР обсяг емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва склав:

- за період І – 1 776 227 669,0 грн;

- за період ІІ – 2 544 645 483,0 грн;

- за період ІІІ – 2 613 478 200,5 гривень.

Інформації щодо проблемних питань у сфері застосування регуляторного акту не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації постанови та ступеня досягнення цілей

Випадків проведення відшкодування протягом звітного періоду не зафіксовано у зв’язку з відсутністю прийнятих рішень, що мають наслідком зміну користувача земельної ділянки, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, як це передбачено зазначеними нормами Закону.

Таким чином вважаємо, що постанова здійснювала, насамперед, упереджувальний вплив, утримуючи відповідні органи влади та самоврядування від прийняття вказаних рішень.

Водночас, можливість прийняття таких рішень в майбутньому залишається, що зберігає актуальність дії постанови.

Обсяг емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва за період ІІ порівняно з періодом І виріс на 0,77 млрд грн або 43,3 %, а за період ІІІ порівняно з періодом ІІ – на 0,07 млрд грн або 2,7 %, що свідчить про збереження зацікавленості інвесторів у цих інструментах та збільшення обсягів будівництва житла з використанням таких механізмів його фінансування.


[1] Без урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя, частини Донецької та Луганської областей.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json