Головна » Діяльність » Регуляторна діяльність » Звіти про відстеження результативності прийнятих регуляторних актів

Календар подій

08
Липня
Назад Вперед
Пн Вт С Чт Пт Сб Н
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Переглянути за період:
з
по

Підписка на новини

E-mail
Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 751 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам”
06.03.2019 | 15:38 | Департамент технічного регулювання

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 751 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам”  (далі - Постанова).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

3. Цілі прийняття акта

Основною метою проекту Постанови є встановлення єдиного та прозорого механізму проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно під час здійснення ними діяльності з оцінки відповідності третім особам.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 11 січня 2019 року по 01 березня 2019 року.

5. Тип відстеження

Базове.

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Постанови здійснювалось відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу кількості звернень заінтересованих сторін щодо необхідності внесення змін до Постанови і надання роз’яснень щодо її положень.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісне значення статистичних показників результативності:

Показники результативності

2017

2018

Кількість звернень заінтересованих сторін щодо необхідності  внесення змін до Постанови.

0

5

        

 

 

 

Процедура призначення визнаних незалежних організацій та органів з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам технічних регламентів визначена Законом України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” (далі – Закон).

Так, відповідно до статей 26 та 32 Закону, зокрема, визначено, що визнані незалежні організації та органи з оцінки відповідності можуть бути призначені для виконання ними як третіми сторонами певних завдань з оцінки відповідності згідно з відповідними технічними регламентами за умови, серед іншого, укладення договору обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.

Водночас пунктом 7 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону передбачено, що до спливу річного строку після набрання чинності порядком та правилами проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, органи з оцінки відповідності чи визнані незалежні організації можуть бути призначені за умови, якщо ними укладено договір добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або в них наявні кошти в розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок здійснення ними діяльності як призначеними органами чи визнаними незалежними організаціями.

У цей період зазначені органи з оцінки відповідності замість копії договору обов'язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, мали право подавати до органу, що призначає, нотаріально засвідчену копію договору добровільного страхування професійної чи цивільної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, або підписану претендентом на призначення довідку про наявність коштів у розмірі, достатньому для відшкодування в установленому законодавством порядку фізичним чи юридичним особам збитків, завданих внаслідок здійснення ними діяльності як призначеними органами чи визнаними незалежними організаціями.

Проте, річний строк після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 № 751 “Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам” сплив 07.10.2018.

Отже, з цієї дати вимога щодо подання претендентом на призначення заяви про призначення органу з оцінки відповідності, до якої додається, зокрема нотаріально засвідчена копія договору про обов’язкове страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам, є обов’язковою і Мінекономрозвитку після цієї дати не має правових підстав для прийняття рішення про призначення такого органу без документального підтвердження його відповідності зазначеній вимозі.

Для здійснення певного виду обов’язкового страхування страховик повинен отримати відповідну ліцензію.

Мінекономрозвитку неодноразово зверталось до Нацкомфінпослуг та провідних асоціацій страхових компаній України для отримання інформації стосовно страхових компаній, які отримали ліцензію на здійснення обов’язкового страхування професійної відповідальності за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам.

Згідно з наданою Лігою страхових організацій України інформацією жодна страхова компанія не зацікавлена у проваджені зазначеного виду страхової діяльності через невелику кількість потенційних страхувальників, незначний обсяг страхових платежів та невизначеність щодо подальшого існування вказаного виду страхування в обов’язковій формі.

Останню підставу Ліга страхових організацій обґрунтувала тим, що наразі на розгляді у Верховній Раді України знаходиться проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" (реєстр. № 6235 (доопрацьований) від 11.04.2017) (далі – проект Закону), який прийнято 20.03.2018 за основу у першому читанні, і яким передбачено скасування обов’язковості зазначеного виду страхування.

В свою чергу Мінекономрозвитку листом від 19.09.2018 № 3432-04/40681-01 інформувало Голову Верховної Ради України про ситуацію, яка складається у сфері призначення органів з оцінки відповідності у зв’язку із незацікавленістю страхових компаній провадити зазначений вид страхової діяльності, та просило сприяти невідкладному розгляду та ухваленню проекту Закону як першочергового.

Таким чином, на сьогодні діяльність із створення інфраструктури призначених органів з оцінки відповідності зупинена, що унеможливлює впровадження нових технічних регламентів, якими передбачено проведення оцінки відповідності продукції призначеними органами з оцінки відповідності, наслідком чого може бути зупинено введення в обіг на ринку України відповідної продукції, зокрема вибухових матеріалів промислового призначення та приладів, що працюють на газоподібному паливі.

Ураховуючи вищезазначене, регуляторний акт потребує перегляду.


Опитування

Оцініть діяльність Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Результати опитування

До списку голосувань

http://freegeoip.net/json